2010-12-05

Spy on their spies?

I dag kan SvD med hjälp av Wikileaks bekräfta det som Expressen sade sig avslöja förra året. Sverige har satt hårt mot hårt när det gäller s.k fångflygningar från amerikansk sida via Sverige. De förmedlade rapporterna visar en klar bild av ett bestämt uppträdande från vår sida. Den förre chefen för Insatsledningen, flyggeneralen Jan Jonsson, förde ett samtal med en av USA:s försvarsattachéer för att bland annat få planet omklassificerat till en statlig flygning. Enligt SvD har vi ingen kännedom om fortsatta flygningar efter denna händelse 2006. Enligt både Expressen och SvD var svensk militär underrättelsepersonal utklädda till servicepersonal för att undersöka om det fanns fångar ombord. SÄPO bekräftar att en operation genomförts genom sin talesman Patrik Peter, men inga detaljer lämnas ut. Vid den tidpunkten fanns den omtalade SDU sedan flera år etablerade här. Frågan är hur skyddet kring transporterna såg ut. En sådan transport borde rendera en viss hotbild, som man vill skydda sig mot. Fanns SDU eller någon liknande enhet där samtidigt som våra?

SvD
DN
Expressen