2011-01-12

Mistral innebär nytt varv i Finska viken?

RIA Novosti uppgav i morse att Ryssland kommer att anlägga ett nytt varv för att bygga amfibiestridsfartyget Mistral utanför S:t Petersburg, enligt en försvarsindustrikälla. Enligt tidningen ska det nya varvet ligga på ön Kotlin c:a 30 km väster om St. Petersburg. Från 2014 är det meningen att Ryssland, enligt optionen på ytterligare två fartyg, ska kunna konstruera dessa vid det nya varvet. Källan säger till tidningen att varvet sedan skall kunna konstruera kommersiella bulkfartyg och stora stridsfartyg.

Om detta bekräftas drar jag följande slutsatser:

1. Ryssland satsar på att bygga upp sin maritima förmåga i enlighet med det jag tidigare belyst i Ryssland storsatsar på flottan? Att bygga ett varv är en kostsam satsning med stor betydelse för en stats maritima styrka. Det indikerar också att resonemanget att de nuvarande varven inte klarar av detta eller är upptagna med prioriterade exportbyggen sannolikt stämmer.

2. Att Ryssland förlägger ett sådant varv i Finska viken betyder att det är här som kunnandet finns och att man här bedömer att det finns en
möjlighet att skydda dessa varv. De bedömer att det inte föreligger något större hot mot dessa på medellång sikt i närområdet i form av intention eller kapacitet relativt egna kapaciteter, främst luftvärn.

3. Östersjön och Finska viken blir föremål för ökad provtursverksamhet.

Fotnot: Det anges att 16 st helikoptrar får plats att på Mistral. Den siffran gäller NH 90, och är sannolikt färre med ryska Ka-29 som tar något större plats pga dubbla rotorer.