2010-12-07

Amerikansk syn på försäljningen av Mistral

Försvarsminister Robert Gates mötte i februari sin franske kollega, Henri Morin. Enligt rapporten diskuterade de bland annat försäljningen av Mistralfartyg till Ryssland. Gates framförde att denna riskerade att skicka fel signaler till de allierade i främst central - och östeuropa. Morin replikerade att det det verkligen ett fartyg för projicering av militär makt, men att det var konstigt om väst inbjöd Ryssland till partnerskap och sen inte litade på dem. Enligt rapporten svarade Gates enligt nedan:

"20. (S/NF) SecDef replied that U.S. concerns were not about military capacity but about messaging. Some allies, because of their past
experiences, are still very concerned with Russia and are not sure how much to trust the West. SecDef observed that Russian democracy has disappeared and the government was an oligarchy run by the security services. President Medvedev has a more pragmatic vision for Russia than PM Putin, but there has been little real change."

Det är intressant att notera att försvarsminister Gates är mer bekymrad över den interna kommunikationen än den ryska kapaciteten.

Motståndare till USA har rena julafton när de så småningom har systematiserat och analyserat alla dessa rapporter.