2011-01-02

Inte så central - inte så förberedd

DN har en sammanfattning av höstens och vinterns nyheter inom cyberområdet med en svensk touch. Egentligen bekräftar artikeln bilden av Sverige som en ledande IT-nation när det gäller framförallt teknik och systemdesign. Att TeliaSonera har ett viktigt nät eller att MSB och FRA deltar i övningen Cyberstorm är ju inget nytt. Inte heller att USA konsoliderar sin byråkrati för den femte stridsarenan eller att man som en del i sin egen kunskapsuppbyggnad studerar sin omgivning. Artikelns rubrik är hårt dragen. Vi har på sikt för liten kapacitet för att vara centrala inom "internetkriget", och därför ligger det i vårt intresse att få området reglerat likt exempelvis havsrätten.

Cyberområdet har fått ett stort utrymme inför årets Sälenkonferens. Det är en bra satsning av Folk och Försvar inför årets konferens. Utvecklingen går fort inom området. Försöken hittills att samordna vårt IT-försvar har hittills varit blygsamma och sektorsbundet i Oxenstiernas anda, förutom CERT-funktionen och krisinformation i allmänhet. Något revolutionerande i den vägen lär vi inte få uppleva efter konferensen heller. Först måste det nog hända något där den nuvarande IT-säkerheten inte räcker till.