2011-01-10

Osynliga stridsfordon om 5 år!
Idag skriver The Telegraph om forskarna vid BAE som uppger att de tror att stridsfordon kan vara osynliga på stridsfältet inom fem år genom användning av så kallat "e-kamouflage". Ni har säkert sett bilder tidigare på den genomskinlige mannen, där bilden av omgivningen projiceras på mannens kläder. Forskarna tror alltså att de snart kan operationalisera detta på militär utrustning.

Det skulle öppna otroliga möjligheter för till exempel kommandoräder med fordon, dold bevakning och underhållstransporter i exempelvis Afghanistan. Den psykologiska effekten av detta ska absolut inte heller underskattas, varken för de egna eller omgivningen.

Det var 2007 som det blev offentligt att Storbritannien hade startat ett sådant här projekt. Konceptet är en del i utvecklingen av Furure Protected Vehicle som syftar till att öka överlevnadsmöjligheterna med minst samma verkan som tidigare. En hel fordonsfamilj om sju varianter är på väg att tas fram med namn som Pointer (Obemannad minröjning och eldledning) och Charger (bemannat attackfordon). Fordonen kommer väga kring 30 ton och ha elhybriddrift. De ska ha samma eldkraft och skydd som den nuvarande stridsvagnen Challenger 2.

Forskarna berättar också om andra projekt, där de är nära genombrott som exempelvis transparent pansar, vilket skulle det göra det möjligt för besättning och trupp att se ut genom fordonen.

Detta är ännu ett projekt från brittisk sida som påminner om det jag skrev om i Närstrid - ett JAS-projekt för armén? liksom om den brittiska satsningen på Sniper Spotter. Det är intressant i den nystartade JAS-debatten inför Försvarsmaktens budgetunderlag för 2012. Vi behöver definitivt ett stridsflyg som kan mäta sig med omvärldens, men det kommer bli annat som får stryka på foten eller skjutas på framtiden. SniperSpotters till Afghanistan och osynliga stridsfordon på 30 ton med minröjningskapacitet är det långt till med nuvarande resurser för människorna i den markoperativa tyngdpunkten.