2010-09-27

Förfärlig attityd

Aftonbladet skriver om det norska magasinet Alfas kommande reportage om norska soldater i Afghanistan. Om bilden är riktig, så har den norska försvarsledningen ett stort problem. I reportaget förekommer citat med märkliga jämförelser mellan att strida och ha sex samt makabra avsikter med det egentliga uppdraget. För de av läsarna som sett den danska filmen Armadillo kommer kanske inte detta som en överraskning. I grupper kan destruktiva krafter ta över, särskilt under press. Har ledningen då ingen resning kan allt slå över.

Ibland har jag hört resonemang hos oss att man inte kan göra sak A, B eller C, för det skulle inte tåla granskning i media. Det är inte rätt hållning. Vi ska göra saker för att de är rätt. Det är vår egen granskning som människor som vi måste tåla. Då behöver en soldat aldrig bekymra sig om medias granskning heller. Och en soldat, det är en disciplinerad krigare.