2011-01-19

Piraterna bestrider vår KTSProjektet Oceans Beyond Piracy har presenterat en rapport om kostnader för piratverksamheten. Upskattningen landar på mellan 50 - 90 Mdr SEK/år i direkta kostnader. I sekundära effekter (ex. den fredlige fiskaren kan inte fiska) tillkommer c:a 10 Mdr SEK till. Det är du och jag som konsumenter som får betala detta.

Det mänskliga lidandet är också stort. Förutom de som dödas sitter kring 500 sjömän just nu som gisslan. Lösensummorna per fartyg har ökat från c:a 1 milj SEK per fartyg 2005 till närmare 40 milj SEK per fartyg förra året. Expansionen medför, förutom ökad vinst, också att deras antal och kvalitet ökar med nyinvesteringar i utrustning. Libanon och Dubai är platser där pengarna tvättas. Piraterna har med stor säkerhet infiltrerat positioner i sjöfarten som ger dem insyn i förestående fartygsrörelser.

De totala kostnaderna fördelar sig så här: Lösensummor 1,7 Mdr SEK, fördyrade försäkringar 3 - 22 Mdr SEK, anti-pirat/terroristoperationer 15 Mdr SEK (vid årsskiftet 43 fartyg), rättskostnader 0,3 Mdr SEK, omdirigering av fartygstrafik runt Afrika 15 - 20 Mdr SEK och fartygens säkerhetsåtgärder 3 - 18 Mdr SEK.

Piratverksamheten som är koncentrerad till Somalia med omnejd, Guineabukten och Malackasundet är symptom på instabilitet och ekonomiska problem som vi inte kan reducera utan stora ansträngningar. Det krävs ett omfattande arbete med politisk och ekonomisk utveckling i området för att hantera frågan. För oss som studerat de maritima strategerna Mahan och Corbett är det en märklig känsla att inse att vi inte har kontroll till sjöss (KTS) för egna sjötransporter i Adenviken och Arabiska havet på grund av "skiffar" och moderfartyg - det är ju inga Krivak-fregatter och ubåtar vi möter.

Som ni kan se på kartan ökar området för attacker och kapningar varje år, trots den stora närvaron av örlogsfartyg och övervakningsplan samt underrättelseutbyte. Skulle islamistiska organisationer och/eller kriminella nätverk dessutom ta kontrollen i stora delar av Somalia och/eller Jemen skulle riskerna för fartygstransporter öka betydligt mer, och då går det inte utesluta att frihandelsländer måste ta kontroll i vissa kustområden på marken.

Vi i Sverige med stort export- och importberoende ska naturligtvis bära en börda för att ta tillbaka stora delar av kontrollen till sjöss i området. Ekonomisk säkerhet och fri handel ligger i vårt intresse. Det är en av anledningarna till att noga följa bemanningen av våra marina förband. Det är inte sista gången de varit där, bedömer jag.

Du vet väl om att du kan följa oss på Facebook: Försvar och Säkerhet och på Twitter @Forsvarsakerhet