2010-12-28

Kinas första stealthflygplan
TIME skrev igår om de första bilderna (?) på ett kinesiskt stealth-flygplan (Chengdu J-20). Tagna med mobilkamera från bil eller manipulerade med Photoshop är ännu inte helt klarlagt. Planet verkar vara väldigt stort, minst 20 m och har Lamdavingar samt sannolikt motorer för vektoriserad dragkraft. Spekulationer har funnits länge om att Kina utvecklar ett sådant här flygplan. Ett stealthplan med hög lastförmåga (vapen och bränsle) stämmer väl in i en militär strategi som kallas för A2/AD - Anti-Access/Area-denial. Andra kinesiska utvecklingprojekt som också stämmer väl in i denna strategi är utbyggnad av ubåtsvapen, anti-satellitvapen och ballistiska sjömålsrobotar som DF-21.

Den intressanta frågan är hur stort område som Kina vill kunna behärska militärt för sin råvaruimport och vad de betraktar som sin intressesfär. Många talar om en kinesisk String of Pearls-strategi som går ut på att ha tillgång till marina faciliteter från Kina via bland annat Myanmar (Burma) till hamnen i Gwadar, Pakistan i syfte att garantera import av främst olja genom Indiska Oceanen, Malackasundet och Sydkinesiska sjön. En delfråga i sammanhanget är när de har alla resurser operativa. Ett stealthplan som gör taxiövningar likt den påstådda J-20 har nog 10-15 år innan det finns många flygförband som opererar dessa (utbildade piloter/utvecklad infrastruktur och samövningar).

Frågan är hur USA kommer att formulera sina svar på utvecklingen av J 20 och DF-21. Laservapen och elektromagnetiska kanoner är nog långsiktiga vapensvar. Ett närmande till flera länder i Sydostasien kommer nog att acceleraras för militärt utbyte. Särskilt intressant blir det amerikanska och ryska närmandet till Vietnam som har en stor roll i sammanhanget. Vietnams ekonomi växer så det knakar och det är traditionellt misstänksamt till Kina. I närtid blir det också intressant att se om det kommer att påverka det strypta F-22-projektet och antalet fartyg i US Navy.

Edit 8/1 2011: Aftonbladet skriver idag om planet. Rubriken är dock för hårt dragen. Så lätt är det inte att tillverka ett fungerande Stealthplan och det finns en del som talar för att Kina inte får till det riktigt den här gången. Deras strategiska riktning är dock tydlig.

Edit:11/1 2011: Nu skriver SvD om den första officiella jungfruturen. Intressant att de fått upp den i luften, men som jag påpekade ovan tar det tid att gå från prototyp till operativ förmåga. Jag bedömer fortfarande att de får svårt att uppnå full VLO/stealth.