2010-09-16

Wiseman - en god analys av Östersjön

Wiseman har gjort en god analys av Östersjöns betydelse i globalt sammanhang och betydelsen för oss.

Jag skulle vilja komplettera med två saker: För det första visar det att världen tränger sig på. Vad Iran och andra gör kommer påverka oss på lång sikt. Östersjön är en möjlig eldställning för amerikanskt robotförsvar för att tala arméspråk. Det är därför Försvar och Säkerhet bevakar omvärlden. Säkerheten är odelbar.

För det andra innebär kombinationen av SA-21 Growler (S-400 Triumf) och SS-26 Stone (Iskander-M) i Kaliningrad att västligt flyg trycks bort till västra Tyskland, vilket påverkar förmågan att projicera makt i Östersjön. Det innebär också att flottans huvudbas i Karlskrona är inom räckhåll för SS-26 med konventionella laddningar. Dessa saker är operativa fundamenta som påverkar utgångsgrupperingen och användandet av våra militära resurser. Det påverkar också hur omvärlden ser på vår förmåga. Det är i det perspektivet som bl a Gotland är av stor betydelse för säkerheten i Östersjön.