2010-12-25

"Target identified: Sarah Connor..."
Den 22 december gav DARPA ut bestämmelser för anbud på SCENICC (Soldier Centric Imaging via Computational Cameras Effort). Tekniska specifikationer hittar du på sidan 13-14.

Systemet ska kunna presentera en 3D-bild på terrängen och motståndare inom 1 km i 360° grader. Utrustningen ska vara hands-free och kunna zooma ut och in med röstkommando. Inbyggda funktioner som automatiserad beräkning av projektilbanor, upptäckt av mynningsflammor och integrering av all denna data till det egna vapnet. Även bilder från UAV:er skall kunna integreras i systemet och allt detta får högst väga 700 gram. Batteritid mer än 24 h och integrering av måldata är andra krav. "Target identified: Sarah Connor..." som the Wired skriver i sin artikel.

Ett exempel på det vi skev om i förra veckan i inlägget Närstrid - ett JAS-projekt för armén?