2011-01-29

Snön smälter i Afghanistan

I Afghanistan skakades igår Kabul av ett nytt sprängattentat, då minst 8 människor dödades i ett varuhus inte långt ifrån svenska ambassaden. Nu på morgonen dödades Kandahars viceguvernör Abdul Latif Ashna, då en självmordsbombare på motorcykel körde in i hans bil i Kandahar City.

Afghanistan har den senaste veckan upplevt en mindre kris kring turena om parlamentets öppnande. President Karzai försökte få igenom sin vilja på vem som har sista ordet kring rösträkningen. I ett parlament, där den pashtunska befolkningen inte är proportioneligt representerad, riskerar Karzai ökade svårigheter att styra landet framgent. Orsaken är enligt Karzai att ISAF, genom sina operationer under hösten i södra delen av landet, har försvårat för en stor mängd pashtuner att rösta. En kompromiss nåddes till slut och i onsdags invigde Karzai det nya parlamentet, vilket han ska enligt konstitutionen. I sitt tal kritiserade han "utländsk inblandning", vilket är ett uttryck för en pashtunsk misstänksamhet att väst försöker öka klyftan mellan pashtuner och övriga folkgrupper, i synnerhet tajiker.

De framträdande individerna bland tajikerna som exempelvis den sparkade chefen för säkerhetstjänsten, Amrullah Saleh, är starka motståndare till en fredsprocess med talibanerna. Men Karzai sitter inte heller overksam, och har skickat ledaren för sitt fredsråd, Burhanuddin Rabbani, till Pakistan och sin vicepresident, Muhammad Fahim, till Iran. Karzai verkar vilja distansiera sig från USA och söka en regional lösning. Räkna med många turer och rykten framöver.

På den taktiska nivån vinner ISAF gång på gång slag mot motståndarna, särskilt där styrkan fokuserar. Det var också ett av budskapen i general Petraeus brev i början av veckan till alla som tjänstgör i Afghanistan. Men taktiska segrar måste omsättas till en högre nivå, och med stora motkrafter som korruption och ineffektivitet i rörelse är det svårt att komma framåt.

Som exempel på detta finns rekryteringen av afghanska säkerhetsstyrkor. ISAF når målen kvantitativt, men det är frågetecken för kvaliteten och också möjligheterna att upprätthålla den skapade strukturen. Den pensionerade marinkårsgeneralen Arnold Fields som nu slutar som generalinspektör för rekonstruktion i Afghanistan, rapporterade nyligen till Commission for Wartime Contracting. Hans besked var att endast 133 baser är klara av de 884 baser som ska vara konstruerade 2012. Risken är alltså stor att snabbutbildade styrkor inte har någonstans att ta vägen. De afghanska myndigheterna har heller inte enligt generalmajor Fields varken planer eller kunskap för att vidmakthålla dessa baser i framtiden.

För svensk del har nu skärmytslingar och IED-attacker börjat ta fart i PRT:s område. Försvarsmakten har rapporterat om sex stycken sådana den senaste veckan. Försvarsmakten kommer också för första gången att använda sig av den internationella arbetsskyldigheten när personal i Helikopterflottiljen beordras till Afghanistan. Bland annat Wiseman och Chefsingenjören skriver om denna utveckling. Vi får se hur den internationella arbetsskyldigheten mäter sig med den svenska arbetsrörligheten i en ekonomi under stark tillväxt.

2011 blir ett långt år.

SvD

Du vet väl om att du kan följa oss på Facebook: Försvar och Säkerhet och på Twitter @Forsvarsakerhet