2010-09-09

Makro- och mikrokrafter i Afganistan

Kostnaderna för den amerikanska operationen i Afghanistan är nu uppe i en svensk försvarsbudget i månaden. I långa loppet är detta naturligtvis ohållbart. Utöver det kommer också det mänskliga priset i form av närmare 6200 stupade i Irak och Afghanistan samt ett otal sårade. De västliga tankarna om krig söker ofta ett avgörande genom slaget. Omsatt i Afghanistan innebär det att söka strid kring Kandahar. Den implicita konsekvensen av en framgång är att kunna ta hem trupperna, och därmed reducera kostnaderna. Frågan är om motståndarna spelar det spelet?

I det långsikta arbetet med att vinna folkets stöd använder sig talibaner av allehanda metoder som exempelvis att sätta tak för hemgiftet enligt en artikel i alltid lika läsvärda Institute för War and Peace Reporting.