2010-09-23

Världens första cyberrobot

Toppexperter börjar nu resonera kring att dataviruset Stuxnet är världens första precisionsvapen i cyberrymden. Genom att dekonstruera viruset tror de att viruset är skapat för att ta kontrollen i ett reguleringssystem med ventiler osv. Viruset är mycket skickligt gjort, vilket får experterna att bedöma att en tekniskt högstående stat varit inblandad. Spekulationer är nu igång att iranska kärnvapenprogrammet är målet, då i synnerhet reaktorn i Bushehr.

Denna utveckling kommer säkert också så småningom att sprida sig till kriminella och terrorister. Hur ser skyddet mot precisionsattacker ut på nätet i Sverige?

Edit 25/9: Nu skriver Aftonbladet om detta.