2010-09-03

Bister undersökning från Officersförbundet

av redaktören

SVT Rapport visade nyss ett inslag, där de hänvisade till en undersökning gjord av Officersförbundet som säger att 8 av 10 officerare inte tror att deras förband klarar av att gå i strid. Generalmajor Anders Brännström kommenterade att Försvarsmakten har anbefalld beredskap och insatta förband som löser uppgifterna på ett bra sätt. Situationen har nu varit sådan under en följd av år att vi skruvat ned beredskapen till så lågt som tre år för många förband, vilket naturligt får konsekvenser för aktuell krigsduglighet. Statsmakterna beslutade förra året om en generellt högre beredskap, men det tar tid att återta denna.

Min erfarenhet säger att det bästa sättet att återta duglighet och självförtroende är att öva. Övningsverksamhet är enklare att påverka än en relativt trögrörlig materielplan, och ger också bättre resultat för huvuddelen av stridskrafterna. Mest bekymmersamt är att undersökningen också visade att 7 av 10 officerare övervägt att byta yrke det senaste året. Det gäller nu att öka det interna förtroendet före högkonjukturen anländer.