2011-01-25

(Lästips) I en annan del av världen....

....finns intressanta berättelser som kan öka vår kunskap.

Andra länder som påminner om Sverige när det gäller utformningen av försvars- och säkerhetspolitiken är Österrike. I processen ligger landet några år efter Sverige. Antalet värnpliktiga har sjunkit och man har debatterat "både-och".

Igår avskedade försvarsministern Norbert Darabos generalstabschefen General Edmund Entacher sedan denne i en intervju med tidskriften Profil tagit avstånd från planerna på införandet av en yrkesarmé. Han varnade för kostnader och rekryteringsproblem i samband med detta.

"Die vorgestellten Modelle haben Rechen- und Stellgrößen. Beginnen wir bei den angenommenen Kosten: Wenn ab 2014/15 ein wesentlich niedrigeres Budget für das Bundesheer käme, würden alle anderen Hypothesen nicht mehr stimmen. Die zweite große Sorge betrifft das Aufkommen von Freiwilligen. Nach meiner Erfahrung haben wir zwar gar nicht so wenige Bewerber, aber bei den Musterungen ist dann die Ausbeute sehr schmal. Daher befürchte ich, dass wir die notwendige Anzahl von Freiwilligen nicht erreichen werden."

Denne uppriktige man säger också en annan mycket intressant detalj för oss:

"profil: Auch Schweden hat im Juli 2010 die Wehrpflicht abgeschafft. Schweden war militärisch immer Vorbild.
Entacher: Hohe schwedische Offiziere haben mir berichtet, dass es dort bei den Landstreitkräften bereits enorme Probleme bei der Anwerbung von Freiwilligen gibt."

Är det någon som känner igen detta?

Titeln på artikeln? "Wir stehen vor der Klippe: Generalstabschef Edmund Entacher im interview" - Det kostade honom jobbet.

Du vet väl om att du kan följa oss på Facebook: Försvar och Säkerhet och på Twitter @Forsvarsakerhet