2010-09-06

Uppdatering Ryssland och Afghanistan

I dagarna besöker Israels försvarsminister Ryssland för att skriva avtal. Artikeln från RIA handlar om de UAV:er som Ryssland tidigare köpt.
Israel är mån om att ha goda relationer med Ryssland, bland annat för att få Ryssland att avstå vapenleveranser till exempelvis Syrien och Iran.

Der Spiegel har idag en artikel som handlar om att delstaten Brandenburg inte kommer att skicka poliser till Afghanistan för att träna afghansk poliser pga säkerhetsskäl. Fler delstater börjar få svårt att hitta poliser. Hur Tyskland agerar kommer att påverka utvecklingen av ANP som är i trängande behov av utbildning. Utan utbildad polis blir det svårt att lämna över ansvaret till afghanska myndigheter.