2010-12-11

Debatten går vidare om Gripen NG

Det har blivit bra respons på Johan Tunbergers inlägg nedan. Vi har bland annat lärt oss om vad det är som verkar gälla avseende radarn. Slutsatsen torde vara att den inte lägger begränsningar avseende export. Dessutom går debatten vidare om behovet av Gripen för det nationella försvaret. Uppgradering av Gripen eller satsning på andra system? Det är frågan. Allan Widman har belyst om vi har råd att utveckla ett eget flygplan. Nu väntar vi på Johan Tunbergers och Dina repliker.