2011-01-11

Snart i din skärgård? - Den ohörbara ubåtenEn nyhet som kom före helgen, men som jag inte har hunnit med att berätta om är den akustiska mantel som forskare vid Illnois-universitet har tagit fram. Manteln tjänar som en illustration för hur tekniska innovationer kan få ganska långtgående militära fördelar och potentiella strategiska konsekvenser för en tid framåt.

Manteln är uppbyggd av koncentriska ringar gjorda av metamaterial. Varje ring har en egen profil, vilket gör att ljudvågor bryts och böjs på ett sätt att ljudet inte reflekteras. Forskarna har genomfört en mängd experiment med olika slags kroppar inneslutna i en mantel bestående av mängder med dessa ringar. Föremålen har sedan sänkts ned i undervattenstankar, där de använt sonar för att få fånga upp ljudet. Experimenteten har visat att undervattensföremålen i praktiken försvinner för sonaroperatören i intervallet 40-80 KHz. Forskarna säger att i teorin kan de skapa mantalar som täcker ett spektra på 10-tals MHz. Den militära tillämpningen är given. Ringarna har även andra tillämpningar som i medicin, där man vill täcka känsliga organ när man skickar ultraljud i kroppen.

Resursstarka stater och/eller stater som koncentrerar resurser kan när denna teknik operationaliseras göra ett tekniksprång i undervattenskrigföring, vilket skulle nå betydande militära fördelar till dess avancerade motmedel tas fram. Strategiskt skulle styrkebalanser kunna ändras globalt och regionalt, när en part har denna förmåga och den andra inte.

Deblaclet kring NBF har skapat en motreaktion, där Försvarsmakten skurit ganska mycket på resurserna till forskning. Med bland annat nanoteknologi, biometri och elektromagnetism på mycket stark frammarsch finns det kanske anledning att överväga detta igen.