2010-12-08

Brasilien - Gripen griper tillfället?

Dialogen mellan den amerikanska ambassaden i Brasilia och Washington ger en intressant inblick i den upphandling som Brasilien håller på med avseende stridsflyg. Den mediala bilden som finns är att franska Rafale kommer ta hem ordern av politiska skäl. Gripen framställs medialt som det brasilanska flygvapnets favorit.

En sammanställning av de rapporter som hittills släppts av Wikileaks kan modifiera den bilden något. Jag har gått igenom sex stycken i perioden januari 2009 till januari 2010.

Den första handlar om Brasiliens nyligen antagna utvecklingsstrategi , vilket är en viktig kontextuell faktor. Nästa är en rapport från ambassadör Sobel om läget i upphandlingen. "¶2. (C) As reported in ref a, the Boeing F18 Super Hornet has become a serious option in Brazil's fighter competition, and is acknowledged by contacts in the Brazilian Air Force as offering the best plane for a competitive price. Although these factors will continue to weigh in Boeing's favor, the Super Hornet cannot at this point be considered the favorite in the competition. There continues to be a strong preconception among many in policy circles that a purchase from France would be in Brazil's best interest, a view strengthened by the recent, well-publicized visit of President Sarkozy to Rio."

Den tredje rapporten är från maj 2009 och handlar om strategier för att slutföra affären: "7. (S/NF) Although the French offer a less capable fighter at a higher cost, the Rafale has been the presumptive winner since the inception of the FX2 competition. While the technical evaluations of the aircraft should result in a significant advantage for the Super Hornet, we need to take steps to erode the French political edge."

I augusti 2009 rapporterar ambassaden om en av statssekreterarnas överläggningar i Brasilien med bland annat regeringen och flygvapenchefen:" EMBASSY COMMENT: Saito is a former fighter pilot, and it is increasingly clear that he will favor the most capable aircraft -- the Super Hornet. END COMMENT."

Den amerikanska Charge D' Affairs Lisa Kubiske möter i november 2009 den brasilanske försvarsministern: "4. (C) Asked about the Fx-2 competition, Minister Jobim repeated previous statements that the FX2 fighter competition would be based on capability, technology transfer, benefit to Brazil's industrial capacity and price." Antagligen finns det en faktor till och det är det politiska samarbetet.

I januari 2010 avger Charge D' Affairs Lisa Kubiske följande rapport :"4. (C) Along with the revival of Boeing's hopes, the Swedish Gripen remains a strong competitor. As noted in ref b, many Brazilians perceive it to be an attractive alternative to the Rafale because it has the lowest sticker price. Saab's plan to co-develop the new generation Gripen with Brazil has also garnered support in Brazil's aviation industry among those who believe that such development will increase local aircraft design capabilities."

Vad går det att läsa ut av dessa rapporter? De är ju ett ofullständigt underlag, men utgör samtidigt förhållandevis trovärdiga uppgifter om det egna systemet (Super Hornet). Det går dock inte att utesluta att rapporterna är något färgade för att den enskilde vill visa att vederbörande tror på det egna systemet.

Om vi tittar på de faktorer som den brasilianska försvarsministern anger, så skulle en sammanställning kunna se ut så här: Planets förmåga - ronden går till Super Hornet, vilket renderar dyrare pris bland annat pga prestanda. Prisronden tar Gripen hem utan tvekan. Teknologiöverföringen diskuteras i en av rapporterna (ej citerad) och där gör ambassaden bedömningen att alla systemen uppfyller kraven. När det gäller fördelen för brasiliansk industri talar Lisa Kubiske om att den nya Gripen har fått stöd för möjligheterna att utveckla brasiliansk flygplansindustri. Den politiska faktorn är svårast att bedöma, och det finns både för och emot för alla tre konkurreneterna. Gripens största nackdelar torde vara en eventuell tveksamhet om Sverige klarar att behålla en flygplansindustri 25 år till, vilket krävs för tryggehet i upphandlingen. Att beslutet om anskaffning skjutits upp gång på gång kan tala för att den dåvarande favoriten Rafale har tappat i attraktion, främst pga en amerikansk offensiv som handlar om den amerikanska administrationens stöd för Super Hornet.

Gripens styrka verkar enligt dessa rapporter vara framförallt industriutveckling och pris. En negativ utveckling i ekonomin kommer öka Gripens möjligheter. USA har siktet inställt på Rafale, och det finns klara möjligheter för Gripen att smyga fram ur det s.k vinnarhålet. Jag ska försöka lägga lite bevakning på brasilianska sidor den närmaste tiden. Det finns dock en klart möjlig utveckling, där beslutet kommer skjutas på framtiden igen pga ekonomiska osäkerheter. En sådan utveckling skulle sannolikt gynna Gripen, men har nackdelen att vi kan bli tvungna att bli tvungna ta ett eget beslut om utveckling utan brasiliansk medverkan. Det är snart dags att välja.

Edit 9/12: Uttalande av avgående presidenten och kort analys om affären från UPI 8/12.