2010-12-20

COMSUBPAC's vargar mot NordkoreaHur allvarligt ser USA på krisen på koreanska halvön egentligen? En vägledning till svaret kan vi få om vi undersöker vad man faktiskt gör. En viktig indikator är hur USA använder sina attackubåtar. Följ med oss på en liten tur i den amerikanska ubåtsvärlden.

COMSUBPAC (Commander Submarine Force US Pacific Fleet) Frank Caldwell Jr har haft bråda dagar sedan han för tio dagar sedan tog över befälet för styrkan. Styrkan disponerar 60 % av alla amerikanska attackubåtar (SSN), varav några toppmoderna Virginiaklass (se bilden). Order of Battle för styrkan hittar du här och en beskrivning av de olika typerna hittar du här . Nordkorea har sammanlagt c:a 70 ubåtar, fördelade på 20 st av Romeoklass, 40 st av Sangoklass (kustubåt) och 10 st minubåtar varav några av Yeonoklass. Just miniubåtarna misstänks vara skyldiga till sänknigen av Cheonan av den internationella kommissionen som tillsattes för att utreda detta för säkerhetsrådets räkning. Överhuvudtaget har USA stor kontroll via satellitsystem på nordkoreanska flottrörelser.

Det som är riktigt intressant är att avgöra hur mycket COMSUBPAC har klivit upp i ambition mot normalbilden. I artikeln från befälsöverlämningen säger befälhavaren för Stillahavs-flottan Douglas McAneny att COMSUBPAC har närmare 50 % av styrkan "underway" dvs. ej i hemmahamn, utan under gång eller på uppdrag. Denna siffra stämmer med mina tidigare erfarenheter av amerikanska flottan i sin helhet.

Om vi besöker US Navy hemsida, så ser vi att 36 attackubåtar i hela flottan är "underway" den 17 december 2010. Det utgör 67 % av alla attackubåtar. Om COMSUBPAC har 60 % av alla attackubåtar dvs 32 st - med 50 % borta från hemmahamn i normalfallet dvs 16 st, så borde 60 % av gårdagens 36 stycken i hela flottan bli c:a 22. Ett skäligt antagande är därför att COMSUBPAC har ytterligare minst 6 st attackubåtar ute jämfört med normalbilden. Eftersom det just nu inte finns några andra akuta behov, så skulle hela skillnaden på 9-10 st attackubåtar kunna förklaras av Koreakrisen. Vi kan anta att dessa 6-10 attackubåtar med sina Tomahawkrobotar och annan beväpning stävar mot koreanska halvön och att ett antal sjömän inte kommer hem till jul.

Det torde innebära att president Obama ser väldigt allvarligt på läget kring koreanska halvön, eftersom han antagligen gett order om en kraftigt utökad närvaro av attackubåtar i området. Febril diplomatisk aktivitet pågår och frågan är vilken roll Sverige spelar, eftersom vi är en s.k diplomatisk skyddsmakt för USA i Nordkorea.

DN
SvD
Aftonbladet
Expressen
SvD
DN
Expressen