2010-12-27

FN höjer riskbedömningen inom PRT MeS område

Wall Street Journal skriver idag om att tidningen fått ta del av FN:s bedömning för säkerhetsrisker. Tyvärr kan jag inte länka bilden som visar att flera distrikt inom Balkh, Samangan och Sar-e-Pol bedöms som en ökad risk i oktober jämfört med april, men du kan själv följa länken ovan och klicka på WSJ bild. Om jag räknat rätt så är det sju distrikt som får en höjd risk i bedömningen av sammanlagt 16 stycken i hela landet. Mest anmärkningsvärt är att flera distrikt i Sar-e-Pol och Samangan ökar från låg till hög risk och dessa distrikt utgör nu de mest riskfyllda i PRT:s område. Bedömningssteget Medium har passerats inom loppet av sex månader. Denna bild stämmer med en period av rapporter från Afghanistan NGO Safety Office som pekar i samma riktning och som jag skrivit om tidigare. Området väster om Mazar-e-Sharif, där PRT MeS bedriver en längre operation har under samma tid gått från låg risk till medium. 2011 kommer att bli ett långt år.