2010-09-05

Midnatt råder....

Gårdagens stora försvarspolitiska nyhet var Officersförbundets undersökning bland sina medlemmar. De flesta verkade vara överraskade över svaren. Är det för att inga officerare säger vad de tycker, eller filtrering? En botanisering bland tidningar och bloggar ger vid handen att nästan inga officerare skriver under eget namn, vilket påverkar trovärdigheten för de inlägg och kommentarer som görs i olika sammanhang. Beror denna anonymitet på att klimatet inte upplevs som tillåtande för öppen debatt? Jämför med denna essä av en amerikansk officer som öppet ifrågasätter premisserna för USA strategi i Afghanistan. Den vann Joint Chiefs of Staff tävling. Hade det kunnat hända i Svergie? Hur får vi en levande och öppen debatt?