2011-01-26

FM ett steg framåt - följer debatten efter?

Försvarsmakten har gett ut ett direktiv om policyn för sociala medier. Detta finns nu publicerat på den nya sidan Försvarsmakten öppen remiss. Försvarsmakten tar ställning för social medier och kommer nu att använda sig av detta som myndighet. Medarbetarna uppmuntras att använda sociala medier. Bland annat skriver Försvarsmakten:

"Försvarsmakten tillåter sina medarbetare att använda sociala medier i tjänsten och under arbetstid, utom då användningen innebär hinder för medarbetaren att utföra sina arbetsuppgifter eller om den bryter mot myndighetens bestämmelser för internetanvändning på arbetsplatsen. En enskild befattningshavare i Försvarsmakten äger inte rätten att yttra sig på myndighetens vägnar om denne inte har ett sådant uppdrag. Försvarsmakten har skyddsvärd information som omfattas av sekretess. Sådan information får inte göras tillgänglig i offentliga sociala medier."

Försvarsmakten ska också lägga ut en del remisser för vem som helst att lämna synpunkter på. En bra policy verkar det, och som förhoppningsvis leder till att fler anställda delar sina tankar med dem som vill lyssna. Det har varit ett stort problem under den stora försvarsomställningen att väldigt få har deltagit i försvarsdebatten. Det är därför bra att Försvarsmakten tar det här steget och på så sätt lyfter taket.

I samband med detta förtroende hoppas jag att också språket i nätdebatten blir bättre. Jag har, framförallt i många kommentatorsfält, iakttagit en del nedsättande epitet om individer i den högsta militära ledningen, och som underminerar det militära systemets auktoritet och trovärdighet. Även den mer tradionella debatten skulle må bra av ökad respekt, och en åtskillnad mellan sak och person enligt ovan. Ett tråkigt exempel nyligen på motsatsen, gäller de jämförelser som debattörer gör av försvarsministern med Iraks informationsminister Mohammed Saeed al-Sahhaf a.k.a Bagdad Bob. Att i ett offentligt samtal jämföra Sten Tolgfors med den främste talesmannen för en av vår tids värsta diktaturer är ovärdigt. Det må vara lustigt på en tidningsredaktion, men det är inget för en officer eller soldat att imitera.

Du vet väl om att du kan följa oss på Facebook: Försvar och Säkerhet och på Twitter @Forsvarsakerhet