2010-12-17

ARGUS - snart i skyn med 1,8 GIGApixlar!

Sensorutvecklingen i kombination med UAV tar övervakningen bokstavligen till nya höjder. Läs denna korta artikel från amerikanska försvarsdepartemenet om ARGUS-IS (Autonomous Real-time Ground Ubiquitous Surveillance-Imaging System) med 1000 ggr bättre upplösning än din mobilkamera. Fäst på en A-160 Hummingbird ska sensorn kunna följa upp till 65 mål samtidigt över en yta av ca: 65 km2 från 6000 m höjd under 12 timmar! Systemet ska börja användas i fält redan under nästa år. Utvecklingen inom detta område är svindlande, och USA driver igenom en mycket imponerande och fokuserad ISR-plan (Intelligence Surveillance and Reconnaissance) för att dra fördel av sina styrkor.

Nästa steg i utvecklingen kommer att bli en utökning av uthålligheten från dag till månader. För att kunna klara av att bearbeta den insamlade datan måste automatiska datorverktyg hänga med parallellt i utvecklingstempot. En testbild från ett test från förra året hittar du här, men din skärm begränsar skärpan.