2010-12-31

Uselt slut

Medan vi i kväll äter nyårssupé gömmer sig människor i Abidjan och på andra ställen i Elfenbenskusten i fruktan för dödspatruller. Vi utsåg Elfenbenskusten till december månads fokusområde och det har varit en obehaglig resa sedan dess med minst 173 döda människor i oroligheter som följt på det låsta läget mellan två utropade presidenter.

Häromdagen skrev jag om 3 scenarier för Elfenbenskusten, och var vi hamnar återstår att se. "Ungdomsministern" Ble Goude har hotat att i morgon med sina bara händer inta Hotel Golf, där Ouattara sitter skyddad av FN och inringad av grupper lojala till Gbagbo. Något som fått FN:s generalsekreterare Ban-Ki moon att varna honom för konsekvenserna.

BBC rapporterar idag också att Storbritanniens utrikesminister Hague nu "i princip" ställer sig bakom försök från omvärlden att ta bort Gbagbo från makten med våld. Nästa vecka kommer de tre sändebuden från ECOWAS att göra ett nytt försök att förhandla med Gbagbo. Ett viktigt datum i dessa sammanhang är den 13 januari, då de nigerianska primärvalen är genomförda och som väntas konfirmera Goodluck Jonathan som sitt partis presidentkandidat. Diskussionerna i samband med det valet kan ge viktiga indikationer vilken handlingsfrihet denne kan få hemifrån. Som ordförande i ECOWAS kommer han att spela en stor roll i hanteringen och utgången av detta drama. Om omvärlden har kompetens att skickligt installera Ouattara som Elfenbenskustens president utan kaos är långt ifrån säkert.

Sänd en tanke till invånarna i Elfenbenskusten i kväll liksom till vår civila och militära personal som jobbar för vårt försvar och andras säkerhet.

Januari fokusområde presenteras i morgon eftermiddag.

DN
DN
SvD

2010-12-30

Debattinlägg Marinen

Lagom när det nya året har börjat kommer en av riksdagsledamoterna i Försvarsutskottet skriva om Marinen här på sidan. Det blir spännande att ta del av dessa tankar i en tid när det ryska köpet av 2 st Mistralfartyg (plus option på 2 till) debatteras. Dessutom debatteras också vilken förstärkning av våra luftstridskrafter som behövs.

Några av de tidigare inläggen:

Gripen NG till varje pris? av Johan Tunberger
Gripen och moment 22 av Johan Tunberger
Iskander operativ i västra militärdistriktet av redaktören
Ryssland storsatsar på flottan? av redaktören

2010-12-29

Bryter PRT MeS mot Genévekonventionen?

I gårdagens Aftonbladet fanns en artikel som gick ut på Försvarsmakten inte vet hur många som dödats av PRT MeS soldater i Afghanistan och att svenska soldater struntar i att leta efter sårade motståndare efter en strid. Bloggen Purgatorium tar upp handsken och frågar sig om svenska soldater bryter mot Genévekonventionen när man inte gör några ansträngningar att söka efter motståndare. Om uppgifterna stämmer gör sig svenska soldater skyldiga till folkrättsbrott, och saken skall utredas av åklagare, enligt bloggen.

Den artikel I Genévekonventionen som det handlar om återfinns i konventionen om sårade och sjuka, närmare bestämt kapitel 2 artikel 15: "At all times, and particularly after an engagement, Parties to the conflict shall, without delay, take all possible measures to search for and collect the wounded and sick, to protect them against pillage and ill-treatment, to ensure their adequate care, and to search for the dead and prevent their being despoiled."

Det framgår tydligt att sårade och sjuka skall eftersökas av deltagarna, i synnerhet efter en strid. Det står inte specificerat att man bara skall söka efter sina, utan det kan antas att det gäller samtliga. Nyckelfrasen är "...all possible measures to search..." Det innebär att det är den lokala chefen på plats som avgör om det är möjligt att söka i varje situation. Här måste chefen väga konventionens stipulation mot risken denne utsätter sina soldater för, siktförhållanden och vilket uppdrag denne löser. Jag vet att våra trupper vid flera tillfällen sökt av områden under 2009 när jag arbetade vid Insatsledningen. Mitt intryck från den tiden är att trupperna då gjorde detta när de kunde exvis. när de behärskade terrängen med mycket trupp och i dagsljus. Vi ska heller inte glömma bort att vi verkar i en kultur, där döda skall begravas så tidigt som möjligt, vilket påverkar motståndarnas ansträngningar för att få tillbaka sina döda och skadade dvs. det är svårt att hitta skadade efter en strid.

Artikel 15 talar vidare om att parterna bör sluta tillfälliga eld-upphör och andra arrangemang med varandra för att underlätta avtransport av skadade. Vi är ansvariga för säkerheten i området och skulle kunna därför kunna sluta sådana avtal, vilket skulle vara humant och eftersträvansvärt. Problemet är bara att vi inte har någon tydlig motpart att förhandla med.

Mitt intryck av Aftonbladets artikel är att den är byggd på andrahandskällor och tämligen substanslös i det avseendet. Trupperna ställs varje vecka i kaotiska stridssituationer och försöker att hålla sig till de grundläggande reglerna om urskillning, proportionalitet och militär nödvändighet. Om åklagare skall pröva underlåtenhet att leta efter sårade och sjuka, så låt rättsväsendet göra det. Jag skulle bli ytterligt förvånad om de trupper vi hittills haft på plats skulle dömas för folkrättsbrott.

Som avslutning kan det vara värt att påminna om artikel 13 i samma kapitel som definierar vem som omfattas av skyddet i konventionen.
"(2) Members of other militias and members of other volunteer corps, including those of organized resistance movements, belonging to a Party to the conflict and operating in or outside their own territory, even if this territory is occupied, provided that such militias or volunteer corps, including such organized resistance movements, fulfill the following conditions:
(a) that of being commanded by a person responsible for his subordinates;
(b) that of having a fixed distinctive sign recognizable at a distance;
(c) that of carrying arms openly;
(d) that of conducting their operations in accordance with the laws and customs of war."

3 scenarier för Elfenbenskusten

DN har idag både ledare och artiklar om Elfenbenskusten. Pierre Schori, FN:s tidigare sändebud i landet säger att en enad omvärld kan förhindra katastrof. Edit: DN.se skriver vid lunchtid om att fler afrikanska ledare öppet talar om någon form av intervention.

Under senaste dygnet har ECOWAS sändebud träffat Laurent Gbagbo utan synbart resultat, en folkmassa har attackerat FN-soldater och Gbagbos läger har hotat utvisa ambassadörer från de länder som tar "blandar sig i landets affärer".

Vad kommer nu att hända? Här kommer skisser till tre scenarier som vi kan kalla Fågel, Fisk eller Mittemellan.

Fågel : Omvärlden slår på stort och intervenerar med flera afrikanska stater och med starkt stöd från väst, framförallt Frankrike. Frankrike kan stödja sig på ett gammalt avtal mellan Frankrike och Elfenbenskusten, där Ouattara ber om hjälp. Uppdraget är att avsätta Gbagbo och installera den legitime presidenten. Resolut uppträdande skickar signaler till hela kontinenten för framtiden, i synnerhet Sudan och Zimbabwe. Risk för att det hela eskalerar.

Fisk : Ändlösa övertalningsförsök om att Gbagbo ska lämna posten med asyl i annat land i en taktik att vänta ut dennes förmåga att hålla trupperna nöjda. FN:s och Frankrikes trupper genomför ordinarie verksamhet med fokus på Abidjan för att skydda Ouattara och säkra kontrollen över hamn och flygplats om styrketillväxt skulle behövas. Scenariet ger bibehållen handlingsfrihet att eskalera till nästa nivå. Risk för att Gbagbo klamrar sig kvar längre än man förutsett och andra kriser i världen tar över intresset. Mindre kostnader såväl politiskt som ekonomiskt.

Mittemellan : Västafrikansk intervention i humanitärt syfte, främst Abidjan. Västs stöd främst politiskt och ekonomiskt. Militärt i form av logistik och underrättelser. Franska trupper säkrar flygplatsen. Genom insatsen under humanitär pretext får ECOWAS och AU trupper på plats vars närvaro kan öka trycket på Gbagbo. Risk att tappa kontrollen om Gbagbo slår tillbaka direkt, eftersom trupperna inte är utrustade för större strider med tyngre vapen.

Några nyckelpersoner att hålla ögonen på: President Goodluck Jonathan i Nigeria som är tillika ordförande i ECOWAS. Han har mycket att vinna på inför sitt eget val i april på att visa att han är handlingskraftig och att han som kristen hjälper en muslim. Han modererar scenarierna i mer konfrontativ riktning enligt min bedömning. Kenyas premiärminister Raila Odinga som är AU:s sändebud och har varit med i en liknande situation i Kenya, där man valde en maktdelningskompromiss. Han modererar också konflikten i mer konfrontativ riktning. Charles Ble Goude, ledare för Young Patriots i Elfensbenskusten. Street-smart och lagd för våld utgör han en oberäknelig faktor i kalkylen. Genom sin organisation kan han hjälpa Gbagbo att hålla makten, främst genom kontrollen av Abidjans gator. Han kan med sitt agerande driva utvecklingen mot eskalerande nivåer som gör att omvärlden måste ingripa. Ju förr desto bättre, för då är omvärlden inte tillräckligt förberedd. Men han kan också stjälpa Gbagbo om han kan övertalas att byta sida.

Hur går det? Vi rör oss mot scenarie Mittemellan. Den enskilt viktigaste faktorn är den sittande regimens förmåga att spela på det nationalistiska instrumentet. Här måste omvärlden noggrannt analysera om en intervention kan galvanisera befolkningen som delvis skett i Somalia. NBG 11? Nej, inte så länge omvärlden vill att afrikanska länder tar det största ansvaret. Möjligen kan en mindre del som transportflygplan och fältsjukhus bli aktuella. Det måste dock vägas mot att handlingsfriheten blir sämre i andra riktningar, vilket också talar mot ett insättande. Just nu. Om 62 timmar står NBG 11 i beredskap.

2010-12-28

Kinas första stealthflygplan
TIME skrev igår om de första bilderna (?) på ett kinesiskt stealth-flygplan (Chengdu J-20). Tagna med mobilkamera från bil eller manipulerade med Photoshop är ännu inte helt klarlagt. Planet verkar vara väldigt stort, minst 20 m och har Lamdavingar samt sannolikt motorer för vektoriserad dragkraft. Spekulationer har funnits länge om att Kina utvecklar ett sådant här flygplan. Ett stealthplan med hög lastförmåga (vapen och bränsle) stämmer väl in i en militär strategi som kallas för A2/AD - Anti-Access/Area-denial. Andra kinesiska utvecklingprojekt som också stämmer väl in i denna strategi är utbyggnad av ubåtsvapen, anti-satellitvapen och ballistiska sjömålsrobotar som DF-21.

Den intressanta frågan är hur stort område som Kina vill kunna behärska militärt för sin råvaruimport och vad de betraktar som sin intressesfär. Många talar om en kinesisk String of Pearls-strategi som går ut på att ha tillgång till marina faciliteter från Kina via bland annat Myanmar (Burma) till hamnen i Gwadar, Pakistan i syfte att garantera import av främst olja genom Indiska Oceanen, Malackasundet och Sydkinesiska sjön. En delfråga i sammanhanget är när de har alla resurser operativa. Ett stealthplan som gör taxiövningar likt den påstådda J-20 har nog 10-15 år innan det finns många flygförband som opererar dessa (utbildade piloter/utvecklad infrastruktur och samövningar).

Frågan är hur USA kommer att formulera sina svar på utvecklingen av J 20 och DF-21. Laservapen och elektromagnetiska kanoner är nog långsiktiga vapensvar. Ett närmande till flera länder i Sydostasien kommer nog att acceleraras för militärt utbyte. Särskilt intressant blir det amerikanska och ryska närmandet till Vietnam som har en stor roll i sammanhanget. Vietnams ekonomi växer så det knakar och det är traditionellt misstänksamt till Kina. I närtid blir det också intressant att se om det kommer att påverka det strypta F-22-projektet och antalet fartyg i US Navy.

Edit 8/1 2011: Aftonbladet skriver idag om planet. Rubriken är dock för hårt dragen. Så lätt är det inte att tillverka ett fungerande Stealthplan och det finns en del som talar för att Kina inte får till det riktigt den här gången. Deras strategiska riktning är dock tydlig.

Edit:11/1 2011: Nu skriver SvD om den första officiella jungfruturen. Intressant att de fått upp den i luften, men som jag påpekade ovan tar det tid att gå från prototyp till operativ förmåga. Jag bedömer fortfarande att de får svårt att uppnå full VLO/stealth.

Felaktiga priser om norska JSF

SvD Näringsliv har idag en kort TT-artikel om Aftenpostens avslöjande angående amerikanska diplomatrapporter i september 2009 som tidningen kommit över.

I de svenska uppgifterna återges priser som om de vore svenska, men de är norska kronor. Aftenposten skriver att priset för den norska JSF-affären var 18 Mdr norska kronor för 48 plan, och att ambassaden i september 2009 rapporterar från förhandlingar med norska regeringstjänstemän att priset är 30 Mdr norska kronor för 56 plan. Detta är en prisökning på c:a 160 milj norska kronor per styck. Dessa summor skall alltså multipliceras med 1,14 för att få fram den svenska kursen. De norska planen har alltså blivit 182,4 milj SEK dyrare per plan mellan avsiktsdeklarationen 2008 och september 2009. Priset var då alltså c:a 34,2 Mdr SEK totalt (exkl. motor) och inte 30 som TT/SvD uppger.

Vi kan skaffa oss en ganska god uppfattning om dagens pris genom att gå till Aviation Week som den 17 december fått ut kostnader för 10 plan av Lockheed Martin per den 19 november 2010. För den norska versionen ligger planet på 111,6 Milj USD exkl motor. Denna betingar ytterligare 19 milj USD per styck. Motorn var som sagt inte inräknad i Aftenpostens siffror. Med reservationen att detta kontrakt är för 10 plan, så ligger styckekostnaden på c:a 892 milj SEK för JSF-35A inkl motor. Det ska bli spännande att följa fortsättningen. Just nu vill norska regeringen inte lämna några kommentarer.

Aftenposten har på något sätt fått tillgång till alla c:a 250000 WikiLeaks-rapporter. Se tidigare inlägg om WikiLeaks har sprungit läck??

DN har också samma TT-artikel

2010-12-27

FN höjer riskbedömningen inom PRT MeS område

Wall Street Journal skriver idag om att tidningen fått ta del av FN:s bedömning för säkerhetsrisker. Tyvärr kan jag inte länka bilden som visar att flera distrikt inom Balkh, Samangan och Sar-e-Pol bedöms som en ökad risk i oktober jämfört med april, men du kan själv följa länken ovan och klicka på WSJ bild. Om jag räknat rätt så är det sju distrikt som får en höjd risk i bedömningen av sammanlagt 16 stycken i hela landet. Mest anmärkningsvärt är att flera distrikt i Sar-e-Pol och Samangan ökar från låg till hög risk och dessa distrikt utgör nu de mest riskfyllda i PRT:s område. Bedömningssteget Medium har passerats inom loppet av sex månader. Denna bild stämmer med en period av rapporter från Afghanistan NGO Safety Office som pekar i samma riktning och som jag skrivit om tidigare. Området väster om Mazar-e-Sharif, där PRT MeS bedriver en längre operation har under samma tid gått från låg risk till medium. 2011 kommer att bli ett långt år.

Vem har gulast betar i Elfenbenskusten?

Konflikten i Elfenbenskusten stegras nu ytterligare ett varv sedan Ouattara och dennes allierade proklamerat en generalstrejk idag. BBC ger en bra sammanfattning över julhelgens utveckling. ECOWAS centralbank har strypt betalningarna till Elfenskusten och Ouattara har uppmanat armén att ställa sig på hans sida. ECOWAS har också gjort ett uttalande om att det kan bli tal om att använda legitimt våld för att avsätta Gbagbo.Gbagbo har gett en intervju med Al Jazeera, där han säger att han kan tänka sig att diskutera en maktdelningskompromiss. Den andra sidan har avfärdat detta. Gbagbos läger har också hotat med en utveckling där grannländerna får ta emot den delen av sin befolkning som har arbetskraftsinvandrat till Elfenbenskusten.

Vid sådana här situationer kan vi dra nytta av kunskaper om hur liknande situationer avlöpt. Maktdelning a lá Gbagbo avfärdas på goda grunder, eftersom det tricket har Gbagbo använt innan. Men Gbagbo behärskade också Abidjans gator i tidigare lägen. Både 2000 när han tog makten i landet (framburen av folket) och 2004 då hundratusentals människor gick bärsärk genom Abidjans gator och slog sönder allt franskt. Franska helikoptrar öppnade eld mot folkmassorna och först efter två dagar kunde läget stabiliseras för förhandlingar. Detta måste Ouattara vara medveten om och frågan blir då om generalstrejken har en provocerande betydelse istället? En massaker på Abidjans gator skulle öka trycket på omvärlden att intervenera. Frankrike har till exempel ett eget nätverk med baser i Afrika, där de mest aktuella finns i Gabon och Senegal. Frankrike har också någon form av avtal med Kamerun och Burkina Faso.

Överhuvudtaget är det flera franska dimensioner i denna konflikt. Förutom att vara f.d kolonialmakt är Frankrike av personlig betydelse för både Ouattara och Gbagbo. Ouattara är sedan lång tid gift med franska Dominique, som har en egen politisk bas och omvittnade kontakter i sitt hemland. Gbagbo är utbildad vid Sorbonne (där hans smeknamn var Cicero) och han har kvar ett eget nätverk i Frankrike. De gulaste betarna i Elfenbenskusten kanske finns i Paris?

Följ dagens händelseutveckling om Elfenbenskusten här .

Edit kl 1335: Sydafrikanska Mail&Guardian rapporterar att befolkningen i Abidjan inte hörsammat uppmaningen om generalstrejk.

DN
Aftonbladet
Expressen

2010-12-26

Medvedev informerade Sarkozy: Vi köper Mistral
På julafton ringde Rysslands president Medvedev till Frankrikes Sarkozy och informerade denne att Ryssland bestämt sig för att köpa fyra stycken Mistral. Mistral är ett amfibiefartyg (LHA) som kan bära helikoptrar/mindre landstigningsfatryg och/eller en förstärkt mekaniserad skyttebataljon. Enligt RIA Novosti skall två st fartyg byggas gemensamt i Frankrike och två ska sen konstrueras i St Petersburg. Fartygen väntas i första hand gå till Stillahavsflottan och till Norra flottan i Murmansk, men fartyg som dessa kan ju stationeras om vid behov. En liknande manöver gjorde Ryssland i samband med övningen Zapad 09, då vi plötsligt hade en stor mängd landstigningstonnage i Östersjön.

Enligt RIA skall första fartyget vara klart tre år efter första delbetalningen, vilken väntas göras nästa månad. Priset för fartygen är 1,5 Mdr € och med detta val har Ryssland enligt min uppfattning betalat för tre komponenter: Förbättrad relation med Frankrike, teknologiöverföring och fartygen själva.

2010-12-25

"Target identified: Sarah Connor..."
Den 22 december gav DARPA ut bestämmelser för anbud på SCENICC (Soldier Centric Imaging via Computational Cameras Effort). Tekniska specifikationer hittar du på sidan 13-14.

Systemet ska kunna presentera en 3D-bild på terrängen och motståndare inom 1 km i 360° grader. Utrustningen ska vara hands-free och kunna zooma ut och in med röstkommando. Inbyggda funktioner som automatiserad beräkning av projektilbanor, upptäckt av mynningsflammor och integrering av all denna data till det egna vapnet. Även bilder från UAV:er skall kunna integreras i systemet och allt detta får högst väga 700 gram. Batteritid mer än 24 h och integrering av måldata är andra krav. "Target identified: Sarah Connor..." som the Wired skriver i sin artikel.

Ett exempel på det vi skev om i förra veckan i inlägget Närstrid - ett JAS-projekt för armén?

2010-12-24

Delad glädje, dubbel glädjeRedaktören

Så här i juletid tänkte jag be läsarna att länka vår sida till två vänner. Då får vi ännu fler läsare och en bättre debatt. Jag har minst två riksdagsledamöter som kommer att skriva här i januari. Och vi kommer fortsätta vår bevakning av försvaret och omvärlden.

Jag länkar här de mest lästa inläggen under hösten, så att era vänner får några smakprov.

Wicked Leaks? - av redaktören om fenomenet Wikileaks.

Den svenska solidaritetsförklaringen vs EU och NATO - av Ulf Henricsson om våra säkerhetspolitiska val.

COMSUBPAC's vargar mot Nordkorea av redaktören om amerikanska attackubåtar på kurs mot koreanska halvön.

På slak lina? - Att förbereda oss för konflikter i närområdet (Del 2 av 2) av Karlis Neretnieks och redaktören om militära förutsättningar att uppfylla solidaritetsförklaringen om den ställs på sin spets.

Gripen och moment 22 - av Johan Tunberger om vårt framtida val av stridsflygplan.

McJihad mot organiseringens Paradis av redaktören om terrorattentatet.


Å Kungl Krigsvetenskapsakademins vägnar önskar jag alla våra läsare en God Jul och önskar samtidigt allas tankar till svensk civil och militär personal som tjänstgör borta och hemma över helgen för vårt försvar och andras säkerhet.

Åter i morgon.

2010-12-23

"...a sacred war of justice of Korean style based on the nuclear deterrent..."

Lagom till julafton hotar nordkoreas minister för de väpnade styrkorna, Kim Yong-chun, med kärnvapen. I Pyongyang gjorde han idag detta uttalande enligt den statliga nyhetsbyrån: ""The revolutionary armed forces of the DPRK are getting fully prepared to launch a sacred war of justice of Korean style based on the nuclear deterrent at anytime necessary to cope with the enemies' actions deliberately pushing the situation to the brink of a war,""

När Sydkorea häromdagen inledde sina övningar drog världen en lättnadens suck, men efter dagens stora förevisningsskjutning med flyg, helikoptrar och artilleri i den centrala provinsen Gyonggi kom alltså denna reaktion. Sydkorea uppträder nu betydligt mer aggressivt än tidigare, och man deklarerade öppet att det var frågan om en uppvisning i eldkraft. Tålamodstaktiken har inte lett till resultat, utan ytterligare förluster. Pressad av sin befolkning har man nu istället valt en ny väg. Ett problem i sammanhanget är att Sydkorea inte är riktigt van i den rollen, och att man därför kan överreagera på provokationer.

Marknaderna reagerade lugnt på nyheten och marknadsanalytiker uppgav att marknaden räknar med att Kina ska tala nordkoreanerna till rätta. Frågan är hur stort det inflytandet egentligen är. Nordkorea är ett extremt nationalistiskt land och har en ny ledare på väg in som måste visa sin duglighet. En lämplig styrkedemonstration med kärnvapenassociation av typen robotuppskjutning?

Förra artikeln om konflikten handlade om amerikanska ubåtar i området och den hittar du här .

Övrigt: Idag skriver Aftonbladet som första större tidning om Wikileaks som vi rapporterade om här, men utan samma slutsats.

DN

Truppförstärkningar till Elfenbenskusten?

Sent igår bekräftade amerikanska State Department att de för diskussioner med framförallt Frankrike och grannstater om hur man ska kunna förstärka FN:s styrkor i landet med trupp. I sådana diskussioner blir det en hel del teknikaliteter om mandat, områden och inbördes förhållanden mellan olika styrkor. Jag tror det är viktigt för legitimiteten att det blir en afrikansk organisation som ECOWAS som får och tar ansvaret för en sådan förstärkning i huvudsak med amerikansk och europeiskt stöd. Frågan är vad som händer om utvecklingen börjar skena.

Retoriken blir allt hätskare mellan parterna och Ouattaras utsedda premiärminister sa att nu återstår bara våldsalternativet och att man vill ha omvärldens stöd. Liberianska legosoldater rapporteras finnas bland Gbagbos republikanska garde liksom angolianska. Angola motsätter sig kraftigt all västerländsk inblandning och hävdar att detta handlar om nyupptäckt olja utanför Elfenbenskusten. Vissa uppgifter gör gällande att Gbagbo inlett samarbete med ryska Lukoil och Angola för att utvinna denna. Jag har hittat uppgifter under gårdagen att följande stater har uppmanat sina medborgare att ta sig ur landet: USA, Kanada, Frankrike, Tyskland, Storbritannien och Nederländerna. Världsbanken har stoppat utbetalningar till Elfenbenskusten, vilket kan påverka lojaliteten i armén mot Gbagbo. Om åtta dygn börjar NBG 11 bestrida beredskap och mycket kan hända.

Läs gärna de fyra tidigare inläggen med start 3/12.

DN
SvD
Aftonbladet
Expressen

2010-12-22

Wikileaks har sprungit läck??

Historien kring Wikileaks kan ha tagit en ny vändning. Norska tidningen Aftenposten säger sig ha fått tag i alla de c:a 250000 dokumenten. Nyhetsredaktör Ole Erik Almlid säger att det inte finns några begränsningar i rätten att publicera och att tidningen kommer skydda sina källor. Tidningen har tidigare haft förhandstillgång till 2000 rapporter så här långt.

Om uppgifterna stämmer är den rimliga förklaringen att Wikileaks läcker, och att någon inom organisationen i besvikelse över ledningen gett Aftenposten tillgång till alla dokumenten. Organisationen har haft en uttalad strategi att kontrollera flödet genom att släppa rapporterna efter hand till särskilt utvalda tidningar. Det blev också idag känt att Wikileaks gått in i ett samarbete med Novaya Gazeta, vilket indikerar att det kommer komma andra rapporter om Ryssland som Julian Assange tidigare uppgivit.

Tempot i rapportflödet kommer i så fall öka av konkurrensen. Kvalitetskontrollen riskerar att bli eftersatt och risken för desinformation ökar dvs. att någon förfalskar eller uppger sig ha tillgång till någon särskild rapport. Var ska detta sluta?

Aftonbladet
DN

7...6...5...nedräkning för evakuering har startat?
Frankrike uppmanar nu franska medborgare att lämna Elfenbenskusten tillfälligt. Räkna med att en sådan uppmaning är underbyggd av den forna kolonialmaktens underrättelsesystem. Tidigare varnade också FN:s generalsekreterare för att det är risk för att inbördeskrig bryter ut. EU och USA har deklarerat sanktioner mot den förre presidenten Gbagbo och hans närmaste. Denne har talat till nationen och understrykit sin legitimitet efter de omdiskuterade valen. Armén i landet har gjort ett uttalande om att släppa på utegångsförbudet för att minska spänningarna.

Det är nu nio dygn till dess NBG 11 går in i EU:s beredskap. Om politiska beslut för en insats med en Battlegroup skulle börja förberedas nu, så tar det vecka-veckor. Två aktuella scenarier i fallet Elfenbenskusten skulle vara Separation of Parties by Force eller Non-combattant Evacuation Operation. I bägge fallen skulle en BG sannolikt få i uppgift att säkra ett preciserat område i särskilt syfte. FN:s styrka UNOCI liksom franska förband i storleken bataljon finns redan i landet, vilket innebär att dessa borde kunna hålla infallsportar som Abidjan flygplats och hamn. I fallet evakuering är det dock betydligt mer troligt att dessa sker i mer nationell regi. Beslutsprocessen är betydligt snabbare och enstaka länder ( Frankrike) har färdiga planer för detta.

Edit: Nederländerna har beordrat fartyget HNLMS Amsterdam från Somalia/Djibouti till Elfenbenskusten efter begäran från Frankrike igår.

Se även tre tidigare inlägg om Elfenbenskusten.

DN
Aftonbladet

NySTART med positiv betydelse för SverigeSenare idag väntas den amerikanska senaten godkänna det nya START-avtalet som presidenterna Obama och Medvedev undertecknade i april. Avtalet som reducerar de strategiska kärnvapnen med en tredjedel jämfört med START II blir en stor seger för president Obamas återstart med Ryssland.

Det har funnits en del skepsis i de republikanska leden mot att avtalet skulle innebära en avstannad utveckling av de amerikanska kärnvapnen, men presidenten har skjutit till 85 Mdr $ för det ändamålet. Avtalet som innehåller förbättrad övervakning av varandras system innefattar inte taktiska kärnvapen som exempelvisIskander, vilket jag beskrev i förra veckan. Avtalet torde också innebära en fortsatt diskussion om NATO:s robotförsvar. Under Lissabonmötet i november annonserade Ryssland att de var öppna för diskussioner om detta.

För Sveriges del är avtalet positivt. En avspänning mellan USA och Ryssland liksom någon form av gemensamt robotförsvar i vår närhet ligger i vårt intresse, i synnerhet som det blir tydligare för allt fler att våra försvarsambitioner är underfinansierade.

Edit: DN och SvD har idag, 23/12, en TT-artikel med en hårt dragen rubrik om att Ryssland kommer avvakta med att skriva på avtalet. Utrikesminister Lavrov har gjort ett uttalande, där han säger att Ryssland behöver studera avtalet. Det har man redan gjort, annars hade inte president Medvedev skrivit på i April. Medvedevs och Putins parti har 315 platser av 450 i ryska duman. Allt talar för att det blir en transportsträcka, och att utrikesministern talade för inhemsk konsumtion.

SvD
Aftonbladet
Expressen
DN

2010-12-21

Iran hårt pressat

Iranierna får nu känna på de effekter som sanktionerna mot landet skapat. I söndags annonserade president Ahmadinejad ransonering och kraftiga prishöjningar för befolkningen när det gäller bränsle. Priset på bensin fyrdubblas och ungefär en tank per månad får förbrukas till det priset. Därefter tillkommer ett pris som motsvarar en tiodubbling. För att undvika oroligheter skall varje iranier få motsvarande 80 $ i två månader. Med en befolkning på 75 miljoner blir det närmare 90 miljarder SEK, vilket innebär inflation runt hörnet.

Sist de styrande försökte sig på höjda bränslepriser 2007 blev det oroligheter. Med två månaders ersättning försöker man skjuta upp problemet till senare. Samtidigt utsätts landet för ytterligare prövningar med självmordsattentatet förra veckan i sydöstra delen av landet som krävde minst 39 människors liv. Som ett brev på posten lät regimen hänga elva män för medlemskap i Jundallah, en terroristorganisation i provinsen Baluchistan. För ett par veckor sedan genomfördes också två spektakulära attacker mot forskare i kärnvapenprogrammet inne i centrala Teheran. En av professorerna dödades och regimen anklagade väst och Israel för att ligga bakom detta liksom Stuxnet.

Iran kommer att svara inom kort. Frågan är bara hur?

2010-12-20

Amerikanska diplomaters jobb mot radioaktiva bomber

The Guardian har idag en intressant artikel baserad på Wikileaks, som ger en bild av ett oavbrutet jobb från USA och dess diplomater att se till att inte radioaktivt material kommer i fel händer. Enligt data från FN har alarmet gått 500 ggr de senaste 15 åren. Vid många tullstationer runt om i världen finns utrustning uppsatt för att larma om någon försöker smuggla radioaktivt material. Ibland är dessa enligt kritiker för känsliga, vilket leder till att utrustningen stängs av. Demokratiska republiken Kongo och f.d Sovjetunionen verkar vara de farligaste områdena. Läs exempelvis denna depesch om misstänkt smuggling av radioaktivt material av några armenier genom Georgien förra året. Att stoppa denna typ av smuggling är ett prioriterat intresse för Sverige.

COMSUBPAC's vargar mot NordkoreaHur allvarligt ser USA på krisen på koreanska halvön egentligen? En vägledning till svaret kan vi få om vi undersöker vad man faktiskt gör. En viktig indikator är hur USA använder sina attackubåtar. Följ med oss på en liten tur i den amerikanska ubåtsvärlden.

COMSUBPAC (Commander Submarine Force US Pacific Fleet) Frank Caldwell Jr har haft bråda dagar sedan han för tio dagar sedan tog över befälet för styrkan. Styrkan disponerar 60 % av alla amerikanska attackubåtar (SSN), varav några toppmoderna Virginiaklass (se bilden). Order of Battle för styrkan hittar du här och en beskrivning av de olika typerna hittar du här . Nordkorea har sammanlagt c:a 70 ubåtar, fördelade på 20 st av Romeoklass, 40 st av Sangoklass (kustubåt) och 10 st minubåtar varav några av Yeonoklass. Just miniubåtarna misstänks vara skyldiga till sänknigen av Cheonan av den internationella kommissionen som tillsattes för att utreda detta för säkerhetsrådets räkning. Överhuvudtaget har USA stor kontroll via satellitsystem på nordkoreanska flottrörelser.

Det som är riktigt intressant är att avgöra hur mycket COMSUBPAC har klivit upp i ambition mot normalbilden. I artikeln från befälsöverlämningen säger befälhavaren för Stillahavs-flottan Douglas McAneny att COMSUBPAC har närmare 50 % av styrkan "underway" dvs. ej i hemmahamn, utan under gång eller på uppdrag. Denna siffra stämmer med mina tidigare erfarenheter av amerikanska flottan i sin helhet.

Om vi besöker US Navy hemsida, så ser vi att 36 attackubåtar i hela flottan är "underway" den 17 december 2010. Det utgör 67 % av alla attackubåtar. Om COMSUBPAC har 60 % av alla attackubåtar dvs 32 st - med 50 % borta från hemmahamn i normalfallet dvs 16 st, så borde 60 % av gårdagens 36 stycken i hela flottan bli c:a 22. Ett skäligt antagande är därför att COMSUBPAC har ytterligare minst 6 st attackubåtar ute jämfört med normalbilden. Eftersom det just nu inte finns några andra akuta behov, så skulle hela skillnaden på 9-10 st attackubåtar kunna förklaras av Koreakrisen. Vi kan anta att dessa 6-10 attackubåtar med sina Tomahawkrobotar och annan beväpning stävar mot koreanska halvön och att ett antal sjömän inte kommer hem till jul.

Det torde innebära att president Obama ser väldigt allvarligt på läget kring koreanska halvön, eftersom han antagligen gett order om en kraftigt utökad närvaro av attackubåtar i området. Febril diplomatisk aktivitet pågår och frågan är vilken roll Sverige spelar, eftersom vi är en s.k diplomatisk skyddsmakt för USA i Nordkorea.

DN
SvD
Aftonbladet
Expressen
SvD
DN
Expressen

2010-12-19

Människor börjar fly Elfenbenskusten - Dags för evakuering?
Rapporter kommer om att människor börjar att fly Elfenbenskusten, främst till Liberia och Guinea. Brittiska Foreign Office ber nu sina medborgare att lämna landet. Enligt FN har 50 människor dödats det senaste dagarna, och när ledaren för de s.k Young Patriots tar till brösttoner är det dags att dra öronen till sig. Den förre presidenten Gbagbo har uppmanat FN att dra ur sina trupper i landet medan generalsekreterare Ban Ki-moon har svarat att det inte kommer att ske. EU har gett Gbagbo helgen på sig att lämna över makten innan sanktioner kommer att beslutas. Ny akt i morgon när morgonen gryr? Följ ett Twitterflöde här under morgondagen eller nyheter om Elfenbenskusten här .

Merkel: Krigsliknande förhållanden i norra AfghanistanTysklands förbundskansler Angela Merkel gjorde häromdagen en blixtvisit i Afghanistan hos de egna trupperna. Hon träffade också Afghanistans president Karzai och general Petreaus i Mazar-e-Sharif. Enligt Die Welt talade Fru Merkel inför trupper och sa att det var krigsliknande förhållanden och att de tyska soldaterna deltar i strider som i krig. Fru Merkel drog paralleler till de berättelser som tyskarna hört från sina föräldrar om andra världskriget.

" „Wir haben hier nicht nur kriegsähnliche Zustände, sondern Sie sind in Kämpfe verwickelt, wie man sie im Krieg hat“, sagte sie. „Das ist für uns eine völlig neue Erfahrung. Wir haben das sonst von unseren Eltern gehört im Zweiten Weltkrieg.“"

Idag slog självmordsbombare till mot rekryteringscentra för afghanska armén i Kabul och Kunduz samtidigt. Dådet i Kabul var den första attacken sen i maj i huvudstaden. Enligt Al Jazeera dödades fem afghanska soldater i Kunduz. Fru Merkel har rätt.

2010-12-18

Israel revolutionerar flygplatssäkerheten?
Israels flygplatssäkerhet har i grunden byggt på beteendeanalys av potentiella terrorister istället för att leta efter vapen och bomber. Sedan 1972 har de inte haft en attack mot Ben-Gurionflygplatsen.

Nu tar de ett språng framåt genom teknologiska innovationer som ska stödja dessa bedömningar. Enligt en artikel i The Daily Mail kommer de att börja använda sig av automatiserade system för upptäckt. Bland annat ett system för att upptäcka fientliga avsikter. En värmekamera i en ankomsthall som mäter 14 variablar per individ. Detta används för att dirigera 1-2 % till en automatiserad lögndetektor, som används för att skilja ut ytterligare en liten del till utfrågning. Nya ID-system finns också som mäter ögonrörelser. Människor med onda avsikter har blivit skickliga på att lura nuvarande system med latexhänder och kontaktlinser. Ett annat system kan avkänna sprängmedel i mängden av ett halvt mikrogram.

De intervjuade israeliska experterna avfärdar nuvarande amerikanska och europeiska system. De exemplifierar med de attacker och försök till attacker som skett de senaste åren. Läsvärd artikel som sagt.

2010-12-17

ARGUS - snart i skyn med 1,8 GIGApixlar!

Sensorutvecklingen i kombination med UAV tar övervakningen bokstavligen till nya höjder. Läs denna korta artikel från amerikanska försvarsdepartemenet om ARGUS-IS (Autonomous Real-time Ground Ubiquitous Surveillance-Imaging System) med 1000 ggr bättre upplösning än din mobilkamera. Fäst på en A-160 Hummingbird ska sensorn kunna följa upp till 65 mål samtidigt över en yta av ca: 65 km2 från 6000 m höjd under 12 timmar! Systemet ska börja användas i fält redan under nästa år. Utvecklingen inom detta område är svindlande, och USA driver igenom en mycket imponerande och fokuserad ISR-plan (Intelligence Surveillance and Reconnaissance) för att dra fördel av sina styrkor.

Nästa steg i utvecklingen kommer att bli en utökning av uthålligheten från dag till månader. För att kunna klara av att bearbeta den insamlade datan måste automatiska datorverktyg hänga med parallellt i utvecklingstempot. En testbild från ett test från förra året hittar du här, men din skärm begränsar skärpan.

Thaci - Ingen mjälte?

Förvånansvärt lite har diskuterats här hemma om rapporterna att Kosovos premiärminister Hasim Thaci pekas ut som en av drivande i organ- och drogsmuggling under Kosovokonflikten.

Igår hade Europarådets rapportör i frågan, Dick Marty, en genomgång i Europaparlamentet om sin preliminära rapport. Mr Marty skriver att Hasim Thaci var ledare för den s.k Drenicagruppen och pekades tidigt ut som den tyngsta kriminellla ledaren i Kosovo av NATO:s underrättelsespecialister. I en klinik i norra Albanien skall organ ha avlägsnats från en del fångar hos UCK. Mr Marty säger att den här verksamheten fortsätter idag, om än i andra former. 1900 människor saknas fortfarande sen konflikten 1998-99. Kommentarerna från Serbien i det här fallet går på temat: Vad var det vi sa?

Dick Marty är en f.d schweizisk åklagare, som är mest känd för att ha utrett CIA flygningar för Europarådet. Den 25 januari lägger han fram sin slutrapport för Europaparlamentet. Läget kan bli besvärligt om denna rapport antas. Om Thaci i det läget tänker sitta kvar, vilken linje väljer EU och Sverige då?

2010-12-16

Striderna sprider sig i Elfenbenskusten

I centrala delar av landet har rebellerna, Force Nouvelle, gått till attack över den gamla stilleståndslinjen i staden Tiebissou. De uttalar att de tänker ta över hela landet. Media talar nu om upp till 18 döda under dagens strider i Abidjan. Amnesty beskyller Gbagbos styrkor för att ha dödat nio obeväpnade demonstranter. Amerikanska ambassaden fick en släng av striderna, då en RPG-granat av misstag slog ned på området. En informativ karta över Abidjan enligt länken. I morgon har Ouattara tidigare uppmanat sina anhängare att fredligt ta över presidentpalatset.

I kväll lyser lamporna i Champs-Élyséespalatset, där Frankrikes president och tillika överbefälhavare arbetar. Enligt franske försvarsministern finns inga planer på att förstärka de cirka 900 soldater som finns i S delen av Abidjan (se kartan). Frankrike har 15000-20000 medborgare i landet, så en evakueringsoperation kan vi inte räkna bort. Om 15 dygn påbörjar NBG 11 sin beredskap.

Följ utvecklingen själv i Abidjan, Elfenbenskusten

Idag har segraren i Elfenbenskusten, Alessan Ouattara, uppmanat sina anhängare att försöka ta över den statliga TV-stationen RTI. BBC gav nyligen denna rapport om sammanstötningar. Med Internet och olika tjänster som Twitter och Storify kan du skaffa dig en egen uppfattning om vad som sker i nästan realtid. Här har du en liten Storyfi-demonstration från en sympatisör till Ouattara. Här följer du Twitterflödet i realtid för några sökord jag valt ut under lunchen. Dessa är Abidjan, RTI, Golf hotel, Ouattara och Gbagbo. En Googlekarta över 5-miljonersstaden hittar du via länken.

En talesman för Ouattara uppgav "17 fatalities" så här långt. Källkritiken eller översättningar kan jag inte hjälpa till med just nu. Glöm inte att uppdatera länkarna emellanåt.

Här är EU pressmeddelande från igår om krisen.
Vår introduktion (3/12) av Elfenbenskusten som december månads fokusområde hittar du här.


DN

2010-12-15

Närstrid -Ett JAS-projekt för våra soldater?

I ett nummer nyligen av Armed Forces Journal (rekommenderad artikel) argumenterar den pensionerade, och kände, generalmajoren Robert H. Scales för en satsning på "Small unit dominance". Generalen Scales argumenterar för att satsa på träning samt forskning och utveckling för att bli överlägsna i den lilla enhetens strid, vilket han kopplar till den nya tidens hybridkrig. Han börjar med en reflektion kring sina Vietnamerfarenheter (Hamburger Hill?), där han förlorade 19 av 55 soldater i strid med enheter ur NVA 29. regemente. Han konstaterar att de fick stryk av en bättre tränad och utrustad fiende, trots att det var sitt fjärde befälet han hade. Han lovade sig själv att aldrig mer gå in som tvåa i strid igen.

Scales beskriver sedan klyftan mellan regeringskvarteren och krigens realiteter. Mycket kretsar kring resursstarka potentiella motståndare, cyber och handelsleder. Problemet enligt Scales är att utrustningen i fråga inte är lika kapitalintensiv som stridsfordon, flygplan och fartyg. Han berättar att fyra av fem förluster drabbar infanterisoldater, trots att dessa endast utgör 4% av de anställda.Han efterlyser en satsning på soldaterna likt amerikanska flygvapnets Top Gun och Red Flag, där mycket kraft ska läggas på realistisk simulering. Ett annat område är teknologi decentraliserad till de på marken.

Så här lyder ett avsnitt:"In July, I watched the Afghanistan war documentary “Restrepo” play out on the screen and compared it to my experience decades ago: same type of unit (airborne light infantry), same lousy rifle (M16/M4), same helicopter (CH-47), same machine gun (M2), same young men trying to deal with the fear of violent death. Seared in my brain is the image of a young soldier at Fire Base Restrepo hacking away at hard clay and granite trying frantically to dig a fighting position. The U.S. is spending more than $300 billion on a new fighter plane. We haven’t lost a fighter pilot to enemy action since 1972. Why after nine years of war can’t we give a close-combat soldier a better way to dig a hole? For that matter, why do soldiers exiting fire bases not have some means of looking over the next hill? Why doesn’t every soldier have his own means to talk to his comrades by radio? Why can’t soldiers on a remote fire base detect an approaching enemy using sensors? Why can’t soldiers rely on robots to carry heavy loads and accomplish particularly dangerous tasks? I could go on, but you get the point."

En sak som USA redan planerar är att ge varje soldat en smartphone . Kanske blir generamajor Scales bönhörd så småningom. Borde inte detta vara något för oss?

Delade meningar i USA?

Los Angeles Times har en artikel om skillnaderna i bedömningar som finns mellan de amerikanska underrättelsetjänsterna och Pentagon angående Afghanistan. Tidningen har intervjuat tjänstemän som blivit informerade om det Nationella Underrättelsebedömandet(NIE) om Afghanistan och Pakistan. Enligt sagesmännen målar bedömandet en mer skeptisk bild av situationen i området.

Enligt samma källor kan inte och vill inte Pakistan hindra motståndarna från att basera i Pakistan, trots ekonomiskt bistånd i storleken av en svensk försvarsbudget. Den pakistanske arméchefen Kiani uppges vara beredd att gå in och ta kontrollen i norra Waziristan när tiden är inne. Min bedömning är att det kommer att ske, men först när Haqqaninätverket i tillräcklig omfattning utrymmt provinsen. En slags lagom stor operation. Enligt tidningen vill general Petraeus även att Pakistan tar kontrollen över Quetta i Baluchistanprovinsen, vilket ännu inte skett.
Pakistan som måste balansera inre spänningar har hittills inte gjort något anmärkningsvärt i det avseendet.

Invändningarna mot NIE från Pentagons sida är att det är läget fram till september som avhandlas, och att rapporten missar de senaste månaderna. President Obamas pressekreterare säger i en kommentar:""there has been some important progress in halting the momentum of the Taliban in Afghanistan,"". Det känns som ett mindre lyckat resultat än budskapen när förstärkningarna startade. Mycket talar för att tillbakadragandet kommer att bli långsammare än planerat.

2010-12-14

Iskander operativ i Västra Militärdistriktet

RIA Novosti rapporterade idag att befälhavaren, generalen Arkady Bakhin, i det nyligen bildade västra militärdistriktet (1/12) informerat om att det ballistiska robotsystemet Iskander (SS-26 Stone) nu är operativt i hans område. Iskander kan leverera kärnladdning eller en konventionell laddning på närmare 500 kg. I den ryska versionen når roboten 500 km, vilket innebär att den täcker bland annat SO Sverige och Gotland liksom hela Polen samt huvuddelen av Baltikum från en gruppering i Kaliningrad. Tidigare har olika utspel gjorts om att gruppera systemet där, om USA och NATO skulle gå vidare med sina dåvarande planer för robotförsvar. Det finns inget som i nuläget tyder på att systemet finns i Kaliningrad. Det skulle riskera de nuvarande diskussionerna om samarbete avseende robotförsvar mellan Ryssland och NATO. En mycket informativ bild om en gruppering av systemet i Kaliningrad hittar du här. Jag rekommenderar denna.

Bunkermentalitet: Karzai väljer talibanerna?

I medieskuggan av terrorattentatet rapporterade Washington Post häromdagen att president Karzai under ett möte i oktober med bland annat general Petraeus, uttryckte att han hade tre huvudfiender: Talibanerna, USA och det internationella samfundet. Han avslutade enligt WP med att säga, att om han var tvungen att välja sida, så skulle han välja talibanerna. Inget tal om att det är en pressad man.

Bråket kom under en diskussion om Karzai's initiativ att förbjuda privat säkerhetsbolag. Nu finns det enligt WP en del tecken på att en del av dessa kommer att anpassa sig till nya bestämmelser, om de införs. Kreativiteten är stor, bland annat gör Matiullah Khan i Uruzgan om sitt bolag till: Highway Police! Han blir t.o.m polisgeneral på kuppen. Same, same but different.

Artikeln kommer strax före president Obamas tal kring kontrollstationen om den nuvarande strategin, där han väntas säga att den fungerar i stort. Frågan är vad Kabul säger om detta.

2010-12-13

McJihad mot organiseringens Paradis

Lördagens terroristattack har sänt en chockvåg genom landet. Det osannolika har inträffat, till på köpet i dess mest obehagliga form - Självmordsbombaren.

Vi har under hösten höjt beredskapen till sk. förhöjt hot. Det har av allt att döma handlat om en organiserad grupp, mest sannolikt förknippat med Al-Shabaab i Somalia. Nu hann istället en mer oorganiserad aktör före, även om det finns flera små indikationer på att han hade någon form av stöd. En slags franchisetagare, McJihad, som representerar den annonserade strategin De Tusen Skärsåren till skillnad från mer spektakulära attacker av något slags Al Qaida Special Forces.

I alla samhällen kommer det finnas extremister och intoleranta människor som vill tvinga på omvärlden sin sanning om världen med våld. De kan vara nazister, anarkister eller jihadister. 1908 inträffade exempelvis det uppmärksammade Amaltheadådet, så det här har vi varit med om förut. Då var Sverige ännu ett fattigt land med stora spänningar. Vi har bättre förutsättningar idag att tackla detta hot.

Vad kommer nu att hända förutom att SÄPO kommer få flera jobbansökningar från människor som vill skydda sitt land? Det förhöjda hotet består ju, nu kompletterat med mer oförutsägbar självradikalisering.

Det kommer vara röster från två olika minoriteter. Dels de som vill utnyttja situationen för att lägga problemet hos invandrare, uttryckt som Tweetet: "a_brunell Är det nu man får säga "vad var det jag sa"? #äntligen". Dels kommer de som vill att vi ska ut ur Afghanistan
lägga skulden där.

Det stora flertalet kommer att hörsamma statsministern och avvakta samhällets arbete. En viktig åtgärd är att ta fram en sammanhållen strategi, vilket Lars Nicander uppmärksammat i dagens SvD.

Av utländska vänner får jag ibland höra att vi är förtvivlat svaga på att fatta beslut. Jag tror det bor en del i sanning i detta, men det betyder också att när vi väl bestämt oss, så har vi en otroligt kollektiv styrka. När de första spelarna kom till NHL försökte kanadensare och amerikaner få alla att tro på begreppet Chicken Swedes. Efter snart 40 år med Ulf Samuelsson, Peter Forssberg och Börje Salming är det ingen som talar om det längre - inte i Bosnien heller.

Så låt mig dela en hemlighet om det svenska samhället med adress till de få, men fanatiska, motståndare som finns där ute, och som avskyr vårt sätt att leva:

En attack till här hemma, och ni har gjort bort er. Vi är ett av världens bäst organiserade samhällen. Vi mäter oss mycket väl på världens tuffaste marknader med avancerade produkter. Vi har goda relationer med de flesta och goda finanser. Vi kommer att kväva er med en samarbetsstrategi. Och vi kommer att analysera sönder er, utan att ge upp vår öppenhet och solidaritet med utsatta människor. Vi har gjort det förut när vi upplevt oss hotade, och vi kommer att göra det igen. Om vi bara bestämmer oss.

DN
SvD
Expressen
Aftonbladet
DN
SvD
Aftonbladet
Expressen
SvD
DN
Aftonbladet
DN
SvD
Expressen
Aftonbladet

Edit 14/12: Det verkar som om det var en mer organiserad attack än vad det framstod som från början av polismyndigheternas uttalanden. I så fall kommer de försöka igen är den rimliga slutsatsen.

2010-12-12

Uppdateringar

Jag har gjort en ny uppställning på den politiska blogrollen som speglar personförändringar inom försvarspolitiken. Tyvärr hittar jag varken blog eller hemsida för (v) Torbjörn Björlund. Hans Linde liksom partiets hemsidelänk får stå kvar tills vidare.

Vidare har jag lagt till tre nya försvarsbloggar som är läsvärda. J.K Nilssons Väpnaren, Lars Gyllenhaals Gyllenhaals lästips och slutligen signaturen Cynismer.

I morgon lunch en reflektion kring gårdagens terroristattentat. För ett par veckor sedan diskuterade jag kort om våra förutsättningar att bevaka/skydda i händelse av terrorhot med anledning av tyska erfarenheter.

Gripen och moment 22

Av Johan Tunberger, ledamot avdelning VI

Mitt inlägg härförleden om Gripen /NG på denna blogg har föranlett åtskilliga kommentarer. Sakfel har konstaterats — det kanske allvarligaste om radarn. Jag kan bara säga: Mea culpa, mea maxima culpa!

Vad som frapperar mig är att inläggen fokuserar på själva flygplanet, oftast om olika delsystem. Det är naturligtvis kul för en flygförare att flyga i åttor runt en motståndare. Men hur kul är det att i en skarp situationen möta en motståndare med överlägsna sensorer och överlägsna robotar? Då är det inte frågan dog fight.

Samtidigt konstaterar jag att ingen invänt mot att Viggen-systemet — även om det idag vore litet gistet — skulle vara operativt slagkraftigare än Gripen-systemet är, givet (som statministern brukar uttrycka sig) att flygförarna fått nöjaktig flygtid, bassystemet någorlunda vidmakthållits, vapen anskaffats etc. Tvärtom beklagar många att exempelvis att STRIL- och bassystemet och luftvärnet raseras, men någon menar att flygplanet inte kan lastas för det. Inte?

JAS är ett klurigt och hyggligt kompetent stridsflygplan men kostnaderna harblivit så höga att de medfört svåra obalanser i luftförsvaret. Samtidigt har andra satsningar som på NBF och Visby-korvetterna medfört att Armén och Marinen utarmats — detta om man nödvändigtvis skall hålla fast vid den fördelningsnyckel mellan försvarsgrenarna som sjösattes 1958.

Det är utan tvivel så att en utvecklande flygindustri har positiva effekter för det teknologiska kunnandet i ett land. Den är svårmätbar men finns. Frågan är om försvarsindustripolitik därför är viktigare än försvarspolitik? Med dagens budgetramar kan man inte vara seriös på inom båda områdena samtidigt. Min uppfattning är tveklöst att försvaret måste komma i första rummet. Ett Moment 22 i sammanhanget är att relativt stort och i sin helhet fungerande svenskt ”moder flygvapen” framstår som en förutsättning för större export. Om utveckling köps till priset av ett krympande och obalanserat flygvapen hamnar man med skägget i brevlådan. Till detta skall läggas den naturliga konkurrensfördel som stora exportländer naturligen har.

Vad är då alternativen? Ett är att skjuta till mer pengar och tyst erkänna att en utvecklande flygindustri lika mycket handlar om teknologipolitik som om försvar. Möjligheterna för detta verkar dock inte överväldigande, Ett annat är att i stort sett lägga ned försvaret, att låta den pågående pyspunkan bli en implosion, men fortsätta på det försvarsindustriella spåret, men då har vi Moment 22 där igen. Mycket talar om att det är denna väg som kommer att väljas, men utan att någon intressent erkänner att det är ett val. Som så ofta är icke-val också det ett val. Ett tredje alternativ är att ta skeden i vacker hand och köpa utifrån. F 18 och JSF är tänkbara alternativ. De skulle också ha fördelen att de skulle underlätta för oss att militärt bistå andra, men även ta emot hjälp i enlighet med solidaritetsförklaringen.
 
 

2010-12-11

Funderingar kring brasilianska analyser om FX-2 beslutet.

Jag skrev för några dagar sedan att jag skulle botanisera omkring på brasilianska sidor, vilket jag nu har gjort. Analyserna kring beslutet att skjuta upp beslut om anskaffning av FX-2, där Gripen NG, Rafale och F-18 tävlar om ordern, går längs två teman. Vissa menar att hela affären är död, eftersom den nya presidenten har lovat att prioritera fattigdomsbekämpning. Andra menar att det står mellan Rafale och Gripen, eftersom de erbjudit mest teknologiöverföring.

Min försiktiga tolkning är att det blir en affär, men att den kan dras ned i omfattning. Hur illa det än låter, så kan inte ett land regeras med enbart fattigdomsbekämpning. Teknologiska injektioner är också viktiga för ett samhälles utveckling. Här finns det ju tidigare exempel från Sydafrika. Genom att flytta beslutstidpunkten har man flyttat objektet. Detta torde innebära att Rafale har försämrat sina möjligheter. Den produkt som ger mest flygplan per mynt är Gripen. Scenariet där brasilianska flygvapnet får ett beslut om anskaffning med mesta möjliga flygplan (de allra flesta organisationer vill vara maximalt stora) samtidigt som lite pengar kan styras över till nödvändig fattigdomsbekämpning har ökat i sannolikhet.

Defesanet är en hygglig brasiliansk källa jag hittat.

Övrigt: Libanesiske försvarsministern och presidenten är illa ute sen WikiLeaks avslöjat att den förre talat om för den senare (då arméstabschef) att hålla undan armén 2008 i händelse av ett angrepp från Israel. För säkerhets skull talade han även om vilka mål som borde bekämpas.

Debatten går vidare om Gripen NG

Det har blivit bra respons på Johan Tunbergers inlägg nedan. Vi har bland annat lärt oss om vad det är som verkar gälla avseende radarn. Slutsatsen torde vara att den inte lägger begränsningar avseende export. Dessutom går debatten vidare om behovet av Gripen för det nationella försvaret. Uppgradering av Gripen eller satsning på andra system? Det är frågan. Allan Widman har belyst om vi har råd att utveckla ett eget flygplan. Nu väntar vi på Johan Tunbergers och Dina repliker.

2010-12-10

Gripen NG - Till varje pris?!

Av Johan Tunberger, ledamot avdelning VI

Det svenska militär-industriella komplexet är i full färd med att bädda för beslut om att starta utvecklingen av en Super-JAS — eller Gripen/NG (New Generation). En tänkbar affär med Brasilien är nyckelkomponenten i detta spel. I bakgrunden skymtar även Indien.

Super-JAS finns redan som en s k demonstrator som verkligen flyger. Huruvida det skall betecknas som ett nytt plan eller som en radikalt genomgripande modifiering kan diskuteras. I alla händelser är det frågan om ny radar, ny avionik, fler balklägen för vapen, 40 procent större interna bränsletankar m m. Detta även om utsidan är sig ganska lik.

Det finns problem om Super-JAS skall exporteras. I nuvarande version (JAS C/D) är radarn en svaghet, bl a på grund av planets litenhet som inte medger en stor, rörlig antenn. NG-versionen är tänkt att ha en radar med fast, elektroniskt styrd, antenn. Tänkbara leverantörer finns i USA och Frankrike. Dessa länder konkurrerar direkt med Gripen på exportmarknaden. Det är knappast förvånande att de inte vill göra det svenska planet mer konkurrenskraftigt genom att släppa spetsteknologi till SAAB.

Ett inte mindre problem är att köparländer rimligen tänker långsiktigt. Ett flygplansköp innebär att köparlandet binder upp sig för support ca 40 år framåt. Så länge lever ett stridsflygplanssystem, men det kräver kontinuerligt underhåll och kontinuerliga uppdateringar.

Hur ser potentiella köpare på Sverige i detta avseende? Landet har 9 miljoner innevånare, är visserligen rikt men med en stadigt krympande försvarsbudget och en försvarsmakt med permanenta, allt svårare strukturella problem. Vad innebär det exempelvis om det nya, anställda, personalförsörjningssystemet kommer att kosta 1 – 1,5 miljarder mer om året som FOI förutspått?

Vid ett möte i Kungl. Krigsvetenskapsakademien härförleden talade JAS-systemets projektledare Johan Lehander. Det var ett mycket intressant anförande. Bl a sa han att SAAB behöver en industriell partner – brasilianska Embraer som utvecklar och tillverkar ytterst kompetenta, ”mellanstora” passagerarplan — var en önskekandidat.
Inte mindre intressant var hans ståndpunkt att export kräver ett ”moder-” — d v s svenskt — flygvapen av en inte obetydlig storlek. Han mer än antydde att det svenska flygvapnet av idag är för litet.

Detta är intressant. I den svenska offerten till Norge ingick att det svenska flygvapnet skulle beställa ett tiotal plan i samma version som offererades Norge. Har Johan Lehander rätt, innebär det att det svenska flygvapnet borde ombeväpnas helt med Super-JAS — och helst växa — för att ha en chans att få Brasilienordern. Nu talar vi om pengar, stora pengar.

Vad händer om Brasilien inte blir av? Fortsätter projektet i alla fall i hopp om nya exportaffärer — ungefär som den spelberoende spelaren som satsar sin sista tusenlapp? Allan Widman har beräknat kostnaden till 40-50 miljarder. Johan Lehander sa att det ”låter högt”.

I alla händelser skulle det hjälpa om Sverige hade en seriös försvarspolitik.
I ett mer övergripande perspektiv är det intressant att notera att JAS-diskussionen ofta ensidigt koncentreras på själva ”hojen”, d v s flygplanet Det skall sägas att ”hojen” har många förtjänster, men viktigare är hela systemet.

Det är bara att konstatera JAS ätit ut flygvapnets operativa förmåga på ett anmärkningsvärt sätt. Än i denna dag hade vi kunnat köra med Viggen i JA- respektive AJS-version. Det hade gjort det möjligt att upprätthålla rimlig numerär, ett omfattande utspritt bassystem, ge våra flygförare nöjaktig flygtid och flygplanen tillräcklig beväpning. För att inte tala om nedmonteringen av STRIL-systemet som JAS och diverse teknologisvärmare framtvingat. Vi hade kunnat ha ett operativt starkare flygvapen än det vi har idag.

Det oupphörligt påbyggda JAS-systemet har inneburit att vi ständigt får re-integrera vapensystem, tidvis står utan stridsledningslänk etc etc. Allt för att vara perfekta i en ständigt undflyende framtid.

Ett exempel är den utveckling som pågår av en spaningskapsel till JAS. Tjeckien m fl köpte en från hyllan till sina JAS-plan. Den fungerar idag!

2010-12-09

Debattartikel om Gripen NG

I morgon bitti har vi nöjet att publicera ett inlägg i debatten om JAS. Det är ledamoten i avdelning VI, Överdirektör Johan Tunberger, som griper sig an detta ämne. En resumé om Johan Tunberger kan du hitta på Wikipedia. För tre veckor sedan hade Folkpartiets ledamot i Försvarsutskottet, Allan Widman en artikel i SvD om samma ämne.

Nu hoppas vi på debatt!

Ryssland kräver att NATO offentligt tar avstånd från EAGLE GUARDIAN

Rysslands envojé till NATO, Dmitry Rogozin, kräver att NATO bekräftar eller förnekar den släppta rapporten från Wikileaks som jag skrev om häromdagen . EAGLE GUARDIAN är namnet på den plan som handlar om försvaret av Polen, och som nu enligt den släppta rapporten även omfattar de baltiska staterna. Rogozin säger att han förväntar sig att NATO offentligt tar avstånd från planeringen.

Ryssland har nu fått en möjlighet att slå in en kil i NATO genom att kunna utnyttja ett råmaterial som gör stort intryck på allmänheten. Genom att spela på argumentet att ni säger att vi ska arbeta ihop, och sen gör ni planer där vi är aggressor kan man sätta press på försvarsviljan. NATO som just antagit en ny strategi i Lissabon, där det kollektiva försvaret utgör en fundamental faktor kan naturligtvis inte ge upp detta. Detta kommer Ryssland att försöka utnyttja genom sådana här utspel närhelst tillfälle kommer uppenbara sig från släppta rapporter. Som en ironi i sammanhanget föreslog också en källa i Kreml samtidigt att Julian Assange kanske var en lämplig mottagare av Nobelpriset. Jag undrar var detta kommer sluta?

Liberias president varnar egna för inblandning i Elfenbenskusten

Idag varnade Liberias president Ellen Johnson-Sirleaf egna medborgare, före detta rebeller, för att bland sig i Elfenbenskustens oroligheter. Landets informationsminister berättade att Liberias underrättelsetjänst har uppgifter om att dessa blivit kontaktade för detta ändamål.

Internationella Röda Korset uppger att 28 männinskor dödats och nästan 300 sårats under oroligheterna. AU vill att president Gbagbo kliver ned från posten, och Elfenbenskusten har blivit tillfälligt (?) uteslutet ur västafrikanska organisationen ECOWAS. Priserna på kakao och socker skenar i landet, och ökade matpriser riskerar att underblåsa oroligheterna. FN har börjat evakuera en del av sin personal. Om 23 dygn startar NBG 11 sin beredskapsperiod.

Edit: Och nu har FN säkerhetsråd ställt sig bakom oppostionsledaren Ouattara som president. Insatserna ökar.

2010-12-08

Brasilien - Gripen griper tillfället?

Dialogen mellan den amerikanska ambassaden i Brasilia och Washington ger en intressant inblick i den upphandling som Brasilien håller på med avseende stridsflyg. Den mediala bilden som finns är att franska Rafale kommer ta hem ordern av politiska skäl. Gripen framställs medialt som det brasilanska flygvapnets favorit.

En sammanställning av de rapporter som hittills släppts av Wikileaks kan modifiera den bilden något. Jag har gått igenom sex stycken i perioden januari 2009 till januari 2010.

Den första handlar om Brasiliens nyligen antagna utvecklingsstrategi , vilket är en viktig kontextuell faktor. Nästa är en rapport från ambassadör Sobel om läget i upphandlingen. "¶2. (C) As reported in ref a, the Boeing F18 Super Hornet has become a serious option in Brazil's fighter competition, and is acknowledged by contacts in the Brazilian Air Force as offering the best plane for a competitive price. Although these factors will continue to weigh in Boeing's favor, the Super Hornet cannot at this point be considered the favorite in the competition. There continues to be a strong preconception among many in policy circles that a purchase from France would be in Brazil's best interest, a view strengthened by the recent, well-publicized visit of President Sarkozy to Rio."

Den tredje rapporten är från maj 2009 och handlar om strategier för att slutföra affären: "7. (S/NF) Although the French offer a less capable fighter at a higher cost, the Rafale has been the presumptive winner since the inception of the FX2 competition. While the technical evaluations of the aircraft should result in a significant advantage for the Super Hornet, we need to take steps to erode the French political edge."

I augusti 2009 rapporterar ambassaden om en av statssekreterarnas överläggningar i Brasilien med bland annat regeringen och flygvapenchefen:" EMBASSY COMMENT: Saito is a former fighter pilot, and it is increasingly clear that he will favor the most capable aircraft -- the Super Hornet. END COMMENT."

Den amerikanska Charge D' Affairs Lisa Kubiske möter i november 2009 den brasilanske försvarsministern: "4. (C) Asked about the Fx-2 competition, Minister Jobim repeated previous statements that the FX2 fighter competition would be based on capability, technology transfer, benefit to Brazil's industrial capacity and price." Antagligen finns det en faktor till och det är det politiska samarbetet.

I januari 2010 avger Charge D' Affairs Lisa Kubiske följande rapport :"4. (C) Along with the revival of Boeing's hopes, the Swedish Gripen remains a strong competitor. As noted in ref b, many Brazilians perceive it to be an attractive alternative to the Rafale because it has the lowest sticker price. Saab's plan to co-develop the new generation Gripen with Brazil has also garnered support in Brazil's aviation industry among those who believe that such development will increase local aircraft design capabilities."

Vad går det att läsa ut av dessa rapporter? De är ju ett ofullständigt underlag, men utgör samtidigt förhållandevis trovärdiga uppgifter om det egna systemet (Super Hornet). Det går dock inte att utesluta att rapporterna är något färgade för att den enskilde vill visa att vederbörande tror på det egna systemet.

Om vi tittar på de faktorer som den brasilianska försvarsministern anger, så skulle en sammanställning kunna se ut så här: Planets förmåga - ronden går till Super Hornet, vilket renderar dyrare pris bland annat pga prestanda. Prisronden tar Gripen hem utan tvekan. Teknologiöverföringen diskuteras i en av rapporterna (ej citerad) och där gör ambassaden bedömningen att alla systemen uppfyller kraven. När det gäller fördelen för brasiliansk industri talar Lisa Kubiske om att den nya Gripen har fått stöd för möjligheterna att utveckla brasiliansk flygplansindustri. Den politiska faktorn är svårast att bedöma, och det finns både för och emot för alla tre konkurreneterna. Gripens största nackdelar torde vara en eventuell tveksamhet om Sverige klarar att behålla en flygplansindustri 25 år till, vilket krävs för tryggehet i upphandlingen. Att beslutet om anskaffning skjutits upp gång på gång kan tala för att den dåvarande favoriten Rafale har tappat i attraktion, främst pga en amerikansk offensiv som handlar om den amerikanska administrationens stöd för Super Hornet.

Gripens styrka verkar enligt dessa rapporter vara framförallt industriutveckling och pris. En negativ utveckling i ekonomin kommer öka Gripens möjligheter. USA har siktet inställt på Rafale, och det finns klara möjligheter för Gripen att smyga fram ur det s.k vinnarhålet. Jag ska försöka lägga lite bevakning på brasilianska sidor den närmaste tiden. Det finns dock en klart möjlig utveckling, där beslutet kommer skjutas på framtiden igen pga ekonomiska osäkerheter. En sådan utveckling skulle sannolikt gynna Gripen, men har nackdelen att vi kan bli tvungna att bli tvungna ta ett eget beslut om utveckling utan brasiliansk medverkan. Det är snart dags att välja.

Edit 9/12: Uttalande av avgående presidenten och kort analys om affären från UPI 8/12.

2010-12-07

Amerikansk syn på försäljningen av Mistral

Försvarsminister Robert Gates mötte i februari sin franske kollega, Henri Morin. Enligt rapporten diskuterade de bland annat försäljningen av Mistralfartyg till Ryssland. Gates framförde att denna riskerade att skicka fel signaler till de allierade i främst central - och östeuropa. Morin replikerade att det det verkligen ett fartyg för projicering av militär makt, men att det var konstigt om väst inbjöd Ryssland till partnerskap och sen inte litade på dem. Enligt rapporten svarade Gates enligt nedan:

"20. (S/NF) SecDef replied that U.S. concerns were not about military capacity but about messaging. Some allies, because of their past
experiences, are still very concerned with Russia and are not sure how much to trust the West. SecDef observed that Russian democracy has disappeared and the government was an oligarchy run by the security services. President Medvedev has a more pragmatic vision for Russia than PM Putin, but there has been little real change."

Det är intressant att notera att försvarsminister Gates är mer bekymrad över den interna kommunikationen än den ryska kapaciteten.

Motståndare till USA har rena julafton när de så småningom har systematiserat och analyserat alla dessa rapporter.

EAGLE GUARDIAN - REVISED

The Guardian har en artikel, byggd på Wikileaks, om att NATO genomför en utökad planering för regionala hot. De planer som gäller för Polen (EAGLE GUARDIAN) ska även gälla för de baltiska staterna. Dessa har länge slagits för att få uppmärksamhet. Denna kom först efter det rysk-georgiska kriget 2008. Planeringen kommer att påverka vår försvarsplanering, som hämtar legimitet från den av Riksdagen antagna solidaritetsförklaringen. Denna diskuterades tidigare under året av bland annat försvarsrådet Johan Raeder. I en artikel ger han denna insikt om vad det är frågan om. Generalmajoren Neretnieks och undertecknad diskuterade också denna, fast från militära utgångspunkter. I del 2 av detta alster landade vi i slutsatsen att Sverige med nuvarande prioriteringar inte har resurser för de allra högsta ambitionerna som utfästelsen andas.

Det går att ana att det finns en besvärad amerikansk administration när det gäller högljudda påstötningar från de baltiska staterna. Dessa krav på konkret planering och övningar måste dock förstås i ljuset av dessas historiska erfarenheter. Samtidigt kunde vi nyss läsa i World Politics Review att USA står för 73% av kostnaderna i NATO, fast de europeiska staternas ekonomier sammanlagt är större. Nu verkar västvärlden (och Turkiet) stå inför två val. Antingen skalar vi ned ambitionerna, vilket antagligen i stort kommer försämra säkerheten i världen eller så måste de europeiska staterna öka sina försvarsanslag. Det senare blir svårt att sälja till väljarna som står inför försämringar i välfärden för att behålla statenernas kredittrovärdighet på sikt.

2010-12-06

Wikileaks om Afghanistan och Balkh

En av de rapporter som Wikileaks släppt handlar om den blivande EU-presidenten Van Rumpuys syn på Afghanistan i början av 2010. I rapporten 10BRUSSELS4 redogör Förenta staternas Charge D' Affairs Richard M Eason för ett möte med Van Rumpuy den 4 januari i år. Eason citerar Van Rumpuy om Afghanistan: “the last chance. Europe is doing it and will go along out of deference to the United States but not out of deference to Afghanistan. No one believes in Afghanistan any more. But we will give it 2010 to see results. If it doesn,t work, that will be it because it is the last chance. And if a Belgian gets killed, it would be over for Belgium right then.” En annan som ett halvår tidigare hade en liknande syn som Van Rumpuy var med största sannolikhet vår egen utrikesminister .

När det gäller Balkh återfinns den i flera rapporter som pekar på oroande förberedelser. I en rapport från den 28 augusti 2009 skriver USA:s ambassadör Francis Ricciardone om sitt samtal med den dåvarande inrikesministern Hanif Atmar. Citat ur rapporten: "MOI Hanif Atmar told Ambassador Ricciardone of an urgent need to investigate growing intelligence reports that Balkh Governor Atta and other warlords/powerbrokers are arming their followers in possible preparation for violence. He gave us a two-page report (forwarded to RAO) in Dari, detailing names and numbers of AK-47's and RPGs - totalling 2-300 weapons, he said. While there is no immediate need for action, he said, he expressed concern that the warlord "standard practice" is to keep some of his militia demobilized but ready, and place the rest of it in the police force. Governor Atta, therefore, has the means at his disposal to call up a small force of armed men, Atmar said."

Ambassadör Riccardione skriver också en rapport den 27 december 2009 om guvernören i Paktia, Juma Khan Hamdard, som kommer från Balkh. Hamdard slogs med Hekmatyr och senare med Dostum. Senare hoppade han av till talibanerna och vände vapen mot Dostum. Han har hunnit med att vara chef för 8. "armékåren" i Balkh samt också vara guvernör i Baghlan och Jowzjan. Ambassadör Riccardione: "NDS also accuses Hamdard of being an active member of Hezb-e-Islami Gulbuddin (HiG) in Balkh Province, funneling money he receives from bribes and smuggling (drugs and jewels) to HiG operations in his home province of Balkh. He allegedly has illicit contacts with insurgents in Parwan, Kunar, and Kabul provinces, as well as Pakistani intelligence (ISI) and Iranian (affiliation unknown, possibly IRGC) operatives, through his business in Dubai; he is allegedly a business partner with Gulbaddin Hekmatyr's son in Dubai."

Överlag är dessa rapporter väldigt bra skrivna. Sakliga, rika på fakta och med skillnader betonade mellan just fakta och bedömningar eller kommentarer. Ett läsvärt inlägg om rapportering hittar du hos Johan Westerholm - mitt i steget .

Hur ligger det då till om ökad infiltration och förberedelser i Balkh? Ett av flera tecken på att vi har svårare tider framför oss är de nya vapen som smugglats in till området. Igår hade Pajhwok en kort artikel, där man pratat med avgående och pågående PRT-chef. Gustav Fahl säger sig vara bekymrad över leveranserna av vapen till milisen, enligt Pajhwok. Han hänvisar till nya vapen och tar exempel med att vår trupp blivit utsatta för granatkastareld. Den nya chefen Mikael Nilsson säger enligt samma källa att förbandet är beredd att genomföra operationer för att ta kontrollen över områden för att stödja afghanska styrkor.

Hanif Atmars ord fäster jag extra uppmärksamhet vid. Han var erfaren och tillhörde som tonåring den afghanska säkerhetstjänsten på 80-talet dvs. han slogs med Sovjet mot Muhajeddin, varför det är rimligt att anta att han känner till aktörerna bättre än de flesta. Han har också arbetat för norska Afghanistankommittéen under inbördeskriget och talibanstyret under 90-talet.

2011 blir tyngre än 2010.

Expressen

2010-12-05

Uppdateringar Elfenbenskusten

Elfenbenskusten befinner sig nu i situationen att landet har två utropade presidenter efter den andra valomgången. Källor rapporterar om 18 döda i Abidjan. USA och Frankrike har gratulerat oppositionsledaren Ouattara till segern. I det senare fallet möjligen kontraproduktivt med tanke på att det är lättare att hetsa mot motståndaren för regimen med tanke på att Frankrike var den tidigare kolonialmakten. I FN säkerhetsråd blockerade Ryssland ett uttalande till stöd för Ouattara. Under dagen har Sydafrikas förre president Mbeki anlänt till landet med uppdrag att förhandla med parterna. Att AU håller en enad front i förhandlingarna är antagligen den viktigaste faktorn för att hålla situationen under kontroll. FN-missionen UNOCI med 9000 soldater, där bland annat Bangladesh har en stor kontingent i landet. FN gav i förra veckan dessutom mandatet att förstärka styrkan med 500 man från UNMIL i Liberia. Armén i landet verkar ha ställt sig på president Gbagbos sida, men den uppvisar sannolikt stora regionala skillnader. Regimen ska också ha försökt ta kontroll över viktiga radiostationer. Dessa är de viktigaste bärarna av information i landet. Enligt Reportrar utan gränser är Elfenbenskusten ett av de farligaste länderna i världen för journalister.

Jag har rensat i högerspalten, och lagt upp några viktiga källor, men med mindre källtrovärdighet när det gäller tidningarna. Dessa bägge är på franska, men det finns översättningsverktyg. Bland annat Google har en webläsare med inbyggd översättning som fungerar skapligt.

Spy on their spies?

I dag kan SvD med hjälp av Wikileaks bekräfta det som Expressen sade sig avslöja förra året. Sverige har satt hårt mot hårt när det gäller s.k fångflygningar från amerikansk sida via Sverige. De förmedlade rapporterna visar en klar bild av ett bestämt uppträdande från vår sida. Den förre chefen för Insatsledningen, flyggeneralen Jan Jonsson, förde ett samtal med en av USA:s försvarsattachéer för att bland annat få planet omklassificerat till en statlig flygning. Enligt SvD har vi ingen kännedom om fortsatta flygningar efter denna händelse 2006. Enligt både Expressen och SvD var svensk militär underrättelsepersonal utklädda till servicepersonal för att undersöka om det fanns fångar ombord. SÄPO bekräftar att en operation genomförts genom sin talesman Patrik Peter, men inga detaljer lämnas ut. Vid den tidpunkten fanns den omtalade SDU sedan flera år etablerade här. Frågan är hur skyddet kring transporterna såg ut. En sådan transport borde rendera en viss hotbild, som man vill skydda sig mot. Fanns SDU eller någon liknande enhet där samtidigt som våra?

SvD
DN
Expressen

2010-12-04

Ryssland storsatsar på flottan?

Jag rapporterade i förra veckan om president Medvedevs planer på en tilldelning till försvaret som motsvarar 2.8 % av BNP. För drygt en vecka sedan hade Trud , en av Rysslands största tidningar en artikel som passerat obemärkt.

Tidningens militära korrespondent, Mikhail Lukanin, skriver om planerna avseende anskaffning för flottan, som rapporteras få mer än en fjärdedel av budgeten. Den erkände analytikern vid Centrat för Analys av Strategier och Teknologier, Ruslan Pukhov , anger att anskaffningsbudgeten skulle uppgå till svindlande 16 miljarder US dollar - per år! Lukanin går detaljerat igenom anskaffningen av 30 nya ubåtar och 40 ytfartyg för de närmaste tio åren. I reportaget förekommer också, Anatoly Tsyganok , som är chef för Centrat för Militära Prognoser. Han ifrågasätter detta mot bakgrund att Ryssland är en kontinentalmakt, och därför inte kan undervärdera sina marktrupper.

Lukanin rapporterar att den nya flottan ska ha flera uppdrag. Den ska skydda flöden, både handel och energi, mot sabotage och pirater. Vidare skall det göras en stor satsning på Stilla Havsflottan för att möta Kina och Japan. Enligt Lukanin har man identifierat att den kinesiska flottan är relativt svag, medan det krävs för mycket resurser för att uppnå överläge mot den kinesiska armén. Flottan ska också kunna projicera makt på världshaven, främst i form av antipiratoperationer och flottbesök för diplomatiska syften eller export.

Enligt Lukanin, som också stöder sig på en av de tidigare högsta befälhavarna i flottan, amiral Ivan Kapitanets, ska Norra flottan motta huvuddelen av de nya strategiska robotubåtarna och nya isbrytare. Östersjöflottan skall motta 2-3 korvetter (Steregushny) i perioden. Till Stilla Havsflottan går huvuddelen av den nya fregatterna (Amiral Gorsjkov) och över hälften av de nya attackubåtarna liksom det första Mistralfartyget. Svarta Havsflottan genomgår kanske den mest dramatiska ökningen enligt tidningen. Förutom Mistral skall den motta sex dieselubåtar och tolv korvetter. Utöver dessa satsningar ingår renoveringar, flygplan och helikoptrar för understöd etc.

Av detta kan man utläsa en stor sak av betydelse. Ryssland har som avsikt att kunna ta kontoll över handels- och energiflöden vid behov. Det behöver inte betyda egna flöden, utan lika gärna andras flöden. I det senare fallet tydligast i Stilla Havet. Vidare skulle en postionering av Mistral i öster också signalera en avsikt att stå emot japanska anspråk på Kurilerna.

I vårt närområde innebär en sådan här plan att det är en defensiv position i väst med fokus på att upprätthålla nukleär andraslagsförmåga och säkra utvinning i Arktis. I Östersjön kommer man bli en kustflotta med fokus på att skydda North Stream och egen varvsindustri. Räkna med att man istället bygger ut sina marin specialförband.

Kan Ryssland realisera en sådan här plan. Inte fullt ut, bedömer jag. Det förutsätter en tillväxt i den ryska ekonomin som inte är självklar. Om vi ändå antar att den följer prognosen, så är det största hotet det dåliga skick som den ryska sjömakten befinner sig i. Den har mottagit 4 fartyg under 20 år och har bokstavligen rostat sönder vid kaj. Det betyder att både stridsförmågan som varvsindustrin fått ta mycket stryk. Dessutom lider en upprustningsplan av konkurrensen av mer lukrativ exportproduktion vid de varv som faktiskt fungerar, liksom av hotet från den utbredda korruptionen. Enligt siffror från den militära åklagaren uppgick avslöjad korruption till 2.2 miljarder rubel (~ 500 MSEK) för årets första tio månader. Inte undra på att presidenten tar krafttag mot denna.

Not: Det stod tidigare en felaktig uppgift om kostnaden för korruption. Den är nu ändrad till rätt omräkning.

2010-12-03

December fokusområde

Elfenbenskusten, den gamla franska kolonin blir decembers fokusområde. Elfenbenskusten blev självständigt 1960 och var hyggligt stabilt och rikt under flera decennier. Det är sedan 1979 världens största kakaoproducent.Den gamle fackföreningsledaren Felix Houphouët-Boigny styrde landet med fast hand i mer än tre decennier och lyckades hålla ihop de olika grupperingar som finns i landet från olika folkgrupper. Sen Houphouët-Boigny's död 1993 har det gått utför med landet. Två statskupper gjordes kring sekelskiftet och 2002 bröt ett inbördeskrig ut mellan rebeller från det muslimska norra delarna och de södra kristna delarna. Det är samma etnogeografiska bild som i Nigeria. Den kommer från inflytandet av det gamla sudanska väldet som sträckte sig över stora delar av norra och västra Afrika, medan den södra strukturen är ett arv från europeisk infall från havet.

I det säkerhetsvakuum som rådde passade även makthavarna i Sierra Leone och Liberia på att plundra delar av landet. Frankrike intervernerade 2002 för att skydda egna medborgare, men blev de facto en slags part på regeringens sida. President Laurent Gbagbo kunde sitta kvar och åren som följde var en bräcklig vapenvila i landet, övervakad av FN-trupper med franska trupper i bakgrunden. President Gbagbo gav i november 2004 order om flyganfall mot rebellerna (Force Nouvelle). Ett anfall som bland annat innebar att nio franska soldater dödades varpå Frankrike förstörde de viktigaste resurserna i det lilla flygvapnet, bland annat två SU-25. Efter hand har AU med stöd av FN förhandlat fram en politisk lösning som har fungerat sådär. Mandatet för presidenten har förlängts ett år i taget efter det att hans period gick ut. Först nu har man kunnat hålla val, där presidenten har blivit utmanad av sin gamla politiska rival Alassane Ouattara. Denne har hittills hållts borta, eftersom regimen påstår att han är av Burkinsk nationalitet och därmed inte kan ställa upp enligt vallagarna.

Detnhar han dock fått göra den här gången, och den andra valomgången genomfördes i förra veckan. Nu har full kalabalik brutit ut sedan Valkomissionen annonserat att Alassane Ouattara vunnit medan Konstitutionsrådet har underkänt utslaget. Igår stängde Elfenbenskusten sina gränser, och armén förstärker det adminstrativa och befolkningstäta centrat Abidjan. Blir det ett nytt inbördeskrig igen?

Edit: Nu har Konstitutionsrådet utropat den sittande presidenten som segrare istället. Under dagen har president Obama gratulerat Ouattara till segern. FN och EU:s observatörer sa tidigare att valet varit ganska väl genomfört. Vad händer nu? Kommer detta också att påverka Guinea som haft en liknande utveckling, och där den sittande premiärministern Diallo idag erkänt sig besegrad och har uppmanat sina anhängare att hålla sig lugna. Om Ouattaras anhängare tar till vapen, så skulle det kunna inspirera Diallos i Guinea att göra samma sak.

DN