2011-04-09

Libyen Akt V - Bokstavssjukan slår till?

Sannolikheten för att EU blir inblandade i Libyen har ökat sedan unionen fattat ett beslut om att genomföra en militär operation som stöd till humanitära insatser i Libyen. Om UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) begär det ska EUFOR Libya kunna ge stöd som:

– contribute to the safe movement and evacuation of displaced persons,
– support, with specific capabilities, the humanitarian agencies in their activities.

Den italienske konteramiralen Claudio Gaudiosi har blivit utsedd till befälhavare för operationen och ska från ett högkvarter i Rom leda denna operation. Finland är redan på väg att skicka stabsofficerare dit, vilket är naturligt eftersom landet är med i bägge de Battlegrpoups som står i beredskap. Förutom NBG är Finland med i Battlegroup 107 som Tyskland leder tillsammans med Nederländerna. Förutom Finland ingår också Österrike och Litauen i denna. I och med den kritik som drabbat Tyskland hårt är det skäligt att anta att Tyskland kommer delta med stor kraft i en EU-operation i Libyen. Eftersom Battlegroup 107 har en stabskapacitet som är större än vad NBG:s är, så är det rimligt att det blir denna som i så fall sätter upp en sådan styrkas FHQ.

Turkiet fortsätter att tala med bägge sidorna i den libyska konflikten, och igår hävdade Reuters att parterna i stort är överens om en s.k roadmap för den nära framtiden. En eventuell överenskommelse kommer innebära ett eld-upphöravtal som måste övervakas. Det kommer inte att bli lätt att hitta någon som blir accepterad av alla sidor för att genomföra en sådan övervakning.

Med tanke på EU:s kallsinniga attityd mot Turkiet är det inte troligt att EU som organisation skulle få någon roll. Turkiet skulle i och för sig kunna kalkylera annorlunda och visa sig storsint genom en inbjudan, men det är mer troligt att de fortsätter sin nyottomanska väg att bryta mark i den arabiska världen på egen hand. NATO bärs upp av länder som aktivt har degraderat Khaddafis militära förmåga. Även om NATO som organisation har arbetat hårt med att vara lojal med uppdraget mot det libyska folket, så är det svårt att se organisationen med trupp på marken givet USA, Storbritanniens och Frankrikes inställning till regimen.

Arabförbundet får också svårt att framstå som opartiskt. Libyen blev ju uteslutet temporärt ur förbundet, och det är svårt att se Khaddafilojalister köpa Arabförbundet som övervakare just nu. AU har det motsatta förhållandet. Organisationen blev mer eller mindre utestängd från det berömda Parismötet, eftersom organisationen tenderar för Khaddafi. Khaddafi har under en mantel av filantropi varit frikostig mot olika afrikanska stater. Rebellsidan kommer inte vilja se AU i täten för detta, även om de accepterar samtal med organisationen i Mauretanien just nu.

Det mest troliga alternativet är just nu att FN själv leder en sådan operation. Det finns gott om stater som kan gå in med trupp för att övervaka en sådan. Turkiet, Pakistan och Indonesien för att nämna några muslimska länder med stor kapacitet.

Vi själva kan också vara ett attraktivt alternativ. Genom att avsäga oss planerade markanfall med våra flygplan har vi kvar en trovärdighet inför en övervakning av ett eld-upphöravtal. Vi har tagit ställning för den libyska civilbefolkningens skydd, men vi medverkar inte med yttre militärt våld till en regimförändring. Det är nämligen inte i Sveriges intresse att sådana blir en accepterad norm i omvärlden, särskilt inte med Vitryssland inpå knuten.

Vi har heller inte sålt några vapen till regimen, något som SvD uppmärksammat de senaste dagarna. Med tanke på utrikesministerns hållning när det gäller Turkiets medlemsskap i EU, så talar fler saker för att vi skulle kunna ingå i ett koncept som Turkiet placerar på tältbordet i den libyska öknen. Kapacitet för detta har vi genom att dra ur någon enhet ur NBG. En del andra delar i NBG skulle också kunna ingå som delkomponenter i EUFOR Libya.

Bli inte förvånade om vi så småningom får se en fortsatt flygförbudszon övervakat av NATO, en humanitär operation av EU, en övervakningsoperation som leds av FN och någon form av politisk roll för Arabförbundet och AU under devisen Alla ska med. En serie bokstavskombinationer i klassrummet som brukar innebära hög ljudnivå och svårt med koncentrationen.

Du vet väl om att du kan följa oss på Facebook: Försvar och Säkerhet och på Twitter @Forsvarsakerhet


SvD
DN
Aftonbladet
Expressen