2010-12-01

Luftförsvarsstudien 2025 och NATO:s robotförsvar

Av Claes Sundin

Inledning

Under operation Desert Storm i Irak 1990 hade FN-alliansen inledningsvis svårt att skydda sig och befolkningscentra i regionen mot anfall med taktiska ballistiska markrobotar. Trots att det amerikanska Patriot  då var relativt nytt. Trots att Iraks version av den ryska SCUD-missilen El Hossein genom räckviddsförlängning fått sämre precision.

Ballistiska robotar

Roboten skjuts vertikalt i en parabellik kastbana som kan påverkas förhållandevis litet under färden mot målet. Stridsdelen kan vara ganska
tung.  Den kan bestå av en konventionell sprängladdning men roboten är också lämplig bärare av såväl nukleära som kemiska stridsmedel. Skjuttiden är ganska lång p g a banans form.

Patriot

I krigets första skede var Patriot systemet inte programmerat för att bekämpa mål i ballistisk bana. Det löstes så att måldata från
Patriotförbanden sändes i realtid via AWACS och satelliter till beräkningscentral i USA. Skjutdata räknades ut och sändes i andra riktningen. I de flesta fall hann aktuell roboteldenhet bekämpa den ballistiska roboten på nedåtgående, innan den träffade målet. Det fanns emellertid ett problem till. Patriotrobotens stridsdel var optimerad för mjuka mål i hög fart, i lätta material som aluminium och plast. Stridsdelen i SCUD-roboten var tung och hård. Det krävdes ofta flera träffar för att få roboten ur sin bana. Till liten nytta när stridsdelen var konventionell och mest till för att skrämmas. Numera finns till Patriot flera typer av missiler varav en exklusiv att bekämpa ballistiska robotar med.

Tjugo år senare

Nato ”Missile defence” är, vad jag förstår, ett nytt vapensystem optimerat för bekämpning av ballistiska missiler, avfyrade i t ex Nord-Korea eller Iran med okonventionell last mot valfri storstad i Europa. Systemet kan inte längre kallas ”Air Defence” då syretillgången är oväsentlig och det mesta av stridsförloppet sker i rymden. För att kunna optimera effekten över tiden och underlätta bevakning krävs rörlighet som uppnås genom att eldenheterna ombordgrupperas på litet större örlogsfartyg. Ballistiska robotar utgör inte på kort sikt något allvarligare hot mot Sverige. Patriot och dess av amerikaner, tyskar och italienare planerade efterföljare MEADS, är avsedda att övervaka luftrum, luftförsvara befolkningscentra, viktig infrastruktur och skydda militära stridskrafter på marken och kustnära till havs. För ett effektivt luftförsvar
tillsammans med jaktflyg. Det är med den inriktningen Luftförsvarsstudien (LFS 2025)påbörjats.

Är historiebeskrivningen riktig? Är inriktningen lämplig? Nyanseringar?
Tacksam för kommentarer