2010-09-22

Hur ska vi ta hand om våra veteraner?

USA skakas fortfarande av nya anmärkningsvärda uppgifter när det gäller omhändertagandet av egna. Arlingtonkyrkogården är ett exempel som behandlas i Washington Post . Newsweek hade i sitt senaste nummer en artikel om den giftcocktail som soldaterna får i sig av bland annat malariamediciner, och som flera befarar leder till självmord och våldsutbrott. Skakande läsning. Tidigare har det även varit en skandal kring veteransjukhusen, i synnerhet Walter Reed.

Vi har nog ändå bilden av att USA tar hand om sina veteraner. Vi får se hur vi själv lever upp till detta. ÖB verkar ta frågan på stort allvar. Nyligen har statsmakterna lanserat förstärkt stöd till anhöriga.

Frågan är om det räcker med handläggare för de som tjänstgör internationellt under plikt? Fascinerande har vi nu gått hela vägen från en plikt att försvara landet till att det nu är frivilligt. Samtidigt är det inte längre frivilligt att tjänstgöra utomlands för de anställda, utan en plikt. Det förpliktigar! Den svåraste frågan blir nog att få centrala aktörer att ta ett tydligt ansvar. Vi har ju haft skadade som bollats mellan kommun och landsting. Veteransoldatutredningen hittar du här.