2011-01-03

Brittiska försvaret satsar 105 milj SEK på Sniper SpotterI inlägget Närstrid - ett JAS-projekt för armén frågade jag om inte det borde startas ett stort projekt för att öka våra soldaters överlevnadsmöjligheter. Några som redan jobbar på delar av den saken är det brittiska försvaret.

Daily Mail beskrev igår den stora brittiska satsningen på att lokalisera fientliga skyttar. Tidningen skriver att man satsar 10 milj £ för att få fram 1000 st, i en första beställning, av Boomerang Warrior X - en utrustning för att lokalisera skyttar med hjälp av akustik. Tekniken har varit känd en längre tid, men först nu verkar man ha fått fram en fältmässig utrustning för en enskild soldat. Systemet består av en axelmonterad sensor som är kopplad dels till en örsnäcka och dels till en digital karta i något som påminner om utseendet på en GPS på underarmen. Denna del är 10x10 cm och väger 300 gram. Kartan visar riktning och avstånd till den som öppnat eld i närheten av soldaten. Enligt tidningen har systemet en räckvidd på 1000 yards. Systemet skall också kunna användas för att dela data med eldledare som en Joint Tactical Air Controller, så att flyg kan sättas in mot motståndaren. The Parachute Regiment ska nu börja testa systemet i Afghanistan.

Om de får tekniken att fungera som utlovat och att utrustningen inte upplevs vara i vägen av soldaterna, så är det här ett viktigt framsteg för mindre förbands strid. Att lokalisera varifrån motståndaren öppnar eld är betydligt svårare i verkligheten än på film.