2011-01-01

Hemliga samtal med Syrien

Flera tidningar citerar idag kuwaitiska Al-Rai som rapporterar om hemliga samtal mellan USA och Syrien via sändebudet Dennis Ross om en fred mellan Israel och Syrien. President Obama drev under julhelgen igenom ett återupptagande av de diplomatska förbindelserna med Syrien på ambassadörsnivå och utsåg Robert Ford för ambassadör till Syrien under det närmaste året. Enligt Al-Rai utgår den amerikanska ansatsen från att sanktionerna mot Iran ger intryck på Syriens Assad, och att det därför ska kunna gå att tvinga ut Assad från Irans satellitsystem. USA får också starkt stöd i frågan av främst Frankrike och Saudiarabien.

Israel och Syrien hade förhandlingar för tio år sedan men det stupade på den israeliska oviljan att ge Syrien tillgång till Galleliska havet, vilket i sin tur kan kopplas till hur man ser på gränserna. Enligt Al-Rai ska nu Israel vara beredda att gå Syrien till mötes i dessa avseenden.

Den amerikanska viljan att få till denna fred är solklar. Tyvärr finns det ett par saker som talar emot en sådan. Syrien har under både Assad d.ä och Assad d.y ständigt haft sin utgångspunkt på kortändan av förhandlingsbordet och spelat ut de olika lägren mot varandra i dessas kamp om Syriens gunst. Syrien har också skäl att värdera vad som hänt sedan man blev utkörda ur Libanon. Sedan dess har Iran haft den starkare gravitationen och Syrien är på väg tillbaka att behärska Libanon, åtminstone indirekt. Iran lär inte sitta still när nu dessa samtal blivit kända.