2010-12-04

Ryssland storsatsar på flottan?

Jag rapporterade i förra veckan om president Medvedevs planer på en tilldelning till försvaret som motsvarar 2.8 % av BNP. För drygt en vecka sedan hade Trud , en av Rysslands största tidningar en artikel som passerat obemärkt.

Tidningens militära korrespondent, Mikhail Lukanin, skriver om planerna avseende anskaffning för flottan, som rapporteras få mer än en fjärdedel av budgeten. Den erkände analytikern vid Centrat för Analys av Strategier och Teknologier, Ruslan Pukhov , anger att anskaffningsbudgeten skulle uppgå till svindlande 16 miljarder US dollar - per år! Lukanin går detaljerat igenom anskaffningen av 30 nya ubåtar och 40 ytfartyg för de närmaste tio åren. I reportaget förekommer också, Anatoly Tsyganok , som är chef för Centrat för Militära Prognoser. Han ifrågasätter detta mot bakgrund att Ryssland är en kontinentalmakt, och därför inte kan undervärdera sina marktrupper.

Lukanin rapporterar att den nya flottan ska ha flera uppdrag. Den ska skydda flöden, både handel och energi, mot sabotage och pirater. Vidare skall det göras en stor satsning på Stilla Havsflottan för att möta Kina och Japan. Enligt Lukanin har man identifierat att den kinesiska flottan är relativt svag, medan det krävs för mycket resurser för att uppnå överläge mot den kinesiska armén. Flottan ska också kunna projicera makt på världshaven, främst i form av antipiratoperationer och flottbesök för diplomatiska syften eller export.

Enligt Lukanin, som också stöder sig på en av de tidigare högsta befälhavarna i flottan, amiral Ivan Kapitanets, ska Norra flottan motta huvuddelen av de nya strategiska robotubåtarna och nya isbrytare. Östersjöflottan skall motta 2-3 korvetter (Steregushny) i perioden. Till Stilla Havsflottan går huvuddelen av den nya fregatterna (Amiral Gorsjkov) och över hälften av de nya attackubåtarna liksom det första Mistralfartyget. Svarta Havsflottan genomgår kanske den mest dramatiska ökningen enligt tidningen. Förutom Mistral skall den motta sex dieselubåtar och tolv korvetter. Utöver dessa satsningar ingår renoveringar, flygplan och helikoptrar för understöd etc.

Av detta kan man utläsa en stor sak av betydelse. Ryssland har som avsikt att kunna ta kontoll över handels- och energiflöden vid behov. Det behöver inte betyda egna flöden, utan lika gärna andras flöden. I det senare fallet tydligast i Stilla Havet. Vidare skulle en postionering av Mistral i öster också signalera en avsikt att stå emot japanska anspråk på Kurilerna.

I vårt närområde innebär en sådan här plan att det är en defensiv position i väst med fokus på att upprätthålla nukleär andraslagsförmåga och säkra utvinning i Arktis. I Östersjön kommer man bli en kustflotta med fokus på att skydda North Stream och egen varvsindustri. Räkna med att man istället bygger ut sina marin specialförband.

Kan Ryssland realisera en sådan här plan. Inte fullt ut, bedömer jag. Det förutsätter en tillväxt i den ryska ekonomin som inte är självklar. Om vi ändå antar att den följer prognosen, så är det största hotet det dåliga skick som den ryska sjömakten befinner sig i. Den har mottagit 4 fartyg under 20 år och har bokstavligen rostat sönder vid kaj. Det betyder att både stridsförmågan som varvsindustrin fått ta mycket stryk. Dessutom lider en upprustningsplan av konkurrensen av mer lukrativ exportproduktion vid de varv som faktiskt fungerar, liksom av hotet från den utbredda korruptionen. Enligt siffror från den militära åklagaren uppgick avslöjad korruption till 2.2 miljarder rubel (~ 500 MSEK) för årets första tio månader. Inte undra på att presidenten tar krafttag mot denna.

Not: Det stod tidigare en felaktig uppgift om kostnaden för korruption. Den är nu ändrad till rätt omräkning.