2010-11-30

Självmål

Av Johan Wiktorin

Under gårdagen kom nyheten att flygingenjören Björn SNU (Second name unknown), som driver bloggen Chefsingenjören blivit uppsagd av Försvarsmakten sedan han inte skrivit ja utan reservationer i det avtal om internationell arbetsskyldighet som anställda fått teckna på. Jag har tidigare berört ämnet om internationell arbetsskyldighet. Ironiskt nog var han i förra veckan i Holland under slutfasen av sin utbildning för en stabsbefattning i Afghanistan. Försvarsmakten har varit tydlig med sina avsikter i frågan, men uppvisar ingen större känsla när Björn i ett SMS via HRC från Personaldirektören får veta att han ska bli meddelad beslut om uppsägning vid ett möte, dvs han blir i praktiken meddelad uppsägning via SMS. Björn får möjlighet att ändra sig, men vill ha ett avtal om regler innan han ändrar sig. Historiskt har Försvarsmakten generellt uppvisat ett bra beteende mot sina anställda när det gäller kommenderingar, men då har det gällt inom landet.

Det blir mer tragiskt när han får besked om att han skall sägas upp från Utlandsstyrkan också, som ju har ett eget lagrum till årsskiftet. Enligt Björn avser arbetsgivaren driva frågan till FPAN (sic!) förebärandes personliga skäl och arbetsbrist. Arbetsbrist i en befattning som Björn enligt uppgift är ensam om. I en gemensam operation inom ISAF på en gemensam CIMIC-funktion som skall stödja de militära operationerna, så väljer vi att dra tillbaka vår man på posten. Vem skall nu ta den posten? Någon som skrivit på avtalet, men inte är utbildad, eller ett partnerland eller lämnar vi walk-over? Björn kan inte frivillgt åka till Afghanistan för vårt gemensamma bästa för att han vill ha ett reglerat avtal i den händelse arbetsgivaren skickar honom på en annan insats i framtiden.

Hela situationen påminner om den japanske hockeyspelaren som i en OS (eller VM)-match gör mål och är överlycklig till dess att han upptäcker att han överlistat sin egen målvakt. Vad hände med Alla skall med?

Inlägg förutom Chefsingenjören med massor av kommentarer på: Wiseman Peter Hammarberg Morgonsur Väpnaren
Expressen

2010-11-29

Stöd till Luftförsvarsstudien

På onsdag förmiddag hoppas jag kunna lägga ut ett inlägg från Claes Sundin om en fundering inom ramen för Luftförsvarsstudien. Vi hoppas på hjälp från läsarna med reaktioner och förslag.

2010-11-28

Wicked Leaks?

Vid halvåtta i kväll började Wikileaks släppa ut de dokument från den amerikanska utrikesförvaltningen som de har fått tillgång till. Vad ska man egentliga tycka om denna omvälvande händelse? Tidigare hemlig korrespondens och promemorior kommer till publik kännedom.
Det finns både för och emot. Only time will tell.

Till att börja med finns det en typ av rapporter med recensioner av olika ledare i världspolitiken. Dessa nedsättande omdömen slår tillbaka mot de som uttalat dem och jag sörjer inte att dessa är offentliggjorda.

Nästa reflektion är att det är bra att människor i gemen blir medvetna om hur vārlden är funtad, och vad som sker bakom kulisserna. Olika propåer ställda till USA om hur man bör hantera saker som iranska kärnvapen, eventuellt utnyttjande av Röda Halvmånen för vapensmuggling etc. innebär att den som vill kan begripa hur komplicerade överväganden de som styr måste göra hela tiden. Det finns också rapporter om hur USA producerar rapporter om brittiska parlamentariker. Vi talar alltså om landet som har en "speciell relation" med USA. En påminnelse om att det är svårt att hitta vänner, och att det är intressen som förenar.

Det jag har svårast med är vilka konsekvenser publicerandet får. Wikileaks verkar ha insett allvaret på individnivån, och säger att de inte ska publicera material som sätter enskilda människor i fara. Gott så, men frågan är vad detta betyder på statsnivån? Vad kommer Iran göra när man analyserat vad som står om deras kärnvapenutveckling? Det lilla jag tagit del av talar för att de gasar på, vilket de kanske inte gjort om dokumenten inte läckt ut. Det är ett stort ansvar att bära för den som publicerat materialet.

Kanske är det nu som vi kan försöka falsifiera Axel Oxenstiernas ord till sonen Johan vid hans avresa till fredsförhandlingarna i Münster?
”An nescis, mi fili, quantilla prudentia mundus regatur - Vet du inte, min son, med hur litet förstånd världen styrs"

DN
SvD
Expressen
Aftonbladet
Expressen
DN
SvD
Expressen
SvD

2010-11-27

Sar-e-Pol och Samangan lämnas över först?

Enligt en DPA-artikel i M&C News kommer Der Spiegel på måndag ha en artikel om att de tre första provinserna som General Petraeus vill lämna över först är Sar-e-Pul, Samangan och Badakhshan. Den process som är fastslagen är att det internationella samfundet nominerar provinser, där kontrollen kan överlämnas, till den afghanska regeringen som beslutar om saken. Sar-e-Pol och Samangan är två provinser, där Sverige ansvarar för säkerheten. Nyligen reste guvernören i Sar-e-Pol till president Karzai för att få hjälp mot de talibaner som han påstod har slagit rot i provinsen. Det hjälper våra truppers möjligheter att lösa sina uppgifter i övriga delar av området om afghanska säkerhetsstyrkor kan avlasta ansvaret för oss, vilket jag skrev om i ett inlägg här . Motståndaren kan ju förstås vilja ha ett ord med i laget och försöka visa omvärlden genom attacker, att de provinser som föreslås inte är möjliga att kontrollera för den afghanska regeringen. Samangan har valt in en jihadist, Makhdum Muhammadi, i parlamentet. Han kommer från en känd familj i provinsen. Hans far var nämligen guvernör där under talibanerna.

DN

Lars Bergqvist: Kan ett NATO-land hamna i krig med USA-allierad?

Av Lars Bergqvist

Turkiske premiärministern Erdogan har varit på besök i Libanon och lovat stöd i händelse av krig med Israel. 

I ett land i vars huvudstad den förnämsta platsen heter Martyrtorget efter frihetskämpar som blev avrättade av just turkar kan de kanske tyckas lite underligt med det här stödet. Det verkar bara vara libanesiska armenier som har långt minne.
 
Än mer anmärkningsvärt är Turkiets dåliga förhållande till Israel. Man kan undra om Erdogans uttalande bara har att göra med retorik, eller om han kommer att sätta handling bakom orden vid ett krig mellan Libanon och Israel, och ett NATO-land går i krig med en av USAs främsta allierade.


Erdogans uttalande

Libanesiska armenier protesterar

2010-11-26

Nu har vi snart varit i Afghanistan lika länge som Sovjetunionen

Idag har USA varit nio år och 50 dagar i Afghanistan med trupp. Det är lika länge som Sovjetunionen var där. Vi kom till Afghanistan två och en halv månad senare. Så snart är vi där också, under februari 2011. Vårt syfte skiljer sig från det sovjetiska, men det är alltid nyttigt och angeläget att ta del av andras erfarenheter. Den 10 maj 1988 skickade kommunistiska partiets centralkommitté i Sovjetunionen en analys av kriget i Afghanistan till alla partimedlemmar. Det finns oroande likheter i denna analys med utvecklingen i Afghanistan under 2000-talet. I översättning till engelska lyder analysen så här:

"The decision was made in the conditions when there was a lot of uncertainty in the balance of forces within the Afghan society.  [Our] picture of the real social and economic situation in the country was also insufficiently clear.  We do not want to say it, but we should: at that time, we did not even have a correct assessment of the unique geographical features of that hard-to-enter country. That found its reflection in the operations of our troops against small highly mobile units, where very little could be accomplished with the help of modern military technology.  
In addition, [we] completely disregarded the most important national and historical factors, above all the fact that the appearance of armed foreigners in Afghanistan was always met with arms in the hands [of the population].  This is how it was in the past, and this is how it happened when our troops entered [Afghanistan], even though they came there with honest and noble goals.
Babrak Karmal became head of the Afghan government at the time.  His first steps in that capacity gave grounds to hope that he would be able to solve the problems facing his country.  However, nothing new had emerged in his policy, which could have changed the attitude of the significant portion of the Afghan population to the new regime to the better. Moreover, the intensity of the internal Afghan conflict continued to grow, and our military presence was associated with forceful imposition of customs alien to the national characteristics and feelings of the Afghan people, which did not take into account the multiple forms of economic life, and other characteristics, such tribal and religious ones.
One has to admit that essentially we put our bets on the military solution, on suppressing the counterrevolution with force.  We did not even fully use the existing opportunities for neutralization of the hostile attitudes of the local population towards us.  We have to assess critically some aspects of functioning of our adviser apparatus in Afghanistan as well.  It did many things to provide assistance in strengthening the PDPA and the people’s regime.  However, often our people, acting out of their best intentions, tried to transplant the approached we are accustomed to onto the Afghan soil, encouraged the Afghans to copy our ways.  All this did not help our cause, it bred the feelings of dependency on the part of the Afghan leaders in regard to the Soviet Union both in the sphere of military operations and in the economic sphere.
Meanwhile the war in Afghanistan continued, and our troops were getting engaged in extensive combat actions. The situation developed, which made any way out more and more difficult as the time passed.  Combat action is combat action.  Our losses in dead and wounded—and the CC CPSU believes it has no right to hide this—were growing, and becoming more and more heavy.  Altogether, by the beginning of May 1988, we lost 13,310 people [dead] in Afghanistan; 35,478 Soviet officers and soldiers were wounded, many of whom became disabled; 301 people are missing in action. There is a reason that people say that each person is a unique world, and when a person dies, that world disappears forever.  The loss of every person is very hard and irreparable, it is hard and sacred if one died carrying out one’s duty.  
The Afghan losses, naturally, were much heavier [than ours], including the losses among the civilian population.
One should not disregard the economic factor either.  If the enemy in Afghanistan received weapons and ammunition for hundreds of millions and later even billions of dollars, the Soviet-Afghan side also had to shoulder adequate expenditures.  The war in Afghanistan costs us 5 billion rubles a year.
 
Central Committee of the Communist Party of the Soviet Union.
May 10, 1988"
 

2010-11-25

Medvedev: Ryssland kommer satsa 2.8% av BNP till 2020

President Medvedev sa idag, enligt RIA Novosti , i ett tal till militära chefer att Ryssland ska avsätta 2.8% av BNP för försvaret till 2020 för att uppnå målen i den militära reformen. En hel del medel kommer att gå till förbättrade löner. Rysslands budget är inte helt enkel att beräkna, eftersom de regelmässigt inte räknar med forskning och utveckling i anslaget. Vad jag förstår gör man det här. I ett nytt tillägg till lagen har de också beslutat att anställa utlänningar om dessa är ostraffade och kan tala tillräcklig ryska. De kommer erbjudas medborgarskap efter tre års tjänst. Sveriges andel av BNP för försvaret är för 2009 preliminärt 1.26%. Om vi skulle skugga Ryssland på halva andelen (1.4%), så skulle budgeten behöva öka med c:a 4.5 Mdr SEK/år jämfört med idag. Just resursfördelning var ett av de områden jag berörde i mitt inledningsanförande till Kungl Krigsvetenskapsakademin för två år sedan.

Luftförsvarsstudien 2025 - en första lägesrapport

Av Claes Sundin

Efter ett år av kunskapsuppbyggnad, funderande och diskuterande börjar inriktningen av studien bli något mindre dunkel. Några hörnstenar förefaller mer stabila än andra.
I studiegruppen tror vi f n att i det globala perspektivet formas säkerhetspolitiken de närmaste cirka 15 åren framför allt av USA, Ryssland och Kina. Europa vill gärna räknas bland dessa fyra stora men sinkas de närmsta åren av dålig sammanhållning, olika ambitioner och stora underskott i statens finanser i en rad länder. För Europas säkerhet svarar Nato tills EU successivt blir moget att ta över.
Mest bråttom har USA och Ryssland främst med anledning av Kinas frammarsch men också av tvingande nationalekonomiska skäl. De har många likartade samhällsproblem med rötterna i fattigdom, missbruk och arbetslöshet. Den grova organiserade brottsligheten ligger bakom mycket av detta triviala elände.
Kinas starka tillväxt leder till ökande efterfrågan på råvaror och energi. I sin tur skapar det politisk oro i regionen inte minst bland USA allierade. I Ryssland ökar medvetenheten om de sibiriska naturtillgångarnas värde. Sammantaget leder detta till att både USA och Ryssland behöver frigöra militära resurser och omfördela dem till västra Stilla havet och bortre Asien. Konsekvenserna av detta skulle innebära att det säkerhetspolitiska trycket på Europa minskar.

Europa behöver bestämma sig för om Nato eller EU på sikt ska ta ansvaret. Oavsett vilket kommer Sverige att avkrävas ett militärt bidrag som innebär militär, polisiär och civil förmåga att hävda den nationella integriteten och möjligheter att leva upp till solidaritetsklausulernas innebörd. Hur luftrumsövervakningen och luftstridskrafterna utvecklas bör mot den bakgrunden vara högst intressant!

Tacksam för kommentarer

2010-11-24

Tyska polisförbundet vill ha hjälp av armén

Enligt Der Spiegel vill ordföranden i tyska polisförbundet att armén hjälper till med skyddet mot de aktuella terrorhoten. Poliserna räcker helt enkelt inte till. Särskilt som hotet bedöms dra ut på tiden. I Sverige har vi försökt att förbereda oss för en sådan situation genom en lag från 2006 som reglerar stöd till polisen avseende terrorbekämpning. Förenklat kan Försvarsmakten göra det, om Rikspolisstyrelsen begärt det. Vidare skall personalen ha en särskild utbildning enligt de föreskrifter som Rikspolisstyrelsen meddelar. Jag har inte sett utbildningsplanen, men jag antar att det handlar minst om motsvarande som skyddsvakt, kanske till och med beredskapspolis. Kanske någon av läsarna kan bidra med sina kunskaper? Övningar ska anmälas till RPS om de avser det som lag och förordning reglerar. FOI gjorde 2008 en studie om Försvarsmaktens stöd till det civila samhället generellt. Eftersom insatsorganisationen inte ska innehåll någon pliktpersonal, så är frågan vilken volym vi kan mobilsera de närmaste åren om vi också skulle bli tvungna att höja beredskapen på samma sätt som i Tyskland?

USS Washington seglar ut till Gula havet

De amerikanska styrkorna i Korea meddelade idag enligt sydkoreanska Yonhap följande: ""The USS George Washington carrier strike group will join Republic of Korea naval forces in the waters west of the Korean Peninsula from Nov. 28 to Dec. 1 to conduct the next exercise," the U.S. Forces Korea (USFK) said in a statement." Se analysen i förra inlägget.

En sak jag glömde nämna igår är att det ska bli intressant om det också kommer vara tal om cyberattacker under krisen.

United States Forces Korea hemsida hittar du här , men den verkar just nu vara under hög belastning.

2010-11-23

Konsekvenser av Nordkoreas attack

Dagens stora nyhet om den nordkoreanska attacken har knappast gått någon förbi. Som vi skrev för ett par dagar sedan är den koreanska halvön ett av jordens farligaste områden med hög beredskap och en oberäknelig aktör. Nordkorea har tidigare i år oprovocerat sänkt ett sydkoreanskt fartyg med torped och nu detta överfall. Vad vill de uppnå och varför; är frågor analytiker ställer sig runt om i världen.

Förklaringarna kretsar kring konsolidering av makten inom landet till följd av maktöverföringen till Kim Jong Un och/eller ett drag för att tvinga fram förhandlingar, som kan leda till ekonomiskt understöd.

På kort sikt kommer alla större aktörer göra allt för att kyla ned den akuta situationen, vilket framförallt Kina och USA sannolikt kommer att lyckas med. Sen kommer de stora bekymren att börja för framförallt president Obama.

För det första agerar han utifrån ett läge där han måste ha republikanerna med sig, vilket torde innebära en mer konfrontativ hållning.
För det andra måste han klart och tydligt garantera främst Sydkorea, men också Japan ett tydligt skydd. Annars riskerar vi en accelerad upprustning i området. Vi har redan innan dagens händelser hört sydkoreanska röster om att på nytt upplåta utrymme för taktiska kärnvapen. En upprustning i området kommer naturligtvis att påverka kinesiska och ryska beslut om områdets risker. Räkna med att vi kommer att få se hangarfartygsgruppen USS George Washington utanför Sydkorea.
För det tredje finns det en risk för att aktörer som Iran tar sig för någonting oväntat och provokativt. Det talas om att Nordkorea och Iran mfl. bland annat delar kärnteknologiskt kunnande liksom om tillverkning av ballistiska robotar. Det förefaller rimligt, och i så fall är det rimligt att anta att de kan tala strategi med varandra och samordna aktiviteter i tid.

Det blir mycket svårt att avge ett svar som balanserar dessa faktorer. Ett svar som är tydligt och trovärdigt, samtidigt som det inte provocerar. En av slutsatserna är ju att en liknande nordkoreansk handling troligen kommer att ske igen det närmaste året. Det talas ofta om att vi inte förstår det nordkoreanska samhället, men de nordkoreanska ledarnas oförmåga att förstå amerikanska intressen och beslutsamhet är mycket farligare.

DN
SvD
DN
SvD

Har NATO och afghanska regeringen förhandlat med en bedragare?!

Washington Post har idag en historia om att framträdande afghanska tjänstemän tror att den talibanledare som förhandlat med Karzairegeringen i själva verket är en bedragare. Denna uppfattning har de kommit till sedan de fått se foton på förhandlaren. Enligt dessa är det inte alls fråga om Akthar Mohammad Mansour, som han utgett sig för att vara. Mannen har träffat Karzai vid minst två tillfällen, och fått transporter med brittiska flygplan. Det kan vara så att denne i själva verket är en enkel affärsinnehavare från Pakistan. Tidningen har intervjuat källor i Afghanistan som spekulerar i att pakistanska underrättelsetjänsten har skickat ut denne för att testa vad den afghanska regeringen står någonstans. En amerikansk tjänsteman säger: "One would suspect that in our multibillion-dollar intel community there would be the means to differentiate between an authentic Quetta Shura emissary and a shopkeeper." Bokhandlaren i Kabul kanske får en ny betydelse?

Edit: Mer att läsa i New York Times , vilket verkar vara originalartikeln. Beskrivning från Interpol av den riktige Akthar Mohammad Mansour.

Edit: President Karzai säger enligt AFP att han inte träffat någon talibanledare.

Edit: Kort analys om Nordkorea/Sydkorea under kvällen

Aftonbladet

2010-11-22

Håll andan för Libanon

I kväll sänder kanadensiska kanalen CBC en dokumentär "Getting away with murder" om den ineffektiva FN-utredningen av mordet på premiärminister Hariri. Kanalen kommer bland annat presentera den trafikanalys som är genomförd av brittiska experter avseende mobiltrafiken kring mordet i såväl tid och rum. Samma arbete gjordes något år tidigare av en ung libanesisk kapten och som han överlämnade till FN utredare. Hans arbete stoppades undan och han dödades 2008 av en bilbomb. Dokumentären kommer beskriva hur spåren leder till ett Hizbollah-lett sjukhus i södra Beirut, varifrån hela operationen skall ha dirigerats. Ett otroligt journalistiskt reportage som ligger till grund för dokumentären hittar du här . Läs om byråkrati, diplomatisk hänsyn, egon, skrämda människor och en hängiven ung kapten som ville lösa mordet på sin premiärminister.

Sista året har dock tribunalen fått fart under ny ledning. Uppgifter gör gällande att de bland annat intervjuat den avhoppade iranska generalen Ali Asghari, som varit chef för Pasdaran och var med och grundade Hizbollah. Tribunalen kommer snart att väcka åtal mot misstänkta. Mängder av rykten är i omlopp om olika överenskommelser mellan främst Saudiarabien och Syrien för att försöka undanröja en kris. Denna skulle troligast handla om att den nuvarande ledningen i Libanon drar undan stödet för tribunalen med oklara och osäkra konsekvenser som jag skrev om i förra veckan . Jag hoppas på kommentarer under dagen från våra läsare i Libanon. Där firas för övrigt självständighetsdagen idag.

Somaliska regeringen tar in Ex-SBS

I gårdagens Sunday Telegraph skriver tidningen om att brittiska regeringen indirekt med skattepengar kommer att stödja somaliska regeringens planer på att hyra in ett säkerhetsföretag med anställda som tidigare tjänstgjort i elitförbandet SBS. Tanken, enligt tidningen, är att dessa ska träna somalier i antipiratoperationer och också kunna delta som monitorer i operationer. Detta kommer att ske i regionen Puntland i norra Somalia.

I en krönika i Vancouver Sun beskriver Jonathan Manthorpe att världens piratjakt utanför Somalia är ett totalt misslyckande, där piraterna byter taktik och använder moderskepp som tar dem långt bort. Antalet tillfångatagna besättningsmän i handelsflottorna ökar. Manthorpe skriver att pirater stoppas på land, men att ingen vill betala priset i form av en operation med upp till 100000 soldater under lång tid.

Sverige har haft två bidrag till EU-operationen Atalanta. Även om den allmänna perceptionen var just att det var piratjakt, så handlade huvuduppdraget att eskortera transporter från World Food Programme till Somalia. En uppgift som styrkan löste på ett bra sätt.

Världen kommer så småningom få gå in med stora resurser, om Al Qaida och dess partners får större grepp i Somalia och Jemen och som skulle hota handelsleden mellan Indiska Oceanen och Medelhavet.

Tack till Lars Bergqvist för länkar.

I en annan del av världen fortsätter piratattackerna. ITAR-TASS rapporterar att en rysk tanker under liberiansk flagg i morse blev attackerad utanför Nigerias kust. En nesa för nigerianska regeringen som hävdar att de har situationen under kontroll. Signaturen Sumatra hade för en dryg månad sedan ett intressant inlägg om västafrika och Guineabukten hos Chefsingenjören .

2010-11-21

Finsk soldat sårad i Ali Zayi

I Österbottningen skriver FNB att en finsk soldat idag sårats av granatsplitter i en attack mot en patrullbas i Ali Zayi, väster om Mazar-e-Sharif. Enligt uppgift är soldaten opererad och behöver inte evakueras till Finland.

.....och Nordkorea spänner också musklerna

New York Times rapporterar att vetenskapsmannen Siegfried S. Hecker i veckan blivit förevisad en ultramodern urananrikningsanläggning i Nordkorea. Han säger sig ha blivit stum av vad han såg i form av centrifuger och kontrollrum. Anläggningen fanns inte för 18 månader sedan när Nordkorea blockerade inspektioner. Hecker ska också ha kunnat bekräfta existensen av en lättvattenreaktor som man tidigare sett på satellitfoton.

Nordkoreanerna spelar högt, frågan är vad de vill uppnå förutom att visa sin självständighet. Koreanska halvön kommer fortsätta att vara ett av de farligaste områden i världen med hög rustningstakt, hög beredskap och en aktör som är oberäknelig.

Det innebär att både Iran och Nordkorea har agerat kring NATO-mötet för att hävda sin vilja. Mötet avlöpte som förväntat med överenskommelser om Afghanistan och mellan NATO och Ryssland.

Iran provskjuter luftvärnsrobot

RIA Novosti rapporterar att Iran under lördagen enligt egna uppgifter provskjutit en egenutvecklat version av S-200 systemet. Enligt iranska uppgifter skall systemet ha liknande prestanda som det S-300 system som Ryssland håller tillbaka efter amerikanska påtryckningar. Det är tveksamt enligt min bedömning att Iran skulle vara istånd att själva utveckla ett system av S-300 kaliber, även om de har tillgång till dess föregångare. En markering är det hur som helst.

2010-11-20

Storbritannien sätter ett fix slutdatum för stridande förband

Premiärminister David Cameron framträdde i veckan framför parlamentets samverkansutskott. Han lämnade beskedet att Storbritannien slutar med förband för i huvudsakligen stridsuppgifter 2015. Detta gäller oavsett hur läget på marken är. "Prime Minister David Cameron insisted Thursday that British troops will quit their combat role in Afghanistan by 2015, whatever the security conditions or progress made in tackling insurgents."

Vidare så han enligt Bloombergs: "Giving evidence to Parliament's liaison committee -- a panel of the 33 heads of each of the other committees -- Cameron insisted he would not waver on the decision. "That is why I set the deadline of 2015, and yes it is a deadline," he said."

Denna officiella kommentar från premiärministern är avsedd för hemmapubliken som enligt Cameron förtjänar att veta att det finns en slutpunkt. Det är samtidigt ett sätt att sätta press på president Karzai, som idag medverkar vid NATO:s toppmöte i Lissabon. Premiärministern var försiktigt optimistisk genom utfrågningen, och ovanstående var svar på frågor om en plan B för Afghanistan.

Beskedet kommer samtidigt som den nya franske försvarsministern Alain Juppe kallade Afghanistan för en fälla för alla inblandade.

Ett ojusterat protokoll från samverkansutskottet hittar du här . Afghanistan avhandlas på slutet.

2010-11-19

Hårda strider i Nigeria

Allt talar för att den nigerianska armén verkligen har genomfört en offensiv mot NDLF som de annonserat. Enligt Vanguard har armén tagit över 14 milisläger och befälhavaren 'general' John Togo är på flykt. Bägge sidor talar om stora förluster på den andra sidan. Samtidigt rapporterar Ventura County Star att MEND lämnat ett skriftligt hot till nyhetsbyråer att de kommer att genomföra en storoffensiv mot oljeinstallationer över hela Nigerdeltat. Shell rapporterar också om Force Majeure i produktionen, eftersom en oljeledning blivit saboterad. Situationen startar att eskalera.

Finska uppgifter om striden i Afghanistan

Det tragiska eldöverfallet i morse (svensk tid) som allvarligt sårat en av våra officerare och skadat två finska soldater rapporteras också i finsk media. I en FNB-artikel i Österbottningen säger överste Jari Kallio att det var två fordon, där det första utsattes först för en bomb och sedan en beskjutning med granatgevär (antagligen raketgevär). Enligt överste Kallio utbröt ingen ytterligare strid.

Edit: Finska YLE
uppger att vår officer är svårt skadad i benen, de finska soldaterna har fått splitter i rygg eller ben. Enligt YLE säger överste Kallio att det är oklart om det har varit någon egentlig strid, där våra styrkor besvarat elden.

Expressen
Aftonbladet
DN
SvD

2010-11-18

Attacker kring NATO-mötet?

I helgen har NATO toppmöte i Lissabon för att framförallt diskutera två frågor. Det är dels ett nytt strategiskt koncept som ska antas. Detta väntas betona alliansens grundläggande syfte dvs. gemensamt försvar. Den andra frågan är Afghanistan, där bedömare tror att jobbet klart kommer betonas mer än 2011. Att de kommer överens är mycket troligt. En indikator på detta är att vår stats-, utrikes- och försvarsminister kommer att åka dit. Det skulle de knappast göra om det hade gått trögt i NATO:s inbördes förhandlingar. Nu är det dags att manifestera enighet och styrka. Dessutom kommer NATO att möta Ryssland för att diskutera robotförsvar, vilket ser försiktigt positivt ut om bara senaten ratificerar START-avtalet.

Fienden har dock alltid ett ord med i laget. För att ta initiativet i dessa ständiga strategiska kommunikationsstrider bedömer jag att någon av huvudaktörerna kommer att försöka sig på en större attack/ flera attcker före, eller möjligen efter, mötet. I Afghanistan finns mål att attackera i form av platser i Kabul, de större flygplatserna samt pass där transporterna går.

Al Qaida rapporteras ha skickat team till främst Tyskland , Frankrike eller Storbritannien för en attack. En del bedömare nämner en repris på attackerna i Mumbai 2008 som den mest troliga formen, kanske på tvåårsdagen den 26 november. Det är rätt av tyska myndigheter att gå ut med varningar. Det höjer beredskapen hos allmänheten och är en psykologisk motgång för de som fått uppdraget att genomföra en attack. Om det nu är till Tyskland, Frankrike eller Storbritannien de är på väg. Det skulle faktiskt till och med kunna vara Lissabon, för vilseledning är en österländsk styrka.

Iran eller Nordkorea som är de som främst ska mötas när det gäller robotförsvaret kan också genomföra test av robot eller provokationer i anslutning till mötet.

DN

SvD

Aftonbladet

DN

Nigerianska armén befriar gisslan

BBC rapporterar att den nigerianska armén befriar de personer som tagits som gisslan under attacker mot oljeplattformar den sista tiden. Det verkar också som om armén dessutom har gått till offensiven inne i ett område i Nigerdeltat mot en fraktion av MEND, the Niger Delta Liberation Front, under ledning av general John Togo. I tisdags kväll dödade någon fem kameruner, varav tre soldater, i en attack mot ett annat oljebolag innanför Kameruns territorialgräns. Ingen har ännu tagit på sig ansvaret för denna attack.

2010-11-17

Tysk optimism i norra Afghanistan

Enligt en DPA-artikel i Gulf Times uttrycker den tyske regionala befälhavaren i norra Afghanistan, generalmajor Hans-Werner Fritz, att ISAF tillsammans med afghanska säkerhetsstyrkor drivit ut motståndare från huvuddelen av det turbulenta Chardarahdistriktet i Kundoz.

2010-11-16

Ryssland redo att samtala med Kina om export av SU-35

RIA Novosti skriver idag att ryska vapenexportmyndigheten Rosoboronexport uppger sig redo att samtala med Kina om export av stridsflygplanet SU-35. Tillkännagivandet gjordes under första dagen av kinesiska Airshow 2010 i Zhuhai. Ryssland har tidigare erbjudit planet till bland annat Indien. Förhandlingstaktik?

VM i generaler: ISAF-Patton 130-3

I en fullständig vidräkning av ISAF kommandostruktur går Matthew Nasuti igenom denna och finner att enbart ISAF har 130 generaler och amiraler i Afghanistan. Det är en flaggofficer per 1000 soldater. Nasuti hänvisar till de 26 befattningar som listas som ledningsbefattningar på ISAF hemsida och undrar vad de andra 104 gör. Han drar paralleller till Patton och dennes 3. armé. Denna bestod av sex armékårer motsvarande de sex regionala ledningarna i Afghanistan. För att leda detta behövde Patton ytterligare två generaler i sin stab. Naturligtvis fanns det fler generaler totalt i armén, vilket Nasuti inte nämner. ISAF svarar Nasuti genom att hänvisa till behovet av bred erfarenhet givet den komplexa miljön och de krav media ställer, vilket jag anser vara tunna argument. Nasuti kommenterar att Patton behövde ingen stor PR-stab för att berätta om framsteg - de talade för sig själva. En delförklaring till denna täthet är förstås det faktum att ett politiskt engagemang i Afghanistan innebär att länderna skickar en general till området. En annan kan vara den ökade grad av specialisering som pågått sen andra världskriget och därmed driver kravet på koordinering. Fast denna koordinering i sig behöver inte innebära flaggofficerare per se för att göra denna. Nasuti tar också upp avsaknaden av ledarskap och ger byråkratisering och konsensusledarskapet skulden för att bland annat utrustning har saknats både i Afghanistan och Irak. En kultur där generalerna passar på varandra och väntar och ser vad som händer. Han tar också upp fallet med överste Lawrence Sellin, US Army Reserve, som nyligen skickades hem sen han skrivit en kritisk, ej godkänd artikel för nyhetsbyrån UPI. Tro inte att diplomaterna kommer billigare undan hos Nasuti. Han undrar varför USA har sex personer med ambassadörstitel i Kabul. Avslutningen på artikeln är obetalbar och tål att citeras:" It is not clear why a landlocked country such as Afghanistan has a staff of foreign Navy Admirals helping to oversee its ground war. It would seem logical to send them all home."

2010-11-15

Ny attack mot oljeplattform i Nigeria

Igår attackerade någon (MEND?) en av Exxon Mobiles oljeplattformar i Nigerdeltat. Detta var den andra attacken efter en lång tids uppehåll och visar på substans bakom MEND hot tidigare att återuppta dessa. Implikationerna av detta förutom att det skadar Nigeria och världshandeln ekonomiskt är också ett minskat förtroende för president Goodluck Jonathan som kommer från området. I lördags varnade Nigerias försvarsstabschef Oluseiyn Petrinin civila i deltat och uppmande dem att lämna områden, där miliser håller till. Varningen som alltså utfärdades före gårdagens attack innebär ökad risk för strider mellan armén och rebellerna efter en så provocerande utmaning.

Bakom fiendens linjer - reportage hos talibaner

The Independent hade igår ett mycket intressant reportage om en talibangruppering 6 mil från Kabul. Rekommenderad läsning. Edit: Buzbuzak är onomatopoetisk pashtu för Predator eller Reaper.

2010-11-14

Karzai vill kraftigt begränsa operationer för USA

Afghanistans president Karzai säger i en intervju med Washington Post att USA måste dra ned sina operationer ordentligt och bara skydda sina baser och gränsen mot Pakistan. Det är framförallt operationer med specialstrykorna som föranleder detta. Karzai är oroliga för att detta ska stöta bort talibanerna från förhandlingsbordet samtidigt som operationerna alienerar befolkningen. Fenomenet är ett typexempel på olika utblick från strategisk och taktisk nivå. Det som ger kortsiktiga vinster kan ge förluster strategiskt, och de är oftast större. Samtidigt säger den brittiske försvarsstabschefen generalen Richards i Sunday Telegraph att Al Qaida och talibanerna inte kan besegras i Afghanistan, men att det heller inte är nödvändigt. General Richards gör här en positionsförflyttning. Hittills har det hetat " defeat the Al-Qaeda network". Han säger vidare att de och andra terroristorganisationer kommer vara ett hot mot brittisk säkerhet i minst trettio år. Avslutningsvis en kort AP-artikel i Indian Express om att forna krigsherrar börjar gräva fram sina vapenförråd i bland annat Pansjhir.

2010-11-13

På återseende Libanon?

Amerikanska kongressen släpper nu ut innehållen hjälp till libanesiska armén om 100 milj USD. Dessa stoppades sedan libanesiska armén öppnade eld och dödade israeliska officerare i början av augusti. Spänningen i Libanon stiger inför FN Specialtribunal för Libanon skall tillkännage åtal för mordet på den tidigare premiärministern Hariri. Det väntas ske senast januari och rikta sig mot höga chefer inom Hizbollah. Hizbollah har svarat med att hota alla som på något sätt stöttar den uppfattningen. De har också i en uppvisning övat sina styrkor att snabbt mobilisera, vilket de också visade att de kan. I parlamentet pågår intensiva förhandlingar om tribunalen. För att undvika inbördeskrig stiger nu trycket på premiärminister Hariri d.y att dra undan stödet för tribunalen. Det innebär att det finns två olika scenarier. Ett där tribunalen fortsätter som annonserat, vilket kommer att innebära inbördeskrig med stor säkerhet. Ett annat är att det görs en uppgörelse och Hizbollah i praktiken styr landet genom en osynlig statskupp. Detta får negativa konsekvenser för FN legitimitet i området och kommer att riskera att Libanon snabbt kanar in i den iranska-syriska sfären. Det kommer också att få konsekvenser för UNIFIL i södra Libanon, som antingen hamnar i ett nytt inbördeskrig eller får krav på sig att dra ned sin närvaro. En närvaro som använts för att få Israel att acceptera en överenskommelse 2006. Samtidigt kommer rapporter om att Hizbollah nu har större styrka än 2006 och att Hizbollah möblerar om bland sina befälhavare och har intensiv samverkan med iranska Al Qods-officerare på plats i Libanon. Egypten och Saudiarabien gör allt de kan för att hålla emot en sådan här utveckling, men frågan är om det räcker. Hizbollahs avsikter är offentliga, de har stor förmåga inom många områden. När kommer det rätta tillfället?

2010-11-12

Kritik mot BBC som inte visar dramatisering om Victoria Cross

I dagens The Telegraph rapporterar tidningen att BBC inte kommer visa en dramatisering av menige Johnson Beharry's fantastiska insatser i Irak 2004, då han vid två tillfällen i strid räddade livet på sina kamrater. Vid det andra tillfället hade han svåra huvudskador och svimmade när han tagit sig och kamraterna till säkerhet. Dessa insatser ledde till att han fick Victoriakorset av drottningen förra året, det första sedan Falklandskriget. Ett oberoende produktionsbolag har gjort en dramatisering av hans insatser för visning på BBC. BBC har nu sagt nej till visning, utan officiella kommentarer om motivet ännu. Källor uppger för the Telegraph att det beror på att BBC inte vill sprida en positiv bild av konflikten i Irak. Om detta är sant verkar de ansvariga ha svårt för att skilja huvudsak från bisak. Det går att vara negativ till insatsen i Irak och samtidigt fascineras av eller beundra sådana självuppoffrande handlingar. Media ska på olika sätt rapportera vad som sker eller ha skett vid sidan av uppdraget att granska. Motiveringen till hans medaljering hittar du här .

2010-11-11

USA går de rödgröna till mötes och stänger många baser?

Under valrörelsen blev en rödgrön ambition att USA borde stänga sina baser utomlands uppmärksammat. Ambitionen var dock inte så svart-vit som den framställdes, men perceptionen blev sådan. Nu har komissionen för budgetansvar och reform släppt ut sina tankar om stora försvarsnedskärningar. Bland annat föreslår de att en tredjedel av alla baser utomlands stängs. 2015 skall 100 miljarder dollar sparas som riktmärke. Slutligt förslag kommer 1 december. Nu gäller det att räkna ut vad detta innebär för svenskt försvar. För debatten här!

Förödande kritik i EU-parlamentet om insatsen i Afghanistan

Svenska medier har inte skrivit något om den kontroversiella rapport som EU-parlamentets Foreign Affairs Commitee antagit i tisdags om insatsen i Afghanistan. Utskottet riktar förödande kritik över hela spektrat. Talibanerna blev underskattade, Karzairegeringen överskattad. Mest intressant är att de skriver att det finns ökad uppfattning om att de utländska trupperna är ockupationsstyrkor och att den militära interventionen har försämrat säkerheten. Rapporten kräver en radikal omläggning av EU strategi för att komma ur insatsen med tre oavvisliga, uppfyllda mål. Inga terrorbaser, ingen opiumodling och respekt för mänskliga rättigheter.

Det förefaller vara en ambitiös målsättning med stor risk för målkonflikter när krigsherrar både ska avstå från inkomster och möjligheter att göra som de vill för att hålla rent från terrorister. Det hade varit klädsamt om EU i sitt pressmeddelande hade kommenterat fiaskot med EU-poliserna. EU åtog sig 2007 att ställa upp med 500 poliser, idag är vi uppe i 280 poliser. Ett tag var Kanada en större bidragsgivare i denna kontingent än EU.

2010-11-10

Ökad spänning i Nigeria

Idag har president Goodluck Jonathan avvärjt, åtminstone tillfälligt, en generalstrejk för kraftigt höjda minimilöner. En sådan skulle kunna påverka nästa veckas stora högtid Eid al-Kabir negativt. Kraven på höjda löner kommer bland annat efter kraftigt höjda priset på ris. Ungefär samtidigt som beskedet om förhandlingarna kom, sköt en polis ordföranden i fackförbundet för luftfartsarbetare i handen på en flygplats i delstaten Edo. Frågan blir hur detta uppfattas av allmänheten. Igår släppte dessutom MEND ut nationaliteterna på de kidnappade oljearbetarna. Dessa ska vara två amerikanska och två franska medborgare liksom en kanadensisk.

Till vilket pris som helst?

George W Bush memoarer släpptes igår. I denna bok försvarar han användningen av waterboarding för att få fram uppgifter från misstänkta terrorister. Han argumenterar längs två linjer. Det har räddat liv, vilket han exemplifierar med avvärjda attacker. Dessutom har regeringens jurister sagt att det inte strider mot antitortyrlagen.
Ett annat uttryck för en annan rättstradition är uppgifterna om att USA anser sig ha rätt att döda egna medborgare som är terrorister. I Christian Science Monitor finns en artikel om en stämning mot USA med anledning av en påstådd dödslista, där Anwar an-Awlaki skall finnas. Han är född i USA och uppmanar världens muslimer att döda amerikaner från sin uppehållsplats i Jemen. I sitt försvar argumenterar regeringens jurister att USA har den rätten principiellt, utan att varken bekräfta eller dementera det aktuella fallet.

2010-11-09

SAS har fått åtta schäfrar skjutna i Afghanistan

The Guardian har en artikel om att brittiska SAS använder schäfrar som spanare i sina patruller. De genomför enligt olika uppgifter höghöjdshoppning med hundarna för att kunna glidflyga mot sina mål. Väl nere på marken spanar hundarna med videokamera på sig framför patrullen. Hittils har åtta schäfrar blivit dödade i strid enligt tidningens källor. Djurrättsaktivister protesterar mot denna användning av djur.

SAS bedriver enligt tidigare källor ett dödande av talibaner i "industriell skala" i Helmand. Ett begrepp som väcker obehagliga associationer.
Bilder från hoppning med schäfrar finns i denna artikel från Gawker .

Polska ISAF-soldater i Afrika

I gårdagens blogginlägg handlade det om Nicaraguas intagande av en mindre stad i Costa Rica pga att de förlitade sig på Google Maps. I polska tidningar rapporteras det att polska förband i Afghanistan fått GPS med fel, vilket har lett till att dessa visat att soldaterna är i Afrika eller i staden Zielona Gora i Polen. Polska åklagare utreder nu misstankar om korrupt anskaffning av materiel. Kort notis i Popular Science .

2010-11-08

Lite av varje: Nigeria, Israel, Afghanistan och Google

Idag har arbetare vid en oljeplattform i Nigeria blivit kidnappade. Det är den första större attacken sen ett längre uppehåll i dessa aktiviteter. Organistionen MEND har tidigare hotat att uppta den här verksamheten.

Israeliska försvaret har startat en tjänst för att till sommaren kunna ge information till landets medborgare via SMS i händelse av robotangrepp mot landet.

Small Wars Journal har publicerat en mycket läsvärd intervju med David Kilcullen om counterinsurgency och läget i Afghanistan. Han kritiserar indirekt president Obamas inriktning att börja dra tillbaka trupper i juli 2011. Dr Kilcullen säger också att konflikten inte är en klassisk upprorsbekämpning, utan en stabilitetsoperation. Jag har tidigare beskrivit detta som ett slags inbördeskrig med regional inblandning, så jag känner igen mig i hans beskrivning.

Till sist en otrolig historia från Centralamerika, där ett Nicaraguranskt förband i förra veckan intog en mindre stad i Costa Rica, eftersom Google Maps visade att staden låg innanför Nicaraguas gräns! Google medger i en AFP-artikel att de hade fel data på cirka 2,7 km.

Aftonbladet

2010-11-07

Ryska fallskärmsveteraner kräver försvarsministerns avgång

1000 medlemmar i ryska fallskärmstruppernas veteranförbund demonstrerade idag i centrala Moskva under ledning av den pensionerade generalöversten Achalov, som stödde kuppförsöket mot Gorbatjov och satt i fängelse för upproret mot Jeltsin. De utnyttjar ett påstått uppträde av försvarsminister Serdyukov som vi tidigare rapporterat om . Det verkliga skälet torde vara de stora nedskärningar av officerskåren som Serduyukov driver som del av den stora militärreformen. Typiska tillfälligheter gjorde också att chefen för de aktiva trupperna, generallöjtnant Schamanov skadades mycket allvarligt vid en trafikolycka förra helgen. BBC Newsnight hade ett bra reportage för ett par dagar sedan om svårigheten att bygga upp ett kontraktsförsvar, där de bland annat besökte 76. lldiv i Pskov. Divisionen som är ett av Rysslands mest kända och populära förband har fungerat som ett slags accelerationsspår i sex år, men attraherar ännu inte tillräckligt. För närvarande är 80% av förbandet kontraktssoldater och de får alltså fortfarande förlita sig på värnpliktiga. Washington Post skrev i förgår ett bra reportage som bakgrund till dagens demonstrationer och försöken att reformera Rysslands försvar.

2010-11-06

Frankrike har begärt möte med Brasilien om flygplansköpet

Enligt AFP har Frankrike begärt ett billateralt möte med Brasilien under nästa veckas G20-möte. Här en kort artikel i ämnet från DefenceNews . Mina studier av brasilianska bloggar och nyhetssidor (tack för fria överssättningsverktyg) visar att brasilianska försvarsministern varit ute i förgår under en konferens i Rio de Janeiro och sagt att det är teknologiöverföringen som kommer att fälla avgörandet i upphandlingen. Franska Rafaele anses allmänt vara både dyrare och bjuda på mindre teknologiöverföring än både Gripen och F-18. Kommer president Sarkozy att förbättra budet, efter brasiliansk förhandlingsteknik? Finns det något i den brittisk-franska försvarsuppgörelsen som har inflytande i detta skede? BAE bygger både hangarfaryg och stöder Gripenprojektet. Någon har läckt BAE brev till brittisk regeringen om byggandet av hangarfartyg till the Daily Mail.

2010-11-04

Början på slutet av europeisk expeditionkrigföring?

I World Politics Review finns en artikel om att den senaste översynen av brittisk säkerhetspolitik med sina nedskärningar kommer att leda till en oförmåga att genomföra egna expeditioner (den senaste Sierra Leone 1999, där nuvarande CDS Richards var befälhavare över the Joint Task Force). Britterna har varit drivande idémässigt när det gäller denna typ av operationer och vi har befunnit oss sida vid sida med dem vid mer än ett tillfälle. Samtidigt är det tydligt att väst börjar svalna inför tanken på att bli indraget i fler expeditioner som kör fast. Frågan är hur denna utveckling kommer att påverka svensk utveckling av vårt koncept för expeditionära operationer? Den ekonomiska situationen ovanpå detta för främst UK och Frankrike kommer ytterligare försvaga den förmågan.

2010-11-03

Guvernören i Sar-e-Pol uppvaktar Karzai

Enligt Reuters är guvernören i Sar-e-Pol så bekymrad över den försämrade säkerheten i provinsen att de förra veckan hade ett möte med Karzai för att ventilera sin oro. Det är framförallt de västra distrikten som guvernören är orolig för. Han uppger att Talibanerna ska vara 500-600 stycken totalt. Från distriktet Sayyad når de, enligt min bedömning, Darzabdistriktet i Jowzjan. "Sar-i-Pul has a significant and strategic value. The security forces are not able to cover (it) and a large part of the province is vulnerable," säger Guvernör Rahmati enligt Reuters.

2010-11-02

Dåliga nyheter för Norge om JSF?

Ytterligare förseningar och fördyringar väntas idag rapporteras till Försvarsminsiter Gates om anskaffningen av Joint Strike Fighter. Enligt en artikel i Bloomberg kommer man anmäla att programmet drar över ytterligare 5 Mdr $. Version A och C väntas bli ett år försenad, medan marinkårens version B upp till tre år. Samtidigt kommer rapporter att Lockheed-Martins ansvarige bytt jobb till Raytheon. Planet har nu blivit 81 % dyrare per styck sedan starten och kostar nu hisnande 112.4 Milj $. Samtidigt svarar Pentagon att driften blir en och en halv gånger dyrare än de plan JSF ska ersätta. Det rör sig om mjukvaruproblem och flygtestproblem som driver iväg projektet. Denna utveckling visar på SAAB:s förmåga att designa, utveckla och bygga avancerade stridsflygplan. Frågan är om det är den sista förseningen vi ser eller bara den senaste. Undrar vad man tänker i Oslo?

Aftonbladet
SvD
Expressen
DN

2010-11-01

Risktagning i Afghanistan

Idag har regeringen gjort en överenskommelse med Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna om Sveriges bidrag till internationella säkerhetsinsatser i Afghanistan.

Inledningsvis åberopar regeringen legitimitet genom hänvisning till mandatet från FN som förnyade detta för ett par veckor sedan. Detta mandat som pekar ut läget i Afghanistan som ett hot mot internationell fred och säkerhet ger befogenheter att genomföra en fredsframtvingande insats. Notabelt är att politikerna nu talar om oss som stridande.

Mycket av det som står sedan i överenskommelsen vilar på Kabulkonferensen i juli. Överlämning av säkerhetsansvaret till afghanska säkerhetsstyrkor senast 2014, överlämning sker enligt rekommendationer av Joint Afghan Inteqal Board . Viktigt här att det är afghanska regeringen som kommer att ha sista ordet.

Våra politiker har också målet att en civil ledning skall införas under 2012 (vilket inte är en dag för tidigt) och att vi ska fortsätta ett nära samarbete med Finland. Inga reduceringar planeras för 2011, tvärtom läggs de två räddningshelikoptrarna över den av Riksdagen angivna nivån om ca 500 svenska soldater. Under 2011 gör regeringen bedömningen att säkerheten successivt kan börja överlämnas till afghanska myndigheter inom vårt ansvarsområde, vilket torde innebära ett eller flera distrikt i någon/några provins(er). Svenska trupper kommer enligt parterna sannolikt bli kvar i Afghanistan för att stödja med främst utbildning och stöd i ledarskap och taktik. Avslutningsvis framhåller den politiska nivån att Sveriges engagemang i Afghanistan är långsiktigt och starkt. Sverige kommer fortsätta vara ha ett aktivt engagemang inom ramen för FN och EU, men också i övrigt (min kursivering), vilket torde innebära N-ordet (NATO).

I kommentarerna tryckte både statsministern och oppositionsledaren på att det var viktigt med breda överenskommelser i sådana här frågor och att våra trupper ska känna ett starkt stöd hemifrån. Det är ingen som ifrågasätter truppernas uppoffrande och skickliga insatser långt borta, vilket är glädjande. Frågan är om de fått förbättrade förutsättningar att lösa sina uppgifter.

Även om våra beslut har en liten flexibilitet i form av att tillfälliga förstärkningar kan göras upp till 855 soldater, så har vi praktiken en liten handlingsfrihet. I operationer är det viktigt att balansera faktorerna tid, rum och styrkor inbördes och relativt våra mål. Just nu ser kedjan ut så här: Vi ska med 500 soldater ansvara för säkerheten i fyra provinser, så att afghanska säkerhetsstyrkor kan ta över detta ansvar absolut senast vid utgången av 2014. Säkerheten skall var sådan att den afghanska regeringen med bistånd kan öka sin kontroll och utveckla människors livsvillkor.

Den känsligaste komponenten är nästan alltid tiden. Som Napoleon sa: "Ni kan be mig om allt, utom tid." Förlorad tid går aldrig att återskapa. Särskilt känsligt är det i vårt fall med tanke på de stora ytor vi har att ansvara över. Detta förstärks ytterligare att det är skillnad på 500 soldater på pappret och vad de har för relativ styrka i verkligheten. Hälften av truppen är på leave eller i camper, vilket innebär att den faktiska styrkan är högst hälften. Lägger man sedan på koncentrationer av styrkan i form av mindre operationer till lokala områden, så blir ju övriga ytor tommare, exempelvis Darzab/Qush Tepah. Vidare är inte antalet soldater samma sak som motsvarande effekt. Olika typer av förband har olika relevans. I ett så stort område som vårt är rörliga förband av stor betydelse. Vår situation vägs dock till del upp av att USA förstärkt med minst 3000 man i norra området jämte ett stort antal helikoptrar. Det mesta åt detta går dock åt till operationer i andra provinser, där läget är än värre.

För att vi ska gå i land med vårt mål att lämna över säkerhetsansvaret är det därför nödvändigt att ta risker när det gäller var vi använder vår trupp. För att kunna ta risker behöver vi en god underrättelsebild. Det är först det senaste året vi har etablerat ett koordinerat och delvis komplett underrättelseförband. Motståndarna krymper samtidigt vad som kallas för the Human Space för befolkningen genom hot och överfall. De har också nått inbrytningar i icke-pashtunska områden i norr genom att få med sig Uzbeker och Tajiker som av eller annan anledning inte är nöjda med styret. Sådana tendenser rapporterar ReliefWeb om i exempelvis Samangan (sidan 11). Så medan den fysiska ytan är väldigt stor, krymper den mentala för befolkningen som hör tal om att utlänningarna kommer lämna Afghanistan.

Parallellt med detta skall den afghanska säkerhetsstrukturen tränas för att kunna axla ansvaret samtidigt som de också ska genomföra operativ verksamhet med stöd av oss. Det innebär att vi har svårt att utbilda dessa, utan att ge avkall på aktuella insatser. Risken är alltså stor att vi till slut blir fångade i ett hjul, där vi försöker nå ett för ambitiöst mål på för stor yta - med för lite trupp på för lite tid.

Eftersom vi inte får mer tid bör vi ha beredskap för att lämna över delar av säkerhetsansvaret till annat land, om uppbyggnaden av de afghanska säkerhetsstyrkorna drar ut på tiden. Men den frågan har vi inte tagit upp förut (jfr Napoleon), så blir det naturligtvis väldigt svårt. Turkiet skulle annars vara en möjlig kandidat, eftersom de har eget PRT i Jowzjan. USA är en möjlig annan kandidat, de har viljan och resurserna. Ett annat alternativ är att skicka ned en stor träningskontingent för att påskynda styrketillväxten hos främst ANP. Tyvärr finns det inga planer för det, mig veterligen, varken inom Försvarsmakten eller Rikspolisen. Om det försämrade säkerhetsläget fortsätter nästa år och vi inte upplevs göra något, så kan resultatet bli att de forna uzbekiska och tadjikiska krigsherrarna tar över ansvaret med full styrka. Då kommer det 32 år gamla inbördeskriget övergå i en ny fas.

SvD
DN
DN

Uppgörelse om Afghanistan

Om ett par timmar presenterar regeringen och delar av oppositionen sin överenskommelse om svensk Afghanistanpolitik. Av Lars Ohlys kommentarer att döma borde det finnas ett klargörande att det finns trupper kvar efter 2014, fast med andra uppgifter (träning i första hand).
Analys av uppgörelsen kommer under senare delen av kvällen.