2011-04-12

President Medvedev avskiljer brigadchef i närområdet

I förra veckan avsatte president Medvedev chefen för den 200. självständiga motoriserade skyttebrigaden, översten Vitaliy Razgonov, i en skriftlig ukas.

Brigaden som ligger i Petjenga, nära den norska gränsen, har uppvisat svåra disciplinproblem de senaste åren. Flera mord och uppmärksammade grova misshandelsfall har uppdagats. Brigadledningen har aktivt försökt att dölja dessa som skjutolyckor etc. Inte förrän Soldatmödrakommittéer gripit in har militära åklagare utrett fallen och funnit sanningen.

I veckan hade Komsomolskaya Pravda en längre intervju med ordföranden i Soldatmödrakommittéen i Sankt Petersburg, Ella Polyakova. Hon berättar bland annat om den 200. brigaden, här kallad enhet 08275. Du behöver inte kunna ryska, utan det räcker med att titta på fotot på soldaterna för att förstå vilken miljö de lever i. Ella Polyakova beskriver ett förband, där soldaterna inte har någon tillsyn på kvällar och helger. Med tanke på att brigaden är tänkt att vara grunden för den nya arktiska brigaden, är det lätt att föreställa sig pannor i djupa veck i Moskva.

Hela den ryska personalförsörjningen svajar. Sedan Vladmir Putin som ny president i slutet av 90-talet införde reformen med kontraktsförband har Ryssland kämpat med att införa denna. Förra året medgav den förste civile försvarsministern, Anatoliy Serdjukov, att det misslyckats. Istället skulle man öka intaget värnpliktiga istället (som i brigaden ovan). I förra månaden annonserades att även detta inte gick, och att man åter skulle öka antalet kontraktsanställda istället. På en pressträff medgav ställföreträdande generalstabschefen, generalöverste Vasiliy Smirnov, att endast drygt 200000 värnpliktiga ska kallas in varje halvår.

Ryska bedömare pendlar kring 70-85 % i sina bedömningar av personaluppfyllnad i den framtida ryska miljonarmén. Hur vår omställning slutar återstår att se. Jag har en vag känsla att vi kommer få se en liknande process när den första entusiasmen har lagt sig.

Du vet väl om att du kan följa oss på Facebook: Försvar och Säkerhet och på Twitter @Forsvarsakerhet