2010-09-07

Uppdateringar Ryssland, Kina och Afghanistan

Från utmärkta International Institute of Strategic Studies hämtar jag i kväll tre intressanta notiser/artiklar. Den första handlar om den ryska rollen i konflikten mellan Armenien och Azerbadjan. Rimligen torde Ryssland, förutom att parterna ökar beroendet bl a genom vapenköp, ha ett intresse av lugn och ro i Södra Kaukasus givet problemen i norra Kaukasus.

Vidare en artikel om Kina och cyberdomänen av Nigel Inkster (f.d MI6). Han argumenterar för att Kina också är sårbara i den domänen och att det perspektivet inte ska glömmas bort när väst talar med Kina om cyberdomänen.

Slutligen en notis om ett föredrag nästa vecka som behandlar möjligheterna till en uppdelning av Afghanistan. Detta kan det komma att skrivas om i nästa vecka, i främst amerikansk och brittisk press. På Försvar och Säkerhet försöker vi ligga före.