2010-09-15

US Navy har insett en svensk tillgång

SvD skriver idag om besöket av Cheif Naval Operations, som bland annat träffat fartygschefen på HMS Södermanland. Amiral Roughead kommenterar bland annat sina erfarenheter av övningarna mot HMS Gotland: "Jag skulle inte vilja ha Gotland som fiende. Att arbeta ihop en ubåt med Gotlands kapacitet, kvalitet och besättning gav min flotta möjlighet att snabbt ta initiativ för att förbättra vår förmåga mot ubåtar. Jag är mycket imponerad av svenska flottan".

Svensk ubåtar har med rätta fått mycket uppskattning för sin tekniska förmåga, däribland AIP. Men, det kräver gott ledarskap och sjömansskap för att kunna använda potentialen i ubåtarna. Genom vårt sätt att leda och sjömansskapet, så kan en svensk besättning behålla stridsvärdet över en längre tid. Fartygschefen behöver inte vara inblandad i alla beslut. Amiralen nämner kapacitet och besättning i samma mening, vilket indikerar att han har insett sambandet.