2011-01-14

Operation Omid fokuserar i norra Afghanistan

ISAF försöker nu ta initiativet genom en stor operation som ska få den väntade våroffensiven från väpnade grupper att komma av sig. En talesman för afghanska försvarsministeriet, Generalen Zaher Azimi berättade häromdagen på en presskonferens att operation Omid startade förra veckan. Operationen ska pågå under lång tid, 18 månader är en siffra jag sett i andra sammanhang. Av svenskt intresse sa generalen: "We are concerned about security in northern Afghanistan and operation Omid will mainly focus on this region".

Detta går hand i hand med mer positiva uttalanden av amerikanska företrädare som pekat på att kraftsamlingen tiil Kandahar, Helmand och Kunduz nu börjar ge resultat medan säkerheten försämras på andra håll. USA:s försvarsstabschef Amiral Mike Mullen: "The violence will be worse in 2011 than it was in 2010 in many parts of Afghanistan".

Uttalandet kom ungefär samtidigt som ISAF förlorade fem soldater samma dag och den afghanska säkerhetstjänsten utsattes för ett sprängattentat i Kabul som krävde sex officerares liv.

ISAF har de senaste veckorna förstärkts med ytterligare 1400 marinsoldater och flygande radarflygplan för både markspaning och luftstridsledning.

Min bild av läget i södra Afghanistan är att ISAF nått stora taktiska framgångar när det gäller att bekämpa väpnade grupper i de områden de har kraftsamlat. Läget är nu sådant där att de kan avdela andra resurser till bland annat norra Afghanistan för att bibehålla initiativet. Om ISAF förmår att omsätta dessa framgångar till strategiska resultat är däremot osäkert. I det här skedet gör ISAF allt vad det kan för att skapa en stark förhandlingsposition.

Jag avslutar med en varning ur en intressant artikel i Newsweek under förra veckan av den pensionerade marinkårsgeneralen Bing West om
afghanernas verklighet:
"Despite the Marine accomplishments, most Pashtun villagers are seeking refuge in a shell of neutrality. They don’t want to live under Taliban rule, but they’re sure the Americans will eventually leave and the insurgents will return. U.S. commander Gen. David Petraeus has referred to the villagers as “professional chameleons.” They will not commit until they know which group of Afghans—not Americans—is going to win."

Du vet väl om att du kan följa oss på Facebook: Försvar och Säkerhet och på Twitter @Forsvarsakerhet