2010-12-22

NySTART med positiv betydelse för SverigeSenare idag väntas den amerikanska senaten godkänna det nya START-avtalet som presidenterna Obama och Medvedev undertecknade i april. Avtalet som reducerar de strategiska kärnvapnen med en tredjedel jämfört med START II blir en stor seger för president Obamas återstart med Ryssland.

Det har funnits en del skepsis i de republikanska leden mot att avtalet skulle innebära en avstannad utveckling av de amerikanska kärnvapnen, men presidenten har skjutit till 85 Mdr $ för det ändamålet. Avtalet som innehåller förbättrad övervakning av varandras system innefattar inte taktiska kärnvapen som exempelvisIskander, vilket jag beskrev i förra veckan. Avtalet torde också innebära en fortsatt diskussion om NATO:s robotförsvar. Under Lissabonmötet i november annonserade Ryssland att de var öppna för diskussioner om detta.

För Sveriges del är avtalet positivt. En avspänning mellan USA och Ryssland liksom någon form av gemensamt robotförsvar i vår närhet ligger i vårt intresse, i synnerhet som det blir tydligare för allt fler att våra försvarsambitioner är underfinansierade.

Edit: DN och SvD har idag, 23/12, en TT-artikel med en hårt dragen rubrik om att Ryssland kommer avvakta med att skriva på avtalet. Utrikesminister Lavrov har gjort ett uttalande, där han säger att Ryssland behöver studera avtalet. Det har man redan gjort, annars hade inte president Medvedev skrivit på i April. Medvedevs och Putins parti har 315 platser av 450 i ryska duman. Allt talar för att det blir en transportsträcka, och att utrikesministern talade för inhemsk konsumtion.

SvD
Aftonbladet
Expressen
DN