2010-12-22

7...6...5...nedräkning för evakuering har startat?




Frankrike uppmanar nu franska medborgare att lämna Elfenbenskusten tillfälligt. Räkna med att en sådan uppmaning är underbyggd av den forna kolonialmaktens underrättelsesystem. Tidigare varnade också FN:s generalsekreterare för att det är risk för att inbördeskrig bryter ut. EU och USA har deklarerat sanktioner mot den förre presidenten Gbagbo och hans närmaste. Denne har talat till nationen och understrykit sin legitimitet efter de omdiskuterade valen. Armén i landet har gjort ett uttalande om att släppa på utegångsförbudet för att minska spänningarna.

Det är nu nio dygn till dess NBG 11 går in i EU:s beredskap. Om politiska beslut för en insats med en Battlegroup skulle börja förberedas nu, så tar det vecka-veckor. Två aktuella scenarier i fallet Elfenbenskusten skulle vara Separation of Parties by Force eller Non-combattant Evacuation Operation. I bägge fallen skulle en BG sannolikt få i uppgift att säkra ett preciserat område i särskilt syfte. FN:s styrka UNOCI liksom franska förband i storleken bataljon finns redan i landet, vilket innebär att dessa borde kunna hålla infallsportar som Abidjan flygplats och hamn. I fallet evakuering är det dock betydligt mer troligt att dessa sker i mer nationell regi. Beslutsprocessen är betydligt snabbare och enstaka länder ( Frankrike) har färdiga planer för detta.

Edit: Nederländerna har beordrat fartyget HNLMS Amsterdam från Somalia/Djibouti till Elfenbenskusten efter begäran från Frankrike igår.

Se även tre tidigare inlägg om Elfenbenskusten.

DN
Aftonbladet