2010-09-12

Följ debatten! Fler uppdateringar..

Det pågår fortfarande en debatt mellan Claes Sundin och signaturen Pellefant om den förres förslag att låna Patriotsystem och placera dessa på Gotland. Bra eller mindre bra? Säg din mening under rubriken Låna till luftförsvaret!

Nya artiklar är nu utlagda vid sidan. Först några öppenhjärtiga synpunkter från en rysk diplomat om vårt hanterande av Afghanistan.

Vidare om Pyotr Veliky (reaktordriven robotkryssare) som idag återvänder till Norra flottans basområde efter en sjöresa på sex månader, där det vackra fartyget deltagit i såväl Vostok 2010, anti-piratverksamhet som bilaterala övningar med indiska och franska fregatter. På onsdag besöker den ryske försvarsministern sin motsvarighet i USA för två dagars samtal. Mer om detta i veckan.

Slutligen notiser från iranska Presstv om fortsatta strider i Mogadishu liksom från Reuters om en misslyckad attack mot hamnen.

I morgon del 2 av inlägget luftoperativ förmåga på väg ned.