2011-04-11

Förändrat läge för PRT MeS

I onsdags meddelade Försvarsmakten att det efter diskussioner med provinsguvernören i Samangan, Khairullah Anoosh, gjorts en överenskommelse om att omgruppera trupp från distriktskontoret i Aybak till huvudcampen Camp Northern Lights i Balkhprovinsen. Enligt Försvarsmaktens pressmeddelande är detta i enlighet med tidigare planering. Den i huvudsak finska truppen som dras tillbaka ska istället kunna fokuseras till mer oroliga områden. En omgruppering innebär en anpassning av säkerhetsarbetet i provinsen (Samangan - red anm) enligt samma meddelande.

I afghansk media framställs saken på ett helt annat sätt. I gårdagens Pajhwok Afghan News, som är en av de bästa afghanska nyhetskällorna, återger reportern en annan bakgrund. Enligt dennes sagesmän ska omkring 200 personer genomfört en stor protest i Aybak lördagen den fjärde april med anledning av den uppmärksammade Koranbränningen i USA (några dagar efter massakern i Mazar-e-Sharif - red anm). De protesterande ska ha krävt att förbandet från PRT MeS skulle lämna provinsen så fort som möjligt, annars skulle man ta saken i egna händer och avlägsna det själva. De anklagade också PRT för att inte ha förbättrat säkerheten de senaste sex åren.

Reportern beskriver att ISAF kopplar tillbakadragandet till ovan nämnda överenskommelse. Guvernören bekräftar för Pajhwok att det finns en överenskommelse, men stämmer in i kritiken att PRT inte lyckats med sitt uppdrag att förbättra säkerheten och utveckla provinsen. Reportern skriver vidare:

"Residents say they are happy with the pullout. "It is good that foreigners have left because they did nothing to address our problems, neither they were able to bring any positive change," Abdul Sattar, 45, a resident of Aibak, said. People living close to a base of NATO-led soldiers were feeling insecure due to possible eruption of clashes, Mohammad Asif, another resident, said."


Jag har tidigare varit kritisk till att förbanden har för stort område - ungefär som Norrbotten - , så att dra tillbaka sig till tre provinser ökar möjligheterna i övriga provinser och borde därför vara positivt. Problemet är att det kan komma skapas ett säkerhetsvakuum i provinsen, eftersom de afghanska säkerhetsstyrkorna inte tar över något ansvar. Det bekräftas av ISAF i ett uttalande enligt Pajhwok i samma artikel:

""It is not part of the security transition to the Afghan soldiers and ISAF soldiers will continue to support Afghan forces in the province," "

Vi har alltså fortsatt ansvaret för säkerheten i Samangan, fast utan ständigt närvarande trupp. Vad som ligger bakom tillbakadragandet är egentligen inte det mest intressanta. Det är att det finns en betydande risk för att perceptionen hos afghanerna i regionen kommer vara att ISAF viker undan. 2011 blir ett långt år.

Du vet väl om att du kan följa oss på Facebook: Försvar och Säkerhet och på Twitter @Forsvarsakerhet

Några tidigare inlägg:

Risktagning i Afghanistan
Implikationer av massakern i Mazar-e-Sharif
PRT MeS - Försvinn!