2010-12-15

Närstrid -Ett JAS-projekt för våra soldater?

I ett nummer nyligen av Armed Forces Journal (rekommenderad artikel) argumenterar den pensionerade, och kände, generalmajoren Robert H. Scales för en satsning på "Small unit dominance". Generalen Scales argumenterar för att satsa på träning samt forskning och utveckling för att bli överlägsna i den lilla enhetens strid, vilket han kopplar till den nya tidens hybridkrig. Han börjar med en reflektion kring sina Vietnamerfarenheter (Hamburger Hill?), där han förlorade 19 av 55 soldater i strid med enheter ur NVA 29. regemente. Han konstaterar att de fick stryk av en bättre tränad och utrustad fiende, trots att det var sitt fjärde befälet han hade. Han lovade sig själv att aldrig mer gå in som tvåa i strid igen.

Scales beskriver sedan klyftan mellan regeringskvarteren och krigens realiteter. Mycket kretsar kring resursstarka potentiella motståndare, cyber och handelsleder. Problemet enligt Scales är att utrustningen i fråga inte är lika kapitalintensiv som stridsfordon, flygplan och fartyg. Han berättar att fyra av fem förluster drabbar infanterisoldater, trots att dessa endast utgör 4% av de anställda.Han efterlyser en satsning på soldaterna likt amerikanska flygvapnets Top Gun och Red Flag, där mycket kraft ska läggas på realistisk simulering. Ett annat område är teknologi decentraliserad till de på marken.

Så här lyder ett avsnitt:"In July, I watched the Afghanistan war documentary “Restrepo” play out on the screen and compared it to my experience decades ago: same type of unit (airborne light infantry), same lousy rifle (M16/M4), same helicopter (CH-47), same machine gun (M2), same young men trying to deal with the fear of violent death. Seared in my brain is the image of a young soldier at Fire Base Restrepo hacking away at hard clay and granite trying frantically to dig a fighting position. The U.S. is spending more than $300 billion on a new fighter plane. We haven’t lost a fighter pilot to enemy action since 1972. Why after nine years of war can’t we give a close-combat soldier a better way to dig a hole? For that matter, why do soldiers exiting fire bases not have some means of looking over the next hill? Why doesn’t every soldier have his own means to talk to his comrades by radio? Why can’t soldiers on a remote fire base detect an approaching enemy using sensors? Why can’t soldiers rely on robots to carry heavy loads and accomplish particularly dangerous tasks? I could go on, but you get the point."

En sak som USA redan planerar är att ge varje soldat en smartphone . Kanske blir generamajor Scales bönhörd så småningom. Borde inte detta vara något för oss?