2010-07-29

Nytt utseende och nya gadgets

Vi prövar ett nytt utseende på bloggen och tar tacksamt emot kommentarer om detta.
Ny blogglista finns också till höger med intressanta bloggar.

2010-07-28

Länkar

Idag har vi så sakta börjat inför länkar till höger. Dessa är kontrollerade av vår Open-Sourceredaktör. Steg för steg har vi ambitionen att bjuda på relevanta länkar, även med aktuella nyheter - som är manuellt utvalda.

2010-07-21

Inbjudan till temadiskussion

Av Bengt Lönnbom och Claes Sundin

Luftförsvarsstudie 2025 – LFS

KKrVA avdelning III Luftkrigsvetenskap har tagit initiativet till en studie av luftförsvarets framtida sammansättning och utveckling. Anledningarna är många. Så många att vi känner oss vara i behov av en diskussion om inriktningen . Tveksamheten gäller om vi överhuvudtaget ska begränsa oss. Resultatet kan bli nya suboptimeringar för att man inte orkat se helheten. Teknikfrågorna måste självklart adresseras men måste, tror vi, stå tillbaka för andra förutsättningar under rubrikerna, doktrin, personal och organisation. Perspektiven på luftförsvarets bidrag till trygghet och stabilitet behöver vara flera. Sammanhangen mellan olika politiska krav och militära förmågor behöver klargöras. Nya inflytelser som miljöpåverkan, beredskapskrav och personalkostnader bör belysas.

Inbjudan

Härmed inbjuds alla som har ett bidrag, stort eller litet, att diskutera allt som har med luftförsvarets framtid att göra. Tanken med att utnyttja bloggen är att koppla loss från etablerat tyckande och fortsatt obalans mellan satsningar inom funktioner som stridsledning, mellan luftvärn med olika räckvidd och logistik.
Vi tror att vi med tiden, om något år eller så, kan redovisa förslag till slutsatser i komplexa frågor. Vi hoppas att Du vill medverka även då.

Studiens resultat

En av anledningarna till avdelning III initiativ är att vi saknar ett samlat grepp efter Luftförsvarsutredning 1967. Med LFS 2025 hoppas vi ge mer näring till en diskussion som inte slutar förrän efterfrågan på luftförsvar är över. Vi tror också att en sammanfattande studierapport då och då är ett sätt att förvalta arvet utan att blunda för behoven av förändringar. Vi vill bli ett mer tydligt stöd för ut- och avveckling, rationalitet och god ekonomi. Kort sagt: Vi vill medverka till mera tänkande.

Ny redaktör

Nu är vi tillbaka med ny redaktör på plats.
Vi söker bidrag att publicera. Välkommen med dina tankar.

Inför valet kommer vi att försöka att få våra folkvalda att publicera sig här.
Förfrågan går ut i dagarna.

Utdrag ur Krigsvetenskapsakademins publikationer kommer det också att bli emellanåt.

Redaktören

2010-07-01

Från den nya redaktionen

Vi öppnar igen den 21 juli.
Glad sommar önskar den nya redaktionen.

Halvhalt

Bloggen byter just nu redaktion och ligger nere tills detta är genomfört. Läsarna tillönskas en glad sommar.