2011-01-05

Debattinlägg om officersförsörjningen

I morgon efter lunch kommer vi publicera ett debattinlägg av YO/Kn Håkan Lindberg om officersförsörjningen. Håkan koncentrerar sig främst på karriärvägen för specialistofficerarna och tillvaratagande av kompetensen hos reservofficerare.

Vi välkomnar debattinlägg från läsekretsen. En förutsättning för publicering är att du är uppträder under ditt namn.

Nedan går debatten vidare om Annicka Engbloms inlägg från igår. De senaste kommentarerna ifrågasätter Stödstrukturskommitténs möjligheter att spara 2 Mdr SEK och en annan föreslår att centra läggs ned och sprids till förbanden.