2011-04-16

Utan krut mot Tripoli

Förvecklingarna i Libyenkriget fortsätter. Det har varit möten både i Doha och Berlin i slutet av arbetsveckan. Det skulle vara intressant att se någon gå runt med kamera och fråga folk i väst hur kriget leds. Vad som kom ut av dessa möten är inte enkelt att följa. Helt klart är dock att NATO kommer att fortsätta, men att organsiationen behöver tillskott av flygplan med markmålskapacitet som får användas. Ingen nation svarade ja på denna propå. Tvärtom såg sig både Italien och Spanien sig föranledda att förtydliga att de inte kommer att öka ambitionen.

Som ett försök att öka trovärdigheten skrev Storbritanniens premiärminister och Frankrikes president en artikel i The Times som också USA president tecknade på. Denna artikel tolkas allmänt som en deklarerad policy om regimförändring. Detta har redan ställt problem för David Cameron. Parlamentsledamöter från bägge blocken vill inkalla parlamentet från påskledigheten för att debattera detta. De hävdar att premiärministern går utöver de mandat parlamentet givit. Storbritanniens ekonomi är i ännu sämre ordning än Frankrikes, och detta ifrågasättande styrker bilden av att det är Storbritannien som är den svaga länken i den hypermoderna versionen avEntente Cordiale, som fanns inför första världskriget.

Som om det inte varit nog, så lider NATO snart av en brist avseende precisionsvapen. Denna uppmärksammades i en artikel i Washington Post. John Pike, som är chef för tankesmedjan Globalsecurity.org skräder inte orden. Han undrar vilken typ av konflikter som européerna egentligen har planerat för, om det är så att ammunitionen börjar ta slut efter en månads konflikt. Han citeras med: "Maybe they were just planning on using their air force for air shows.". Detta är en allt vanligare kritik från amerikanskt håll som har sin grund i att Europa är rikare än USA, medan USA står för 3/4 av de militära utgifterna i NATO. Wiseman diskuterar bristerna på ett intressant sätt med kopplingar till vårt försvar och dess inslag av demonstratorer.

Det är tydligt att det som F&S tidigt skrev gäller alltjämt. Beroendet av USA är avgörande för utgången. President Obama medgav igår att det är militärt låst, och så länge inte USA kommer tillbaka till markmålsattacker är det uteslutet att rebellerna med övrigas stöd kan vinna. Flera republikaner ligger på och vill att A-10 och A-130 Gunships ska sättas in, men hittills har inte det hänt. Till del kan det vara underrättelser om nyimporterade luftvärnsrobotar SA-24 som får amerikanerna att tveka innan de har bättre underrättelseläge.

Samtidigt gjorde Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika (BRICS) ett gemensamt uttalande under mötet i Kina i torsdags att de motsätter sig en lösning med våld, utan att de vill se ett eld-upphör istället. I takt med att läget i Libyen på marken fortsätter att vara låst ökar denna sannolikhet.