2010-09-17

NATO planerar att använda svenskt luftrum?

I en osignerad artikel i European Voice, påstås NATO planera för att använda svenskt luftrum i händelse av konflikt i vårt närområde. Artikeln är skriven med anledning av den nyss genomförda Riga Conference. I artikeln rapporterar skribenten två intressanta observationer. Dels är USA endast representerade på mellannivå, dels menar skribenten att många visar upp en konstig otacksamhet mot USA. Kan läsekretsen hjälpa till att hitta andra rapporter från detta tillfälle?

Samtidigt pågår den rysk-amerikanska omstarten på andra plan. Mer om detta senare under dagen.
Edit:DN skriver om att kallt krig hotar Arktis. Vad är retorik och vad är substans? Vad är konsekvenserna för Sverige? Vi återkommer också till detta under dagen.