2010-12-15

Delade meningar i USA?

Los Angeles Times har en artikel om skillnaderna i bedömningar som finns mellan de amerikanska underrättelsetjänsterna och Pentagon angående Afghanistan. Tidningen har intervjuat tjänstemän som blivit informerade om det Nationella Underrättelsebedömandet(NIE) om Afghanistan och Pakistan. Enligt sagesmännen målar bedömandet en mer skeptisk bild av situationen i området.

Enligt samma källor kan inte och vill inte Pakistan hindra motståndarna från att basera i Pakistan, trots ekonomiskt bistånd i storleken av en svensk försvarsbudget. Den pakistanske arméchefen Kiani uppges vara beredd att gå in och ta kontrollen i norra Waziristan när tiden är inne. Min bedömning är att det kommer att ske, men först när Haqqaninätverket i tillräcklig omfattning utrymmt provinsen. En slags lagom stor operation. Enligt tidningen vill general Petraeus även att Pakistan tar kontrollen över Quetta i Baluchistanprovinsen, vilket ännu inte skett.
Pakistan som måste balansera inre spänningar har hittills inte gjort något anmärkningsvärt i det avseendet.

Invändningarna mot NIE från Pentagons sida är att det är läget fram till september som avhandlas, och att rapporten missar de senaste månaderna. President Obamas pressekreterare säger i en kommentar:""there has been some important progress in halting the momentum of the Taliban in Afghanistan,"". Det känns som ett mindre lyckat resultat än budskapen när förstärkningarna startade. Mycket talar för att tillbakadragandet kommer att bli långsammare än planerat.