2011-01-04

Annicka Engblom kommenterar debatten

Flera kommentatorer menar att Marinen redan idag har ett allvarligt läge. Annicka Engblom har lämnat ett svar till signaturen Anonym, som menade att dagens situation är en konsekvens av att riksdag och regering inte avvecklat produktionsplattformar i enlighet med Försvarsmaktens förslag 30 januari 2009. Hon menar att det finns pengar efter Ekonomistyrningsverkets insatser och av det som kommer ut av Stödstrukturkommittéen, och att hon hoppas på att få sina frågetecken och varningsflagga om den nuvarande planeringen uträtade så småningom. Har hon rätt i detta? Vänligen för debatten i föregående post, där du också hittar hennes kommentar.