2010-09-09

Låna till luftförsvaret!

Av Claes Sundin

Havsövervakningen av Östersjön är numera en gemensam civilmilitär angelägenhet för dess åtta strandägare. I ett tal i Visby i februari i år sade Försvarsministern:
”----
Fram tills nu har sjölägesinformationen varit uppdelad mellan länder, men också mellan olika myndigheter inom länderna. I Sverige har Försvarsmakten och Kustbevakningen haft olika system och radarbilder. Nu kopplas därför sjölägesinformation samman, vilket innebär att våra myndigheter delar med sig av vad de vet till varandra och till sju andra Östersjöländer.

Kostnaden för SUCBAS är bara ett par hundra tusen kronor om året för Sverige, men ger mycket god effekt för vår säkerhet. En effektivare sjöövervakning gör att vi bättre kan hantera den civila sjöfarten, sjösäkerheten, miljöfrågor, skydd mot brottslighet och militära hot.
----”

Det måste väl gälla även luftrummet ovanför Östersjön!USA har nyligen lånat en toppmodern ubåt med besättning av Sverige. Vi kan kanske i samma anda låna luftvärn med lång räckvidd av USA. En kostnadseffektiv lösning vore kanske mot den bakgrunden att i närtid låna två-tre eldenheter Patriot med handledare av USA, gruppera dem på Gotland för att under cirka fem år använda dem för civil och militär luftrumsövervakning, utbildning, samträning och för att hålla en högre luftförsvarsberedskap än vad som är möjligt med enbart JAS 39 Gripen. De cirka fem åren är tilltagna med hänsyn till bytet av Patriot, Hawk, Nike m fl i USA, Tyskland och Italien. De tre länderna utvecklar tillsammans MEADS med avslutande systemprov 2012 på White Sands. Två typer av missiler har testas: en amerikansk som klarar även ballistiska robotar och en väsentligt mindre kostsam tysk som klarar alla andra mål. Den tyska heter IRIS-T SL och är en utveckling av den jaktrobot som nyligen bestämts för Eurofighter och JAS 39. Under tiden kan vi fundera vidare på hur luftförsvaret ska utvecklas mot 2025.

Claes Sundin är sekreterare i KKrVA Luftförsvarsstudie (LFS 2025)