2011-04-26

Tufft första kvartal i PRT MeS område

Afghan NGO Safety Office som jag skrev om igår har också släppt sin kvartalsrapport för första kvartalet 2011.

Under tiden januari till mars 2011 har antalet attacker av väpnade motståndsgrupper ökat med 58% i hela landet jämfört med motsvarande period 2010. Bara mars månad såg lika många attacker som vid presidentvalet sommaren 2009.

För PRT MeS del innebar perioden också en ökning jämfört med 2010, om än ojämnt fördelat mellan provinserna. 81% ökade antalet attacker med över hela området, varvid de största ökningarna skedde i Jowzjan och Balkh. Dessa två provinser ligger nu på samma sammanlagda nivå som Kunduz och Baghlan. En annan jämförelse är att PRT har en liknande nivå som fanns i Kandahar (talibanernas "hjärtland" - red anm) första kvartalet 2007. Glädjande nog har det bara varit 2 attacker i Samanganprovinsen under årets tre första månader.

I sin sammanvägda bedömning anger ANSO att Jowzjan, Balkh och Sayyaddistriktet i Sar-e-Pol uppvisar ett försämrat säkerhetsläge. Då är dock inte utfallet inräknat från de operationer som de internationella styrkorna genomfört i Sayyaddistriktet i början av april.


Tittar vi över hela landet ser bilden ut lite som att laga läckor. I söder har läget stabiliserats något i främst Kandahar samtidigt som motståndet försvagats i delar av norra Afghanistan (Kunduz/Baghlan). Däremot har motståndet hårdnat betydligt i de östra delarna av landet. Åtta provinser i landet bedöms av ANSO som extremt osäkra.

Kontoret för organisationen sammanfattar bilden av den väpnade konflikten på följande sätt:

"The end result appears to be a perpetually escalating stalemate which could sustain itself indefinitely, or until one side, or the other, transitions out."


I det sammanhanget är det intressant och oroande att ta del av de siffror som ABC-news presenterade avseende sin och Washington Posts undersökning av opinionen i USA. Rekordhöga 49% underkänner president Obamas sätt att hantera Afghanistan. Förra månaden angav 31% av de tillfrågade i en annan undersökning att kriget i Afghanistan är värt att utkämpa, medan 64% inte tyckte det.

Med tanke på att USA:s vilja är det kitt som håller samman den internationella styrkan på plats samtidigt som vi vet att väpnade konflikter är en viljekamp, så finns det anledning att snegla på opinionen i USA. 2011 blir ett långt år.


Du vet väl om att du kan följa oss på Facebook: Försvar och Säkerhet och på Twitter @Forsvarsakerhet