2010-09-08

Nordiskt samarbete - kritisk analys

I somras hade Defence Industry Daily en analys av det nordiska försvarsindustrisamarbetet, ett år efter Stoltenbergrapporten framläggande. Per Björklund gör här en god genomgång av olika aspekter. En av dem är att det är skillnad på vad som sägs och vad som görs. Hur står det till med samarbetet?